Korsze

Z Semaforek
Korsze to czterokierunkowa stacja węzłowa, na której krzyżują się dwie linie kolejowe, pierwotnie wybudowane jako kolej z Ełku do Królewca oraz z Torunia do Intersburga (ob. Czerniachowsk). W 1867 roku dotarła tu linia z Kętrzyna do Bartoszyc, natomiast 4 lata później - dzisiejsza linia nr 353. Dawny przebieg tych magistral zachował się do dziś zarówno w układzie torowym stacji, jak i w wyznaczonym po wojnie wykazie linii kolejowych.

Po zmianie granic w 1945 roku Korsze pozostały węzłem kolejowym o dość dysfunkcyjnym układzie torowym, gdyż głównym kierunkiem stała się linia z Olsztyna do Ełku, co wymusza prowadzenie ruchu tranzytowego przez mniej rozbudowany układ torów parku "królewieckiego" i "białostockiego" (nazwy pozostały do dziś w oficjalnych dokumentach kolejowych, jak również w oznaczeniu tych torów indeksami "k" i "b"). Znacznie mniejszy ruch w kierunku Skandawy prowadzony jest przez tory parku "olsztyńskiego" (przy peronach 3-5) oraz znacznie rozbudowanego parku "towarowego". Po wojnie wszystkie kierunki z wyjątkiem Olsztyna pozostały jednotorowe. Stacja pozostała również bez większych zmian w układzie torowym po elektryfikacji linii z Olsztyna, która dotarła tutaj "rzutem na taśmę" w 1990 roku. Elektryfikacją objęty był cały układ torowy stacji, w tym tory parku towarowego. Planowana była również elektryfikacja w kierunku Ełku, jednak działania te do dzisiejszego dnia nie zostały zrealizowane, choć planowana w tym kierunku na lata 20. XXI wieku jest inwestycja związana z kompleksową modernizacją odcinka Korsze - Ełk. Elektryfikacja wspomnianej linii z Olsztyna i zakończenie jej w Korszach zwiększyła jedynie problem, gdyż stacja stała się miejscem zmiany trakcji.

Rozbudowany układ torowy, a także skrzyżowanie dwóch linii kolejowych wymusiły wybudowanie w Korszach lokomotywowni, którą ulokowano w widłach torów kierunku ełckiego i skandawskiego. Parowozownia wachlarzowa o 22 stanowiskach stała się jednym z ważniejszych ośrodków trakcji parowej, a później spalinowej. Likwidacja jednostki nastąpiła na przełomie XX i XXI wieku, a fizycznie budynek zlikwidowano około 2010 roku. Obecnie pozostały tylko resztki dawnego układu torów trakcyjnych i zasobników węglowych.

Również sam układ torów stacyjnych w Korszach uległ na przestrzeni lat redukcji i ograniczeniom, głównie w części towarowej. Największą zmianą była likwidacja okręgu nastawczego od strony Skandawy, co spowodowało znaczne ograniczenia w pracy grupy parku towarowego. Zlikwidowano również okręg "Ko4", co spowodowało zmniejszenie liczby torów głównych dodatkowych w kierunku Ełku (z 5 do 3).

Dziś mimo tych ograniczeń na stacji w Korszach funkcjonują 4 nastawnie: dysponująca "Ko" oraz 3 wykonawcze: "Ko1", "Ko2" i "Ko5", które posiadają urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją kształtową i świetlną - sygnalizacja była wymieniana w sposób wyrywkowy. Ostatnią zmianą była zabudowa sygnalizatora R1 i odpowiadającej mu, świetlnej tarczy ostrzegawczej. Nastawnie obsługują także rogatki na 3 przejazdach kolejowych, w tym przejazd w ciągu drogi wojewódzkiej przechodzący przez głowice rozjazdowe. Obsłudze podróżnych służy 5 peronów, które posiadają 7 krawędzi peronowych. Dojście do peronu 2 w parku "królewieckim" odbywa się poprzez przejście w poziomie szyn. Natomiast po stronie "olsztyńskiej" istnieje nieczynne przejście pod torami, które zastąpiono przejściem w poziomie szyn.


(aktualność: marzec 2020 r.)
Rok budowy
1867
Nazwa Lata obowiązywania
Korschen 1867 - 1945
Korszyn 1945
Korsze od 1945
Skrót telegraficzny
"Ko"
Współrzędne geograficzne
54.1711011, 21.1445319
Wysokość
59 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 2k 399 m 0,37 m
Peron 2 1k 258 m 0,35 m
5k
Peron 3 3o 243 m 0,34 m
Peron 4 1o 288 m 0,34 m
2o
Peron 5 4o 288 m 0,26 m


Schemat stacji

Alt text


Linia kolejowa nr 38 Białystok - Głomno  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku -
Xpo1z.gif Białystok rozjazd odgałęziający -0,164 6
1zsc1z.gif stacja węzłowa 0,000 32, 37, 515
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 2,364 836
1zpo1z.gif Białystok Starosielce rozjazd odgałęziający 4,292 515
1zsc1z.gif stacja węzłowa 4,555 516
1zsc1z.gif Białystok Bacieczki mijanka i p.o. 8,013 -
1zp1z.gif Fasty przystanek osobowy 12,636 -
1zp1z.gif Dobrzyniewo Duże przystanek osobowy 15,147 -
1zp1z.gif Borsukówka przystanek osobowy 21,286 -
1zsc1z.gif Knyszyn stacja 28,437 -
1zp1z.gif Zastocze przystanek osobowy 32,483 -
1zp1z.gif Czechowizna przystanek osobowy 37,340 -
1zsc1z.gif Mońki stacja 43,872 -
1zp1z.gif Goniądz przystanek osobowy 52,317 -
1zsc1z.gif Osowiec stacja 57,232 -
1zsc1z.gif Podlasek mijanka i p.o. 70,379 -
1zp1z.gif Ruda przystanek osobowy 74,054 -
1zsc1z.gif Grajewo stacja 82,477 -
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku
1zgp1z.gif Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie 84,900 -
1zsc1z.gif Prostki stacja 88,008 -
1zp1z.gif Lipińskie Małe przystanek osobowy 93,002 -
1zp1z.gif Ełk Szyba Wschód przystanek osobowy 100,433 -
1zsc1z.gif Ełk Towarowy stacja techniczna 101,141 219
1zpo1z.gif Ełk rozjazd odgałęziający 102,750 41
1zsc1n.gif stacja węzłowa 103,236 219, 223
1np1n.gif Woszczele przystanek osobowy 112,202 -
1nsc1n.gif Stare Juchy stacja 121,862 -
1nsc1n.gif Wydminy stacja 132,818 -
1np1n.gif Siedliska przystanek osobowy 141,178 -
1nsc1n.gif Giżycko stacja 150,976 -
1nbs1n.gif Niegocin bocznica szlakowa 154,378 -
1np1n.gif Niegocin przystanek osobowy 154,490 -
1np1n.gif Sterławki Małe przystanek osobowy 160,612 -
1nsc1n.gif Sterławki Wielkie stacja 165,394 -
1np1n.gif Martiany przystanek osobowy 169,515 -
1npo1n.gif Kętrzyn rozjazd odgałęziający 179,666 259
1nsc1n.gif stacja węzłowa 180,375 -
1np1n.gif Nowy Młyn przystanek osobowy 184,325 -
1np1n.gif Linkowo przystanek osobowy 189,243 -
1nsc1n.gif Tołkiny stacja 192,288 -
1nsc1n.gif Korsze stacja węzłowa 202,044 353
1npodw2z.gif wiadukt linii nr 353 203,1 -
1np1n.gif Studzieniec przystanek osobowy 208,826 -
1np1n.gif Różyna Warmińska przystanek osobowy 212,465 -
1nbs1n.gif Wiatrowiec Warmiński bocznica szlakowa 216,190 -
1nbs1n.gif Bartoszyce bocznica szlakowa 225,649 -
1ngp1n.gif Granica Państwa punkt graniczny 241,289 -
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
zatrzymanie na żądanie
Linia kolejowa nr 353 Poznań Wschód - Skandawa  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Poznaniu
Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu -
Xpo2z.gif Poznań Wschód rozjazd początkowy -0,910 3
2zsc2z.gif stacja węzłowa 0,000 356
2zp2z.gif Ligowiec przystanek osobowy 4,639 -
2zpo2z.gif Kobylnica rozjazd odgałęziający 7,390 394
2zsc2z.gif stacja węzłowa 7,727 -
2zpo2z.gif Biskupice Wielkopolskie posterunek odgałęźny i p.o. 14,392 -
2zp2z.gif Promno przystanek osobowy 17,530 -
2zp2z.gif Pobiedziska Letnisko przystanek osobowy 19,195 -
2zsc2z.gif Pobiedziska stacja 21,795 -
2zp2z.gif Lednogóra przystanek osobowy 27,763 -
2zpo2z.gif Lednogóra posterunek odstępowy 28,808 -
2zp2z.gif Fałkowo przystanek osobowy 32,031 -
2zsc2z.gif Pierzyska stacja 35,976 -
2zpo2z.gif Mnichówko posterunek odstępowy 39,459 -
2zsc2z.gif Gniezno stacja węzłowa 44,699 281
2zpo2z.gif Wierzbiczany posterunek odstępowy 50,790 -
2zp2z.gif Jankowo Dolne przystanek osobowy 52,705 -
2zpo2z.gif Jankowo Dolne posterunek odstępowy 54,347 -
2zsc2z.gif Trzemeszno stacja 60,355 -
2zsc2z.gif Wydartowo stacja 68,345 -
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy 70,910 -
2zsc2z.gif Mogilno stacja 74,382 -
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku
2zsc2z.gif Kołodziejewo stacja 82,991 -
2zsc2z.gif Janikowo stacja 89,844 -
2zpo2z.gif Dziarnowo posterunek odgałęźny 95,709 206
2zsc2z.gif Inowrocław stacja węzłowa 100,955 131
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 101,158 742
2zsc2z.gif Więcławice stacja 106,831 -
2zsc2z.gif Wierzchosławice stacja 111,522 -
2zsc2z.gif Gniewkowo stacja 115,180 -
2zp2z.gif Suchatówka przystanek osobowy 121,007 -
2zpo2zd.gif Chorągiewka posterunek odgałęźny
i przystanek służbowy
124,421 -
2zpo2z.gif Nieszawka rozjazd odgałęziający 130,456 734
2zpo2z.gif posterunek odgałęźny 130,565 -
2zsc2z.gif Toruń Główny stacja węzłowa 135,424 18, 734
2zmo2z.png Most (rz. Wisła - 977,00m) 136,580 -
2zsc2z.gif Toruń Miasto stacja 137,418 -
2zpo2z.gif Toruń Wschodni rozjazdy odgałęziające 138,886 207, 246
2zsc2z.gif stacja węzłowa 139,092 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 139,989 27
2zsc2z.gif Papowo Toruńskie stacja 145,148 -
2zpo2zd.gif Turzno posterunek odgałęźny,
ładownia i p.o.
149,923 -
2zp2z.gif Kamionki Jezioro przystanek osobowy 154,297 -
2zp2z.gif Rychnowo Wielkie przystanek osobowy 156,975 -
2zsc2z.gif Kowalewo Pomorskie stacja węzłowa 161,474 209
2zp2z.gif Zieleń przystanek osobowy 168,600 -
2zsc2z.gif Wąbrzeźno stacja 175,038 -
2zpo2z.gif Książki posterunek odgałęźny i p.o. 184,341 -
2zsc2z.gif Jabłonowo Pomorskie stacja węzłowa 193,940 208
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie 199,350 -
2zsc2z.gif Ostrowite koło Jabłonowa posterunek odgałęźny i p.o. 202,569 -
2zp2z.gif Lipinki przystanek osobowy 207,350 -
2zsc2z.gif Biskupiec Pomorski stacja 213,048 -
2zp2z.gif Jamielnik stacja 221,925 -
2zsc2z.gif Iława Główna stacja węzłowa 229,672 9, 968
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 230,041 967
2zsc2z.gif Rudzienice Suskie stacja 238,728 -
2zp2z.gif Pikus przystanek osobowy 243,719 -
2zsc2z.gif Samborowo stacja 249,653 -
2zsc2z.gif Ostróda stacja 259,103 -
2zp2z.gif Lubajny przystanek osobowy 264,261 -
2zsc2z.gif Stare Jabłonki stacja 268,959 -
2zsc2z.gif Biesal stacja 276,674 -
2zp2z.gif Unieszewo przystanek osobowy 283,917 -
2zsc2z.gif Naterki stacja 289,416 -
2zpo2z.gif Olsztyn Kortowo posterunek odgałęźny 293,873 216
2zp2z.gif Olsztyn Dajtki przystanek osobowy 294,328 -
2zp2z.gif Olsztyn Zachodni przystanek osobowy 296,727 216, 220
2zsc2z.gif Olsztyn Główny stacja węzłowa 298,893 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 299,204 216
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 299,211 220
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 299,811 219
2zp2z.gif Nikielkowo przystanek osobowy 303,715 -
2zsc2z.gif Łęgajny stacja 307,772 -
2zsc2z.gif Barczewo stacja 313,872 -
2zp2z.gif Wipsowo przystanek osobowy 322,631 -
2zsc2z.gif Czerwonka stacja węzłowa 329,418 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 329,629 223
2zp2z.gif Górowo przystanek osobowy 337,506 -
2zp2z.gif Kolno przystanek osobowy 341,445 -
2zsc2z.gif Sątopy-Samulewo stacja 351,505 -
2zp2z.gif Łankiejmy przystanek osobowy 359,969 -
2zsc1n.gif Korsze stacja węzłowa 366,371 38
1np1n.gif Parys przystanek osobowy 370,661 -
1np1n.gif Drogosze przystanek osobowy 374,660 -
1np1n.gif Modgarby przystanek osobowy 378,590 -
1nsc1n.gif Skandawa stacja techniczna 381,265 -
1ngp1n.gif Granica Państwa punkt graniczny 389,065 599
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
zatrzymanie na żądanie