Olkusz

Z Semaforek

Olkusz jest stacją pośrednią, położoną na 46. kilometrze linii. Znajdują się tutaj 4 toru główne, z których dwa biegną przy dwukrawędziowym, wyspowym peronie. Dawniej jeszcze jeden tor - nr 3 - biegł przy peronie nr 1, jednak peron ten wyłączony jest z eksploatacji i częściowo rozebrany. Uzupełnieniem układu torowego jest kilka torów bocznych, w tym tory prowadzące do placu ładunkowego i rampy, a także na bocznicę składów metalowych. Ruch pociągów prowadzony jest przez nastawnie "Oz" i "Oz1", które posiadają urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją świetlną. Nastawnia dysponująca obsługuje również rogatki na przejeździe kolejowym.

Wzdłuż całej stacji w latach siedemdziesiątych poprowadzona została szerokotorowa linia LHS - a z uwagi na fakt, że Olkusz jest jednym z większych ośrodków miejskich na linii, zbudowano wspomniany peron nr 1. Pomimo iż linia LHS posiada wybitnie towarowy charakter, jeszcze w latach dziewięćdziesiątych peron ten był wykorzystywany przez pociągi szerokotorowe. Dziś po linii kursują wyłącznie składy towarowe, mijające stację normalnotorową bez zatrzymania.

(aktualność: styczeń 2016r.)
Rok budowy
1885
Nazwa Lata obowiązywania
Olkusz 1885 - 1940
Olkusch 1940
Ilkenau (Olkusch) 1941
Ilkenau 1942 - 1945
Olkusz od 1945


Schemat stacji

Olkusz.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png


Linia kolejowa nr 62 Tunel - Sosnowiec Główny  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Sosnowcu
Zakład Linii Kolejowych w Krakowie -
Tunel stacja węzłowa (0,000) -
Xpo2z.gif rozjazd początkowy 0,749 8
2zsc2z.gif Charsznica stacja 7,793 -
2zp2zd.gif Gajówka posterunek odstępowy i
przystanek osobowy
12,478 -
2zpo2z.gif Gajówka APO posterunek odstępowy 13,755 -
2zp2z.gif Jeżówka przystanek osobowy 17,315 -
2zsc2z.gif Wolbrom stacja 22,296 -
2zp2z.gif Wolbrom Zachodni przystanek osobowy 23,675 -
2zp2z.gif Zarzecze przystanek osobowy 28,029 -
2zpo2z.gif Zarzecze APO posterunek odstępowy 29,127 -
2zp2z.gif Chrząstowice Olkuskie przystanek osobowy 30,379 -
2zsc2z.gif Jaroszowiec Olkuski stacja 35,744 -
2zsc2z.gif Olkusz stacja 45,021 -
2zpo2z.gif Bukowno rozjazd odgałęziający 53,096 156
2zsc2z.gif stacja węzłowa 53,538 -
2zp2z.gif Bukowno Przymiarki przystanek osobowy 57,338 -
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie 59,100 -
2zsc2z.gif Sławków stacja 61,261 -
2zsc1z.gif Dąbrowa Górnicza Wschodnia stacja węzłowa 65,941 171
1zsc1z.gif Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce stacja węzłowa 69,221 -
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 69,643 162
1zgp1z.gif Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu 71,524 -
1zpo1z.gif Sosnowiec Kazimierz rozjazd odgałęziający 73,283 163
1zsc1z.gif stacja węzłowa 73,608 -
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 74,698 663
1zp1z.gif Sosnowiec Porąbka przystanek osobowy 75,685 -
1zsc1z.gif Sosnowiec Dańdówka stacja węzłowa 78,930 171
1zpo1z.gif Sosnowiec Południowy rozjazd odgałęziający 82,334 660
1zsc1z.gif stacja węzłowa 82,732 -
1zsc1z.gif Sosnowiec Główny stacja węzłowa 84,054 660
1zpox.gif rozjazd końcowy 85,096 1
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
zatrzymanie na żądanie