Kutno

Z Semaforek

Kutno to obszerna, pięciokierunkowa stacja węzłowa, położona w centrum kraju i mająca duże znaczenie w obsłudze ruchu pasażerskiego i towarowego. Od głównej linii odgałęzia się tu dwutorowa linia, łącząca Kutno z Włocławkiem, Toruniem, Bydgoszczą i Piłą. Kończy się tutaj również jednotorowa linia z Łodzi oraz rozpoczyna linia do Płocka. Mnogość kierunków powoduje, iż stacja stanowi kluczowy punkt w obsłudze pociągów w środkowej części kraju, w tym połączeń Warszawy z zachodnią i północną Polską.

Na stacji znajdują się trzy używane grupy torów - grupa pasażerska od strony wschodniej, na którą składa się 5 peronów (4 z nich są używane), posiadających łącznie 7 krawędzi. Perony połączone są przejściem podziemnym z dworcem oraz południową częścią miejscowości. Przed grupą pasażerską znajdują się natomiast tory odstawcze, wykorzystywane przez EZT, autobusy szynowe i składy wagonowe różnych przewoźników.

Środkowa grupa torów umożliwia zasadniczo przyjmowanie pociągów towarowych, kursujących w kierunku parzystym. Na jej wysokości znajdują się także rampy i magazyny (po stronie nieparzystej), umożliwiające obsługę przesyłek. Ostatnia grupa torów, położona po stronie parzystej, umożliwia dwukierunkową obsługę pociągów towarowych. Częściowo została ona już rozebrana, zlikwidowano też nastawnię "KZ5", znajdującą się na wysokości obecnej nastawni dysponującej "KZ". Przy wyjeździe w kierunku Krzewia znajduje się natomiast lokomotywownia, mająca niegdyś kluczowe znaczenie w prowadzeniu ruchu pociągów towarowych (a tuż po elektryfikacji linii Warszawa - Poznań, także pasażerskich) w tej części kraju. Obecnie hala jest już nieczynna, a tory prowadzące do lokomotywowni są rozebrane. Funkcjonują tutaj jeszcze warsztaty wagonowe oraz stacja paliw.

Do dziś zachował się również szkielet grupy torów towarowych, stanowiących rezerwę dla przyjmowania nadmiarowych pociągów z kierunku Krzewia. Tory te (310-324) były niegdyś zelektryfikowane - dziś są mocno zdekompletowane, zachowały się również słupy po dawnej elektryfikacji.

Ruch pociągów prowadzony jest dziś przez 5 posterunków nastawczych - dwie nastawnie dysponujące: "KW" oraz "KZ", a także wykonawcze "KW1", "KZ3" i "KZ5". Wszystkie nastawnie wyposażone są w urządzenia suwakowe typu VES - wyjątkiem jest nastawnia "KZ", która posiada urządzenia przekaźnikowo komputerowe typu OSA-H. Granica posterunków zapowiadawczych przebiega w połowie środkowej grupy towarowej.


Rok budowy
1861
Nazwa Lata obowiązywania
Kutno 1861 - 1923
Kutno Osobowe 1924
Kutno od 1925


Schemat stacji

Alt text

Galeria zdjęć - część wschodnia

Dworzec, widok od strony torów.
Perony, widok w kierunku zachodnim.
Semafory wyjazdowe w kierunku Łowicza.
Dworzec, widok od strony podjazdu.
Nastawnia "KW".
Widok z peronów w kierunku zachodnim.
Widok ogólny na perony od strony zachodniej.
Widok z wiaduktu w kierunku zachodnim.
Wjazd na tory nr 103-121.
Posterunek zwrotniczego.
Place ładunkowe przy torze nr 127.
Skrajnik na torze nr 125, widok w kierunku zachodnim.
Semafory drogowskazowe w kierunku zachodnim.
Widok ogólny na tory stacyjne.
Nastawnia KW3 i górka rozrządowa.
Tory tranzytowe, widok w kierunku zachodnim.
Tory tranzytowe, głowica rozjazdowa.
Tor boczny po stronie nieparzystej.
Bocznica PKP Energetyka.
Perony.
Widok z peronu 1 w kierunku zachodnim.
Semafory wyjazdowe w kierunku wschodnim.
Perony.
Nastawnia "KW1".
Wjazd na tory postojowe.
Szlak w kierunku Łowicza.
Wjazd od strony Łowicza.
Wjazd od strony Zgierza.
Semafor wjazdowy od strony Zgierza.
Przejście podziemne od strony południowej.
Semafor drogowskazowy z toru nr 16.
Tor 16, widok w kierunku wschodnim.

Galeria zdjęć - część zachodnia

Widok ogólny na tory tranzytowe.
Nastawnia wykonawcza "KZ4".
Wjazd na tory towarowe od strony wschodniej.
Przejście dla pieszych na wysokości nastawni "KZ4".
Semafory drogowskazowe w kierunku rejonu "KW".
Semafory wyjazdowe w kierunku Krzewia, Ostrów i Florka.
Tory stacyjne.
Wyjazd z grupy towarowej w kierunku Krzewia.
Dawna nastawnia "KZ5".
Wjazd na tory stacyjne.
Tor nr 250a.
Widok w kierunku lokomotywowni.
Tor nr 256, widok w kierunku wschdonim.
Tor nr 342, nieużywany peron służbowy.
Nastawnia "KZ".
Częściowo rozebrane tory do lokomotywowni.
Dawna górka rozrządowa.
Nieużywana grupa torów towarowych.
Nieczynna nastawnia "KZ7".
Widok z dawnej grupy towarowej.
Wjazd od strony Płocka.
Wyjazd w kierunku Płocka, przystanek Kutno Azory.
Lokomotywownia - widok ogólny.
Szlaki w kierunku Ostrów i Krzewia.
Semafory wjazdowe od strony Ostrów i Krzewia.
Nieużywana grupa towarowa.
Stacja paliw i tor do warsztatów wagonowych.
Tory lokomotywowni, widok w kierunku wschodnim.
Lokomotywownia - większość torów została już rozebrana.
Rozebrane tory lokomotywowni.
Tor nr 376.
Wjazd od strony Florka.


Linia kolejowa nr 3 Warszawa Zachodnia - Kunowice  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Warszawie -
Xpo1z.gif Warszawa Zachodnia rozjazd początkowy 2,425 2
1zsc1zd.gif stacja węzłowa 3,082 1, 8, 20, 23, 42, 46, 85, 445, 447, 448, 784, 849, 850, 918, 919, 920
1zpo1z.gif Warszawa Włochy posterunek odgałęźny i p.o. 6,804 1, 447
1zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 7,022 -
1z1zwnad3z.png wiadukt nad liniami kolejowymi 8,025 1, 447
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 8,370 457
2zp2z.gif Warszawa Ursus Północny przystanek osobowy 8,993 -
2zwnad3z.png wiadukt nad liniami kolejowymi 9,641 19, 507
2zpo2z.gif Warszawa Gołąbki posterunek odgałęźny i p.o. 10,719 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 10,891 507
2zsc2z.gif Ożarów Mazowiecki stacja 15,384 -
2zpo2z.gif Płochocin Polmos posterunek bocznicowy 21,369 -
2zp2z.gif Płochocin przystanek osobowy 21,978 -
2zsc2z.gif Błonie stacja 28,684 -
2zp2z.gif Witanów przystanek osobowy 31,118 -
2zp2z.gif Boża Wola przystanek osobowy 34,318 -
2zp2z.gif Seroki przystanek osobowy 38,534 -
2zsc2z.gif Teresin Niepokalanów stacja 41,942 -
2zp2z.gif Piasecznica przystanek osobowy 47,008 -
2zsc2z.gif Sochaczew stacja 54,315 -
2zp2z.gif Kornelin przystanek osobowy 58,725 -
2zp2z.gif Nowa Sucha przystanek osobowy 62,074 -
2zp2z.gif Kęszyce przystanek osobowy 65,157 -
2zp2z.gif Jasionna Łowicka przystanek osobowy 67,470 -
2zpo2z.gif Bednary rozjazd odgałęziający 71,377 15
2zsc2z.gif stacja węzłowa 72,327 -
2zp2z.gif Mysłaków przystanek osobowy 75,783 -
2zsc2z.gif Łowicz Główny stacja węzłowa 80,441 531, 532, 533
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 81,000 11
2zp2z.gif Niedźwiada Łowicka przystanek osobowy 86,938 -
2zsc2z.gif Jackowice stacja 93,380 -
2zp2z.gif Zosinów przystanek osobowy 99,700 -
2zsc2z.gif Żychlin stacja 107,106 -
2zp2z.gif Złotniki Kutnowskie przystanek osobowy 115,866 -
2zsc2z.gif Stara Wieś stacja techniczna 120,610 -
2zp2z.gif Sklęczki przystanek osobowy 122,050 -
2zpo2z.gif Kutno rozjazd odgałęziający 125,651 33
2zsc2z.gif stacja węzłowa 125,903 921
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 126,216 18
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 126,403 16
2zp2z.gif Nowe Kutnowskie przystanek osobowy 134,608 -
2zsc2z.gif Krzewie stacja 138,780 -
2zp2z.gif Turzynów przystanek osobowy 148,264 -
2zsc2z.gif Kłodawa stacja 157,620 -
2zpo2z.gif Zamków rozjazd odgałęziający 163,818 544
2zpo2z.gif posterunek odgałęźny 163,832 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 163,837 740
2zpodw2z.png wiadukt linii nr 131 164,6 -
2zpo2z.gif Barłogi rozjazd odgałęziający 165,689 737
2zsc2z.gif stacja węzłowa 166,107 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 166,812 809
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Poznaniu
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu 172,000 -
2zsc2z.gif Koło stacja 175,657 -
2zp2z.gif Budki Nowe przystanek osobowy 181,750 -
2zsc2z.gif Kramsk stacja 187,834 -
2zsr2z.png Patrzyków stacja 195,127 -
2zsc2z.gif Konin stacja 204,496 -
2zp2z.gif Konin Zachód przystanek osobowy 206,557 -
2zp2z.gif Kawnice przystanek osobowy 211,636 -
2zp2z.gif Spławie przystanek osobowy 215,818 -
2zp2z.gif Cienin Kościelny przystanek osobowy 221,612 -
2zsc2z.gif Cienin stacja 224,497 -
2zp2z.gif Słupca przystanek osobowy 232,800 -
2zsc2z.gif Strzałkowo stacja 236,869 -
2zp2z.gif Wólka przystanek osobowy 240,819 -
2zp2z.gif Otoczna przystanek osobowy 245,213 -
2zp2z.gif Gutowo Wielkopolskie przystanek osobowy 248,407 -
2zpo2z.gif Sokołowo Wrzesińskie rozjazd odgałęziający 252,953 807
2zpo2z.gif posterunek odgałęźny 253,293 -
2zpodw2z.png wiadukt nad linią kolejową 254,434 281
2zsc2z.gif Podstolice stacja węzłowa 262,729 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 263,087 808
2zpo2z.gif Nekla posterunek bocznicowy i p.o. 268,403 -
2zp2z.gif Gułtowy przystanek osobowy 274,380 -
2zsc2z.gif Kostrzyn Wielkopolski stacja 281,277 -
2zpo2z.gif Paczkowo posterunek odgałęźny i p.o. 285,790 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 285,800 642
2zpo2z.gif Swarzędz rozjazd odgałęziający 290,744 352
2zsc2z.gif stacja węzłowa 291,618 805
2zpo2z.gif Poznań Antoninek rozjazd odgałęziający 293,800 804
2zpodw2z.png wiadukt linii nr 394 294,0 -
2zpo2zd.gif posterunek odgałęźny
i ładownia
294,112 -
2zp2z.gif Poznań Antoninek przystanek osobowy 294,954 -
2zsc2z.gif Poznań Wschód stacja węzłowa 298,997 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 299,817 353
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 299,842 356
2zsr2z.png Poznań Garbary posterunek bocznicowy 301,470 -
2zp2z.gif Poznań Garbary przystanek osobowy 301,577 -
2zpo2z.gif Poznań Główny rozjazd odgałęziający 304,034 272
2zsc2z.gif stacja węzłowa 304,638 271, 351
2zwnad2z.png wiadukt nad linią kolejową 307,339 271
2zwnad1z.png wiadukt nad linią kolejową 307,726 801
2zsc2z.gif Poznań Górczyn stacja węzłowa 309,155 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 310,582 801
2zpon2z.png Poznań Junikowo przystanek osobowy 311,502 -
2zbs2z.gif Rudnicze bocznica stacyjna 312,209 -
2zp2z.gif Poznań Junikowo przystanek osobowy 312,846 -
2zpon2z.png Poznań Plewiska przystanek osobowy 314,525 -
2zsc2z.gif Palędzie stacja 318,278 -
2zp2z.gif Dopiewo przystanek osobowy 323,501 -
2zp2z.gif Otusz przystanek osobowy 329,408 -
2zsc2z.gif Buk stacja 334,137 -
2zp2z.gif Wojnowice Wielkopolskie przystanek osobowy 338,585 -
2zsc2z.gif Opalenica stacja 343,376 -
2zpo2z.gif Porażyn posterunek bocznicowy i p.o. 351,149 -
2zp2z.gif Sątopy przystanek osobowy 357,090 -
2zsc2z.gif Nowy Tomyśl stacja 362,041 -
2zp2z.gif Jastrzębsko przystanek osobowy 366,964 -
2zpo2z.gif Chrośnica posterunek bocznicowy i p.o. 371,895 -
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze 373,100 -
2zsc2z.gif Zbąszyń stacja węzłowa 379,335 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 380,113 359
2zpo2z.gif Chlastawa rozjazd odgałęziający 382,666 819
2zpo2z.gif posterunek odgałęźny 382,754 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 382,804 820
2zsc2z.gif Zbąszynek stacja węzłowa 385,628 358, 819, 820, 982
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 385,995 367
2zpodw1z.png wiadukt linii nr 358 387,1 -
2zpo2z.gif Dąbrówka Zbąska rozjazd odgałęziający 387,663 820
2zpo2z.gif posterunek odgałęźny 387,742 -
2zsc2z.gif Szczaniec stacja 396,495 -
2zp2z.gif Kupienino przystanek osobowy 402,084 -
2zsc2z.gif Świebodzin stacja 407,344 -
2zp2z.gif Wilkowo Świebodzińskie przystanek osobowy 412,454 -
2zp2z.gif Mostki przystanek osobowy 417,700 -
2zsr2z.png Bucze stacja 420,589 -
2zwnad1n.png wiadukt nad linią kolejową 426,680 375
2zsc2z.gif Toporów stacja węzłowa 427,562 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 428,299 375
2zp2z.gif Drzewce przystanek osobowy 434,673 -
2zpo2zd.gif Torzym posterunek odgałęźny,
ładownia i p.o.
443,423 -
2zsc2z.gif Boczów stacja 451,135 -
2zpo2z.gif Rzepin rozjazd odgałęziający 460,455 981
2zsc2z.gif stacja węzłowa 460,781 821, 822
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 462,368 852
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 462,371 364
2zpodw1z.png wiadukt linii nr 822 462,7 -
2zpodw2z.png wiadukt linii nr 273 463,1 -
2zpo2zd.gif Kunowice posterunek odgałęźny 472,731 -
2zp2z.gif Kunowice przystanek osobowy 472,936 -
2zp2z.gif Słubice przystanek osobowy 475,925 -
2zgp2z.gif Granica Państwa punkt graniczny 478,098 490
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
Linia kolejowa nr 16 Łódź Widzew - Kutno  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Łodzi -
Xpo1z.gif Łódź Widzew rozjazd początkowy -0,643 17
1zsc1z.gif stacja węzłowa 0,000 540, 541
1zp1z.gif Łódź Stoki przystanek osobowy 2,760 -
1zp1z.gif Łódź Uniwersytet przystanek osobowy 4,134 -
1zsc1z.gif Łódź Marysin mijanka i p.o. 6,110 -
1zp1z.gif Łódź Radogoszcz przystanek osobowy 6,610 -
1zp1z.gif Łódź Warszawska przystanek osobowy 7,489 -
1zp1z.gif Łódź Arturówek przystanek osobowy 8,810 -
1zp1z.gif Łódź Radogoszcz Wschód przystanek osobowy 10,386 -
1zsc1z.gif Zgierz stacja węzłowa 13,728 15
1zp1z.gif Zgierz Jaracza przystanek osobowy 15,612 -
1zsc1z.gif Zgierz Północ stacja 18,392 -
1zsc1z.gif Zgierz Kontrewers mijanka i p.o. 21,544 -
1zp1z.gif Grotniki przystanek osobowy 25,254 -
1zsc1z.gif Chociszew stacja 30,944 -
1zp1z.gif Ozorków Nowe Miasto przystanek osobowy 34,841 -
1zsc1z.gif Ozorków stacja 36,372 -
1zp1z.gif Sierpów przystanek osobowy 42,381 -
1zsc1z.gif Łęczyca stacja 46,405 -
1zp1z.gif Gawrony przystanek osobowy 54,248 -
1zsc1z.gif Witonia stacja 60,574 -
1zgp1z.gif Zakład Linii Kolejowych w Warszawie 68,882 -
1zsc1z.gif Kutno stacja węzłowa 71,063 18, 33, 921
1zpox.gif rozjazd końcowy 71,563 3
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
Linia kolejowa nr 18 Kutno - Piła Główna  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Warszawie -
Kutno stacja węzłowa (0,000) 16, 33, 921
Xsc2z.gif rozjazd początkowy 0,313 3
2zsc2z.gif Ostrowy stacja 13,658 -
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy 20,600 -
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku
2zp2z.gif Rutkowice przystanek osobowy 21,134 -
2zsc2z.gif Kaliska Kujawskie stacja 27,282 -
2zp2z.gif Wiktorowo przystanek osobowy 33,310 -
2zsc2z.gif Czerniewice stacja 38,555 -
2zp2z.gif Gołaszewo Kujawskie przystanek osobowy 42,662 -
2zp2z.gif Warząchewka przystanek osobowy 47,056 -
2zsc2z.gif Włocławek stacja 54,808 -
2zp2z.gif Włocławek Zazamcze przystanek osobowy 57,048 -
2zsc2z.gif Włocławek Brzezie stacja techniczna 59,956 -
2zp2z.gif Brzezie przystanek osobowy 62,943 -
2zpo2zd.gif Lubanie posterunek odstępowy,
ładownia i p.o.
69,223 -
2zsc2z.gif Nieszawa Waganiec stacja 77,189 -
2zpo2z.gif Sierzchowo posterunek odstępowy 80,482 -
2zp2z.gif Turzno Kujawskie przystanek osobowy 84,160 -
2zpo2z.gif Turzno posterunek odstępowy 84,697 -
2zsc2z.gif Aleksandrów Kujawski stacja węzłowa 91,702 245
2zsc2z.gif Otłoczyn stacja 95,946 -
2zpo2z.gif Brzoza Toruńska posterunek bocznicowy i p.o. 101,493 -
2zp2z.gif Toruń Czerniewice przystanek osobowy 103,249 -
2zsc2z.gif Toruń Główny stacja węzłowa 109,058 353
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 111,335 734
2zp2z.gif Toruń Kluczyki przystanek osobowy 111,741 -
2zpodw2z.png wiadukt linii nr 353 113,1 -
2zsc2z.gif Cierpice stacja 119,304 -
2zp2z.gif Cierpice Kąkol przystanek osobowy 120,890 -
2zpo2z.gif Wodek posterunek odstępowy 126,123 -
2zpo2z.gif Przyłubie posterunek odstępowy i p.o. 131,325 -
2zsc2z.gif Solec Kujawski stacja 138,699 -
2zpo2z.gif Otorowo posterunek odstępowy 143,147 -
2zpo2zd.gif Bydgoszcz Łęgnowo posterunek odgałęźny,
ładownia i p.o.
148,699 -
2zpodw2z.png wiadukt linii nr 201 150,9 -
2zpo2z.gif Bydgoszcz Wschód rozjazd odgałęziający 152,128 209
2zsc2z.gif stacja węzłowa 152,300 201
2zp2z.gif Bydgoszcz Bielawy przystanek osobowy 154,395 -
2zpo2zd.gif Bydgoszcz Leśna posterunek odgałęźny,
ładownia i p.o.
156,343 201
2zsc2z.gif Bydgoszcz Główna stacja węzłowa 160,058 131, 356
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 160,608 745
2zpodw2z1n.png wiadukt linii nr 131 i 356 162,4 -
2zpo2z.gif Czyżkówko posterunek odgałęźny 162,578 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 162,612 745
2zp2z.gif Bydgoszcz Zachód przystanek osobowy 163,068 -
2zsc2z.gif Prądy stacja techniczna 164,762 -
2zp2z.gif Bydgoszcz Osowa Góra przystanek osobowy 165,979 -
2zp2z.gif Pawłówek przystanek osobowy 169,863 -
2zsc2z.gif Zielonczyn stacja 173,095 -
2zp2z.gif Ślesin przystanek osobowy 180,203 -
2zsc2z.gif Nakło nad Notecią stacja węzłowa 186,887 281
2zp2z.gif Anieliny przystanek osobowy 195,140 -
2zpo2zd.gif Samostrzel posterunek odgałęźny,
ładownia i p.o.
198,674 -
2zp2z.gif Jadwiżyn przystanek osobowy 202,833 -
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie 203,700 -
2zsc2z.gif Wyrzysk Osiek stacja 208,183 -
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Szczecinie
2zp2z.gif Krostkowo przystanek osobowy 213,983 -
2zsc2z.gif Białośliwie stacja 219,898 -
2zp2z.gif Miasteczko Krajeńskie przystanek osobowy 226,963 -
2zsc2z.gif Kaczory stacja 236,800 -
2zbs2z.gif Bocznica PolDróg bocznica szlakowa 245,503 -
2zsc2zd.gif Piła Główna stacja węzłowa 247,181 354, 374,
405, 999
2zpox.gif rozjazd końcowy 247,731 203
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
Linia kolejowa nr 33 Kutno - Brodnica  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Warszawie -
Xpo1z.gif Kutno rozjazd początkowy -0,250 3
1zsc1z.gif stacja węzłowa 0,000 16, 18, 921
1zp1z.gif Kutno Azory przystanek osobowy 3,320 -
1zsc1z.gif Florek stacja techniczna 6,150 -
1zp1z.gif Raciborów Kutnowski przystanek osobowy 8,882 -
1zsc1z.gif Strzelce Kujawskie stacja 14,017 -
1zsc1z.gif Sierakówek stacja 20,652 -
1zsc1z.gif Gostynin stacja 28,481 -
1zp1z.gif Rogożew przystanek osobowy 34,244 -
1zsc2z.gif Łąck stacja 38,876 -
2zsc1z.gif Płock Radziwie stacja 45,720 -
1zm1z.png Most (rz. Wisła - 690,40m) 47,621 -
1zsc1z.gif Płock stacja 52,258 -
1zsc1n.gif Płock Trzepowo stacja 57,635 -
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku
1ngp1n.gif Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy 58,691 -
1nsn1n.gif Proboszczewice Płockie ładownia i przystanek osobowy 65,558 -
1nsn1n.gif Gozdowo ładownia i przystanek osobowy 73,432 -
1np1n.gif Susk przystanek osobowy 79,640 -
1nsc1n.gif Sierpc stacja węzłowa 87,116 27
1nsn1n.gif Szczutowo ładownia i przystanek osobowy 99,280 -
1np1n.gif Puszcza Rządowa przystanek osobowy 108,800 -
1nsn1n.gif Rypin ładownia i przystanek osobowy 116,754 -
1nsn1n.gif Kretki ładownia i przystanek osobowy 129,010 -
1nsc1n.gif Brodnica stacja węzłowa 142,484 -
1npox.gif rozjazd końcowy 142,597 208
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
Linia kolejowa nr 921 Kutno - Kutno Azory Lokomotywownia  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Warszawie
Xpo1z.gif Kutno rozjazd początkowy 125,694 16
1zsc1z.gif stacja węzłowa 125,800 3, 18, 33
1zp1z.gif Kutno Zachód Techniczna przystanek służbowy 127,780 -
1zp1z.gif Kutno Zachód przystanek służbowy 128,600 -
1zpx.gif Kutno Azory Lokomotywownia przystanek osobowy 129,585 -
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy