Limanowa

Z Semaforek

Limanowa jest jedną z kilku zachowanych do dziś stacji na linii. Posiada 4 tory główne, z których 3 są przelotowe - jedynie wyjazd z toru nr 4 jest możliwy jedynie w kierunku Chabówki. Na stacji istnieje też kilka torów bocznych, służących czynnościom ładunkowym. Ruch pociągów prowadzony jest przez 3 nastawnie - dysponującą "Lm" (w budynku dworca) oraz wykonawcze "Lm1" i "Lm2" (na głowicach rozjazdowych). Posiadają one urządzenia mechaniczne kluczowe z sygnalizacją świetlną, obsługują także 4 przejazdy kolejowe. Stacja jest jednak czynna tylko w przypadku przejazdu pociągów - regularnie docierają tu tylko pociągi zdawcze od strony Nowego Sącza, a dalej szlak w kierunku Tymbarku nie jest używany regularnie.

Poniższe zdjęcia zostały wykonane w dniu 29 maja 2011 roku, podczas przejazdu pociągu specjalnego.


Rok budowy
1884
Nazwa Lata obowiązywania
Limanowa od 1884


Schemat stacji

Limanowa.jpg

Galeria zdjęć


Linia kolejowa nr 104 Chabówka - Nowy Sącz  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Krakowie
Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu -
Chabówka stacja węzłowa (0,000) 99
Xpo1z.gif rozjazd początkowy 0,576 98
1zp1n.gif Rabka-Zdrój przystanek osobowy 1,939 -
1nsc1n.gif Rabka Zaryte stacja 5,593 -
1np1n.gif Raba Niżna przystanek osobowy 8,500 -
1np1n.gif Mszana Dolna Marki przystanek osobowy 13,381 -
1nsc1n.gif Mszana Dolna stacja 14,951 -
1np1n.gif Kasina Wielka przystanek osobowy 23,393 -
1np1n.gif Skrzydlna przystanek osobowy 25,959 -
1np1n.gif Dobra koło Limanowej przystanek osobowy 30,840 -
1nsc1n.gif Tymbark stacja 37,160 -
1np1n.gif Piekiełko przystanek osobowy 40,078 -
1np1n.gif Łososina Górna przystanek osobowy 43,200 -
1nsc1n.gif Limanowa stacja 47,017 -
1np1n.gif Pisarzowa przystanek osobowy 52,458 -
1np1n.gif Męcina Podgórze przystanek osobowy 56,377 -
1np1n.gif Męcina przystanek osobowy 59,480 -
1np1n.gif Chomranice przystanek osobowy 61,979 -
1np1n.gif Klęczany przystanek osobowy 64,384 -
1nbs1n.gif Klęczany KSS bocznica szlakowa 64,459 -
1nsc1z.gif Marcinkowice stacja 67,394 -
1zp1z.gif Nowy Sącz Chełmiec przystanek osobowy 72,905 -
1zp1z.gif Nowy Sącz Miasto przystanek osobowy 74,391 -
1zbs1z.gif Nowy Sącz Skład Opału PKP bocznica szlakowa 76,261 -
1zpox.gif Nowy Sącz rozjazd końcowy 76,652 96
stacja węzłowa (77,029) -
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
zatrzymanie na żądanie