Orneta

Z Semaforek

Orneta to dawna stacja węzłowa o mocno zredukowanym obecnie układzie torowym. Posiada tylko 2 czynne tory główne, znajdujące się przy dwukrawędziowym peronie wyspowym. Na stacji istnieją jeszcze pozostałości 2 peronów, które znajdowały się przy torach nr 4 i 8. Orneta obsługiwała bowiem dodatkowo jeszcze 3 kierunki: Słobity, Lidzbark Warmiński oraz Morąg, które zostały rozebrane, a w śladzie wyjazdu w kierunku Morąga przez jakiś czas poprowadzona była bocznica. Na układ torowy do dziś składa się jeszcze kilka torów bocznych, prowadzących m.in. do placu ładunkowego i rampy. Ruch pociągów prowadzony jest przez nastawnię "Or", która posiada urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją świetlną, przy czym jeden rozjazd od strony Braniewa posiada napęd elektryczny. W 2009 roku wymieniono sygnalizację kształtową na świetlną oraz zlikwidowano nastawnię dysponującą w budynku dworca, centralizując sterowanie w dotychczasowej nastawni wykonawczej.

(aktualność: październik 2016r.)
Rok budowy
1884
Nazwa Lata obowiązywania
Guttstadt 1884 - 1945
Dobre Miasto od 1945


Schemat stacji

Orneta.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png


Linia kolejowa nr 221 Gutkowo - Braniewo  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku
Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie -
Xpo1n.gif Olsztyn Gutkowo rozjazd początkowy -0,229 220
1nsc1n.gif stacja węzłowa 0,000 -
1np1n.gif Bukwałd przystanek osobowy 9,217 -
1np1n.gif Cerkiewnik przystanek osobowy 14,234 -
1np1n.gif Swobodna przystanek osobowy 17,800 -
1nsc1n.gif Dobre Miasto stacja 22,966 -
1np1n.gif Bzowiec przystanek osobowy 29,465 -
1np1n.gif Rogiedle przystanek osobowy 32,565 -
1np1n.gif Lubomino przystanek osobowy 37,297 -
1nsc1n.gif Orneta stacja 45,124 -
1np1n.gif Nowy Dwór koło Ornety przystanek osobowy 48,634 -
1np1n.gif Henrykowo przystanek osobowy 51,858 -
1npo1n.gif Pieniężno posterunek bocznicowy i p.o. 60,388 -
1np1n.gif Żugienie przystanek osobowy 64,655 -
1np1n.gif Wysoka Braniewska przystanek osobowy 69,973 -
1np1n.gif Jarzębiec przystanek osobowy 74,150 -
1np1n.gif Grodzie przystanek osobowy 78,420 -
1nsc1n.gif Braniewo stacja węzłowa 87,505 217, 254
1npox.gif rozjazd końcowy 87,761 204
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
zatrzymanie na żądanie