Olsztynek

Z Semaforek
Olsztynek jest stacją pośrednią, położoną na 53. kilometrze linii. Posiada dość rozbudowany układ torowy, na który składają się 4 tory główne oraz dość duża liczba torów bocznych. Na stacji znajduje obszerny plac ładunkowy oraz rampa boczno-czołowa, zlokalizowana przy magazynie i budynku dworca. Niegdyś na stacji funkcjonowała lokomotywownia, do której prowadził nieczynny tor boczny nr 12. Dla obsługi podróżnych służą dwa perony, w tym dwukrawędziowy wyspowy przy torach nr 1 i 3 oraz jednokrawędziowy przy torze 2. Ruch pociągów prowadzony jest przez nastawnię "Ol", która posiada urządzenia przekaźnikowe z sygnalizacją świetlną. Nastawnia obsługuje również rogatki na 3 przejazdach kolejowych oraz zdalnie steruje mijanką w Gągławkach.

Istniejący układ torowy jest efektem prac, przeprowadzonych w latach 2019-2021 w ramach przebudowy linii nr 216. Zlikwidowano wówczas część zbędnych połączeń rozjazdowych, a także nieużywane bocznice Dorexu oraz Rolimpexu. Przebudowano dotychczasowe perony nr 2 i 3, które przenumerowano na 1 i 2. Dojście do peronu 2 zapewniono poprzez przejście w poziomie, zabezpieczone rogatkami. Zlikwidowano nieużywany, krótki, dotychczasowy peron nr 1 wraz z torem i placem ładunkowym.

Równolegle do modernizacji stacji, prowadzone są prace związane z budynkiem dworca. Dotychczasowy budynek zostanie przekształcony w centrum kultury, natomiast funkcje związane z odprawą pasażerów zostaną przeniesione do budynku dawnych toalet. Obecnie prace są na ukończeniu.


(aktualność: lipiec 2022 r.)
Rok budowy
1888
Nazwa Lata obowiązywania
Hohenstein (Ostpreussen) 1888 - 1945
Olsztynek od 1945
Skrót telegraficzny
"Ol"
Współrzędne geograficzne
53.5853697, 20.2968019
Wysokość
174 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 2 150 m 0,76 m
Peron 2 1 300 m 0,76 m
3
Kanały radiołączności
R2.png LK 216


Schemat stacji

Olsztynek2022.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Schemat archiwalny (2014)

Olsztynek.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Galeria zdjęć archiwalnych

Galeria zdjęć archiwalnych


Linia kolejowa nr 216 Działdowo - Olsztyn Główny  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku
Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie -
Xpo1z.gif Działdowo rozjazd początkowy -0,460 9
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający -0,214 208
1zsc1z.gif stacja węzłowa 0,000 -
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 1,881 966
1zp1z.gif Krasnołąka przystanek osobowy 7,489 -
1zp1z.gif Zakrzów-Sarnowo przystanek osobowy 11,201 -
1zsc1z.gif Kozłowo mijanka i przystanek osobowy 14,726 -
1zsc1z.gif Nidzica stacja węzłowa 24,385 -
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 25,053 225
1zp1z.gif Wietrzychowo przystanek osobowy 31,355 -
1zp1z.gif Dobrzyń przystanek osobowy 33,340 -
1zp1z.gif Bujaki przystanek osobowy 38,820 -
1zsc1z.gif Waplewo mijanka i przystanek osobowy 42,895 -
1zsc1z.gif Olsztynek stacja 52,968 -
1zp1z.gif Gryźliny przystanek osobowy 57,960 -
1zp1z.gif Stawiguda przystanek osobowy 64,024 -
1zsc1z.gif Gągławki mijanka i przystanek osobowy 68,688 -
1zp1z.gif Bartąg przystanek osobowy 72,489 -
1zbs1z.gif Olsztyn MPEC bocznica szlakowa 78,186 -
1zpo1z.gif Olsztyn Kortowo posterunek odgałęźny 78,266 353
1zp1z.gif Olsztyn Dajtki przystanek osobowy 78,710 -
1zp1z.gif Olsztyn Zachodni przystanek osobowy 81,117 -
1zp1z.gif Olsztyn Śródmieście przystanek osobowy 82,225 -
1zsc1z.gif Olsztyn Główny stacja węzłowa 83,283 219, 220
1zpox.gif rozjazd końcowy 83,594 353
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
zatrzymanie na żądanie