Malbork

Z Semaforek
Malbork jest stacją węzłową, przez którą przechodzi dwutorowa linia kolejowa z Warszawy do Gdańska. Odgałęzia się tu także dwutorowa linia w kierunku Elbląga oraz jednotorowa, lokalna linia przez Kwidzyn i Grudziądz do Torunia. Rozpoczynała się tutaj także jednotorowa linia w kierunku Małdyt, przechodząca przez pięciokierunkowy węzeł w Myślicach - obecnie rozebrana. Pomimo takiej klasyfikacji linii, historycznie przez Malbork przebiegała linia z Tczewa do Królewca ("Ostbahn") przez Elbląg, natomiast linia w kierunku Iławy miała drugorzędne znaczenie. Stacja została w znacznej części przebudowana w ramach modernizacji linii kolejowej Warszawa - Gdynia, jednak zasadniczy przebieg torów i układ peronów pozostał niezmieniony. Stacja posiada obecnie kilka grup torowych; w pierwszej z nich, położonej od strony Tczewa, znajdują się perony. Obsługa podróżnych odbywa się z dwóch dwukrawędziowych peronów przelotowych (2 i 3), natomiast tory położone przy peronie 4 zakończone są kozłami peronowymi i umożliwiają obsługę pociągów w kierunku Iławy, Elbląga i Grudziądza. Przed modernizacją istniało połączenie toru nr 201 z torem 6, jednak zostało zlikwidowane. Zlikwidowano również peron 1, położony przy budynku dworca, jednak jego funkcje przejął w pełni peron 2. Oprócz torów pasażerskich znajduje się tu również 7 torów towarowych, umożliwiających obsługę pociągów na kierunku Elbląg - Tczew. Powyżej peronów znajdują się natomiast tory odstawcze dla EZT oraz tory boczne, służące do obsługi cukrowni w Malborku. Od strony Tczewa znajduje się natomiast bocznica PKP Energetyka. Zasadniczy układ torowy tej części stacji nie uległ zmianie, wprowadzono jedynie rozjazdy umożliwiające wjazd pociągów z większą prędkością, dzięki czemu tor 6 służy obsłudze pociągów przelotowych w kierunku Warszawy, tor 1 - w kierunku Gdańska, tor 2 - w kierunku Elbląga, natomiast tor 4 jest torem wyznaczonym do rozpoczynania i kończenia biegu pociągów.

Za peronami w kierunku Elbląga znajduje się grupa niezelektryfikowanych torów porządkowych, umożliwiająca dokonywanie przegrupowania składów towarowych. W przeszłości na przedłużeniu toru wyciągowego w kierunku wschodnim znajdowała się górka rozrządowa, jednak obecnie nie jest ona użytkowana. Po drugiej stronie torów linii nr 204 znajdowała się natomiast grupa torów głównych, po której pozostały obecnie tylko bramki trakcyjne oraz tor 305, prowadzący do jednostki wojskowej.

Pomiędzy wyjazdem w kierunku Kwidzyna i Iławy znajduje się kilka bocznic, w tym bocznica Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego oraz dawna lokomotywownia. Natomiast w ciągu wyjazdu w kierunku Iławy znajduje się nowa grupa torów towarowych, na którą składają się 4 tory główne dodatkowe, kompleksowo przebudowane w ramach modernizacji stacji. Zlikwidowano również przejazd w poziomie szyn od strony Mleczewa i zastąpiono go wiaduktem kolejowym. Przebudowano również głowicę rozjazdową w środkowej części stacji - obejmowała ona "wyprostowanie" układu torowego dla kierunku Iława - Tczew.

Ruch pociągów na stacji prowadzony jest przez nastawnię "Mb", która posiada urządzenia SRK typu Ebilock i zastąpiła ona dwie dotychczas funkcjonujące nastawnie dysponujące "MbA" i "MbB". Nastawnia ta w przyszłości pełnić będzie również funkcje Lokalnego Centrum Sterowania (LCS).

WETCS8.png


(aktualność: wrzesień 2015 r.)
Rok budowy
1852
Nazwa Lata obowiązywania
Marienburg 1852 - 1900
Marienburg Staatsbahnhof 1901 - 1909
Marienburg (Westpreussen) 1910 - 1945
Malbork od 1945
Skrót telegraficzny
"Mb"
Współrzędne geograficzne
54.0326208, 19.0507912
Wysokość
14 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 2 6 460 m 0,76 m
4
Peron 3 2 428 m 0,76 m
1
Peron 4 201 106 m 0,76 m
202 227 m
Kanały radiołączności
R1.png LK 9
R2.png LK 204, LK 207

Schemat stacji

Alt text

Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony torów.
Dworzec, widok od strony torów.
Perony.
Perony, semafory wyjazdowe w kierunku Szymankowa.
Wyjazd w kierunku Szymankowa.
Perony, widok od strony Iławy i Elbląga.
Semafory wyjazdowe w kierunku Iławy i Elbląga.
Wyjazd z peronów w kierunku Iławy.
Peron 4.
Peron 4 i tor odstawczy.
Tory 228 i 230.
Dworzec, widok od podjazdu.
Dworzec.
Niezmodernizowane tory towarowe.
Perony.
Nastawnia "Mb".
Wyjazd w kierunku Elbląga.
Perony.
Semafor drogowskazowy od strony Elbląga.
Wjazd na tory towarowe od strony Elbląga.
Wjazd od strony Elbląga.
Wjazd od strony Elbląga.
Semafory wjazdowe od strony Elbląga.
Dawna, rozebrana grupa torów od strony Elbląga.
Tarcze ostrzegawcze od strony Elbląga.
Semafory wyjazdowe w kierunku Tczewa.
Głowica rozjazdowa, wyjazd w kierunku Tczewa.
Wyjazd w kierunku Tczewa.
Wyjazd w kierunku Tczewa.
Szlak w kierunku Tczewa, most na Nogacie.
Wyjazd w kierunku Iławy i Elbląga.
Tory towarowe, widok w kierunku Elbląga.
Wjazd na bocznicę ZNPS.
Semafory drogowskazowe przed peronami od strony Iławy.
Łuk w kierunku Mleczewa.
Wyjazd w kierunku Mleczewa.
Łuk od strony Mleczewa.
Grupa torów od strony Mleczewa.
Semafory wyjazdowe w kierunku Mleczewa.
Wjazd od strony Mleczewa.
Wyjazd w kierunku Mleczewa.
Wjazd od strony Mleczewa.
Semafory wjazdowe od strony Mleczewa.


Linia kolejowa nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Warszawie -
Warszawa Wschodnia Osobowa stacja węzłowa (4,254) 7, 448, 452, 902
Xsc2z.gif rozjazd początkowy 4,407 2
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 4,938 45
2zpodw3z.png wiadukt linii nr 7, 45, 902 nad linią kolejową 5,2 -
2zpo2z.gif ex Michałów rozjazd odgałęziający 6,755 545
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 7,079 502
2zwnad2z.png wiadukt nad linią kolejową 7,187 21
2zpo2z.gif ex Targówek rozjazd odgałęziający 8,813 501
2zpodw1z.png wiadukt łącznicy nr 501 nad linią kolejową 9,3 -
2zpo2z.gif Warszawa Praga rozjazd odgałęziający 9,331 504
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 9,423 505
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 9,916 20
2zsc2zd.gif stacja węzłowa 10,100 834, 835
2zp2z.gif przystanek osobowy 10,133 -
2zp2z.gif Warszawa Toruńska przystanek osobowy 12,045 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 12,785 838
2zp2z.gif Warszawa Żerań przystanek osobowy 14,537 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 15,215 833
2zwnad1n.png wiadukt nad torem bocznicowym 15,245 -
2zwnad1z.png wiadukt nad łącznicą 15,401 829
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 15,908 456
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 16,177 829
2zp2z.gif Warszawa Płudy przystanek osobowy 16,875 -
2zp2z.gif Warszawa Choszczówka przystanek osobowy 19,700 -
2zpo2z.gif Legionowo rozjazd odgałęziający 24,010 843
2zsc2z.gif stacja węzłowa 25,190 10, 456, 511
2zp2z.gif Legionowo Przystanek przystanek osobowy 27,478 -
2zp2z.gif Chotomów przystanek osobowy 29,393 -
2zpo2z.gif Chotomów posterunek odgałęźny 30,276 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 30,286 456
2zp2z.gif Janówek przystanek osobowy 36,772 -
2zsc2z.gif Nowy Dwór Mazowiecki stacja 40,441 -
2zsc2z.gif Modlin stacja 44,106 -
2zp2z.gif Pomiechówek przystanek osobowy 48,553 -
2zp2z.gif Brody Warszawskie przystanek osobowy 53,193 -
2zp2z.gif Studzianki Nowe przystanek osobowy 55,800 -
2zsc2z.gif Nasielsk stacja węzłowa 60,153 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 60,565 27
2zgp2z.gif Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku -
2zp2z.gif Kątne przystanek osobowy 63,958 -
2zp2z.gif Jackowo Dworskie przystanek osobowy 66,824 -
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie 70,550 -
2zpo2zd.png Świercze stacja
posterunek odgałęźny i p.o.
71,428 -
2zp2z.gif Kałęczyn przystanek osobowy 75,713 -
2zsc2z.gif Gąsocin stacja 79,669 -
2zp2z.gif Gołotczyzna przystanek osobowy 85,424 -
2zbsr2z.gif Bocznica Krubin bocznica szlakowa 93,789 -
2zp2z.gif Ciechanów Przemysłowy przystanek osobowy 95,414 -
2zsc2z.gif Ciechanów stacja 98,060 -
2zp2z.gif Czeruchy przystanek osobowy 106,322 -
2zp2z.gif Krośnice Mazowieckie przystanek osobowy 110,148 -
2zsc2z.gif Konopki stacja 113,859 -
2zp2z.gif Stupsk Mazowiecki przystanek osobowy 117,161 -
2zp2z.gif Wyszyny przystanek osobowy 122,435 -
2zp2z.gif Mława Miasto przystanek osobowy 128,160 -
2zsc2z.gif Mława stacja 130,388 -
2zsc2z.gif Iłowo stacja 136,465 -
2zp2z.gif Narzym przystanek osobowy 140,345 -
2zpo2z.gif Działdowo rozjazd odgałęziający 147,766 216
2zsc2z.gif stacja węzłowa 148,226 208, 966
2zpodw1z.png wiadukt linii nr 216 nad linią kolejową 150,0 -
2zp2z.gif Burkat przystanek osobowy 153,033 -
2zp2zd.gif Turza Wielka stacja
przystanek osobowy
158,223 -
2zsc2z.gif Gralewo stacja 162,037 -
2zpodw1n.png wiadukt toru bocznicowego nad linią kolejową 163,8 -
2zp2z.gif Żabiny przystanek osobowy 166,470 -
2zp2z.gif Tuczki przystanek osobowy 168,668 -
2zsc2z.gif Rybno Pomorskie stacja 173,055 -
2zp2z.gif Jeglia przystanek osobowy 175,865 -
2zp2z.gif Hartowiec przystanek osobowy 178,499 -
2zpo2zd.gif Montowo stacja
posterunek odgałęźny i p.o.
183,723 -
2zpo2zd.gif Zajączkowo Lubawskie stacja
posterunek odgałęźny i p.o.
189,500 -
2zsc2z.gif Rakowice stacja 195,801 -
2zp2z.gif Smolniki przystanek osobowy 203,296 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 206,755 967, 968
2zpodw2z.png wiadukt linii nr 353 nad linią kolejową 207,4 -
2zsc2z.gif Iława Główna stacja węzłowa 208,976 353
2zp2z.gif Iława Miasto przystanek osobowy 211,847 -
2zp2zd.gif Ząbrowo stacja
przystanek osobowy
219,901 -
2zsc2z.gif Redaki stacja 225,114 -
2zsc2z.gif Susz stacja 232,428 -
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Gdyni 236,920 -
2zpo2z.gif Prabuty rozjazd odgałęziający 241,255 218
2zsc2z.gif stacja węzłowa 242,297 -
2zp2z.gif Gdakowo przystanek osobowy 249,340 -
2zp2zd.gif Mikołajki Pomorskie stacja
przystanek osobowy
253,367 -
2zsc2z.gif Mleczewo stacja 262,468 -
2zp2zd.gif Dąbrówka Malborska posterunek odgałęźny i p.o.
przystanek osobowy
269,600 -
2zp2z.gif Gronajny przystanek osobowy 272,425 -
2zpodw1n.png wiadukt linii nr 207 nad linią kolejową 275,0 -
2zpo2z.gif Malbork rozjazd odgałęziający 277,578 207
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 277,729 204
2zsc2z.gif stacja węzłowa 277,888 -
2zp2z.gif Malbork Kałdowo przystanek osobowy 279,674 -
2zp2z.gif Stogi Malborskie przystanek osobowy 283,793 -
2zsc2z.gif Szymankowo stacja węzłowa 286,748 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 286,978 256
2zp2zd.gif Lisewo posterunek odgałęźny i
przystanek osobowy
293,724 -
2zmo2z.png Most (rz. Wisła - 1037,80m) 294,625 -
2zpo2z.gif ex Tczew Wisła rozjazd odgałęziający 295,212 732
2zpo2z.gif Tczew rozjazd odgałęziający 295,834 203
2zsc2z.gif stacja węzłowa 296,249 726, 727, 728
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 296,945 131
2zpodw2n.png wiadukt linii nr 203 nad linią kolejową 297,4 -
2zpodw1z.png wiadukt łącznicy nr 728 nad linią kolejową 298,1 -
2zp2z.gif Miłobądz przystanek osobowy 302,681 -
2zpodw1z.png wiadukt linii nr 260 nad linią kolejową 305,0 -
2zsc2z.gif Pszczółki stacja węzłowa 306,676 260
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 307,301 265
2zp2z.gif Skowarcz przystanek osobowy 308,294 -
2zp2z.gif Różyny przystanek osobowy 311,768 -
2zp2z.gif Cieplewo przystanek osobowy 314,440 -
2zpo2z.gif Pruszcz Gdański rozjazd odgałęziający 316,050 226
2zsc2z.gif stacja węzłowa 317,123 229, 260
2zpodw1z.png wiadukt toru nr 2 linii nr 226 nad linią kolejową 320,2 -
2zp2zd.gif Gdańsk Lipce* posterunek odgałęźny i
przystanek osobowy
322,094 -
2zp2z.gif Gdańsk Orunia przystanek osobowy 324,538 -
2zsc2z.gif Gdańsk Południowy stacja techniczna 325,848 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 326,460 721
2zpox.gif Gdańsk Główny rozjazd końcowy 327,800 202
stacja węzłowa (328,120) 227, 249, 250
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
zatrzymanie na żądanie

* - posterunek odgałęźny czynny tymczasowo dla modernizacji szlaku Pruszcz Gdański - Gdańsk Południowy.

Linia kolejowa nr 204 Malbork - Braniewo  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku
Zakład Linii Kolejowych w Gdyni -
Malbork stacja węzłowa (0,000) 207
Xpo2z.gif rozjazd początkowy 0,170 9
2zp2z.gif Królewo Malborskie przystanek osobowy 4,948 -
2zbs2z.gif Królewo Malborskie bocznica szlakowa 5,586 -
2zsc2z.gif Stare Pole stacja 10,995 -
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie 13,554 -
2zp2z.gif Fiszewo przystanek osobowy 14,295 -
2zsc2z.gif Gronowo Elbląskie stacja 18,702 -
2zpo2z.gif Tropy posterunek odgałęźny 26,551 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 26,662 254
2zsc2z.gif Elbląg stacja 28,954 -
2zp2z.gif Komorowo Żuławskie przystanek osobowy 37,191 -
2zpo2z.gif Bogaczewo rozjazd odgałęziający 41,087 220
2zsc1n.gif stacja węzłowa 41,436 -
1np1n.gif Stegny przystanek osobowy 49,694 -
1np1n.gif Słobity przystanek osobowy 53,805 -
1nsc1n.gif Młynary stacja techniczna 60,769 -
1nbs1n.gif Kurowo Braniewskie bocznica szlakowa 65,572 -
1nbs1n.gif Wielkie Wierzno bocznica szlakowa 69,134 217
1nsc1n.gif Chruściel stacja techniczna 71,204 217
1nbs1n.gif Autostrada "Bo" bocznica szlakowa 75,046 217
1np1n.gif Bemowizna przystanek osobowy 78,964 -
1npo1n.gif Braniewo rozjazd odgałęziający 83,394 254
1nsc1n.gif stacja węzłowa 83,712 217
1npo1n.gif rozjazd odgałęziający 83,968 221
1ngp1n.gif Granica Państwa punkt graniczny 90,671 597
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
zatrzymanie na żądanie
Linia kolejowa nr 207 Toruń Wschodni - Malbork  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku
Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy -
Xpo1n.gif Toruń Wschodni rozjazd początkowy -0,206 353
1nsc1n.gif stacja węzłowa 0,000 27, 246
1npo1n.gif Toruń Mokre posterunek odgałęźny 2,500 246
1nsr1nd.png Katarzynka bocznica szlakowa
(rozebrana)
2,550 736 (rozebrana)
1np1n.gif Toruń Katarzynka przystanek osobowy 4,288 -
1npo1n.gif Łysomice mijanka i przystanek osobowy 7,530 -
1nsc1n.gif Ostaszewo Toruńskie stacja 10,467 -
1np1n.gif Grzywna przystanek osobowy 15,556 -
1nsc1n.gif Chełmża stacja węzłowa 19,172 209
1np1n.gif Wrocławki przystanek osobowy 26,955 -
1np1n.gif Firlus przystanek osobowy 30,365 -
1nsc1n.gif Kornatowo stacja 33,732 -
1np1n.gif Gorzuchowo Chełmińskie przystanek osobowy 40,480 -
1np1n.gif Wałdowo Szlacheckie przystanek osobowy 45,325 -
1nsc1n.gif Grudziądz Mniszek stacja 50,837 -
1np1n.gif Grudziądz Przedmieście przystanek osobowy 55,837 -
1nsc1n.gif Grudziądz stacja węzłowa 57,367 208
1nsc1n.gif Grudziądz Owczarki stacja 63,847 -
1nsc1n.gif Rogóźno Pomorskie stacja 70,422 -
1ngp1n.gif Zakład Linii Kolejowych w Gdyni 75,200 -
1nsc1n.gif Gardeja stacja 77,354 -
1np1n.gif Dziwno przystanek osobowy 81,279 -
1nsc1n.gif Sadlinki stacja 87,387 -
1np1n.gif Białki przystanek osobowy 90,172 -
1nsc1n.gif Kwidzyn stacja węzłowa 95,796 218
1nsn1n.gif Brachlewo ładownia i przystanek osobowy 104,289 -
1nsc1n.gif Ryjewo stacja 109,005 -
1np1n.gif Sztumska Wieś przystanek osobowy 116,092 -
1nsc1n.gif Sztum stacja 119,947 -
1np1n.gif Grzępa przystanek osobowy 123,292 -
1np1n.gif Gościszewo przystanek osobowy 125,663 -
1npox.gif Malbork rozjazd końcowy 133,465 9
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
zatrzymanie na żądanie