Kozienice

Z Semaforek

Kozienice to nieczynna stacja końcowa, położona u kresu niespełna czternastokilometrowej linii kolejowej z Bąkowca. Stacja posiada 5 torów, schodzących się do dwóch w północnej części, które następnie kończą się kozłami oporowymi. W południowej części stacji rozpoczynała się bocznica. Obecnie cała infrastruktura stacyjna jest nieużywana - nie ma też możliwości wjazdu od strony Janikowa, po zaasfaltowaniu szyn na przejeździe kolejowym. Wszystkie rozjazdy posiadały napędy ręczne. Dziś nad całą infrastrukturą górują słupy trakcyjne, będące pozostałością po elektryfikacji, przeprowadzonej w latach siedemdziesiątych.


Rok budowy
1920
Nazwa Lata obowiązywania
Kozienice od 1920


Schemat stacji

Kozienice.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Galeria zdjęć

Widok ogólny w kierunku Janikowa.
Rampa.
Widok w stronę końca linii.
Nieużywany rozjazd.
Wjazd od strony Janikowa.
Rampa, widok od strony Janikowa.
Widok w kierunku Janikowa.
Nieczynny przejazd kolejowy.
Zaasfaltowany tor na szlaku z Janikowa.
Wjazd na tor boczny od strony Janikowa.
Tarcza ostrzegawcza do dawnej stacji Janików, zarośnięty tor szlakowy.


Linia kolejowa nr 76 Bąkowiec - Kozienice  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Lublinie
Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku Kamiennej -
Xpo1z.gif Bąkowiec rozjazd początkowy -0,572 26
1zsc1z.gif stacja węzłowa 0,000 82
1zsc1z.gif Sieciechów stacja techniczna 1,863 -
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 2,723 577
1zsc1z.gif Janików mijanka 10,935
1zpo1n.gif rozjazd odgałęziający 11,388 77
1nsnx.gif Kozienice stacja końcowa (nieczynna) 13,381 -
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy