Kornatowo

Z Semaforek
Kornatowo jest stacją pośrednią, posiadającą obecnie tylko 3 tory główne. Wszystkie znajdują się przy peronach - jednokrawędziowym przy budynku dworca oraz dwukrawędziowym, pomiędzy torami nr 1 i 2. Uzupełnieniem układu torowego jest tor boczny, prowadzący do placu ładunkowego i rampy. Taki układ torowy jest efektem przeprowadzonej rewitalizacji linii, finansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach prac zlikwidowano kilka torów dodatkowych, będących pozostałością po dawnym znaczeniu stacji, na której rozpoczynała się jednotorowa linia do Chełmna. Obecnie jej rola sprowadza się głównie do prowadzenia krzyżowań pociągów. W użytku pozostaje praktycznie tylko zmodernizowany peron 2, gdyż peron 1 nie został objęty inwestycją. W ramach prac przebudowano obie głowice rozjazdowe, umożliwiając wjazd na oba tory przy peronie wjazd z prędkością 80 km/h (przy czym ograniczenie to wynika z geometrii linii - rozjazdy odgałęziające tor 2 umożliwiają jazdę w kierunku zwrotnym z prędkością do 90 km/h). Ruch pociągów prowadzony jest przez nastawnię "Kr", która posiada urządzenia przekaźnikowe z sygnalizacją świetlną. Nastawnia obsługuje również rogatki na 3 przejazdach kolejowych.
(aktualność: październik 2015 r.)
Rok budowy
1882
Nazwa Lata obowiązywania
Kornatowo 1882 - 1941
Konraden 1942 - 1945
Kornatowo od 1945
Skrót telegraficzny
"Kr"
Współrzędne geograficzne
53.2964796, 18.6484098
Wysokość
100 m n.p.m.
Adres dworca
Kornatowo 12
86-230 Kornatowo
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 3 b.d. b.d.
Peron 1 125 m 0,55 m
2
Kanały radiołączności
R7.png LK 207


Schemat stacji

Kornatowo 2015.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png


Galeria zdjęć


Linia kolejowa nr 207 Toruń Wschodni - Malbork  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku
Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy -
Xpo1n.gif Toruń Wschodni rozjazd początkowy -0,206 353
1nsc1n.gif stacja węzłowa 0,000 27, 246
1npo1n.gif Toruń Mokre posterunek odgałęźny 2,500 246
1nsr1nd.png Katarzynka bocznica szlakowa
(rozebrana)
2,550 736 (rozebrana)
1np1n.gif Toruń Jar przystanek osobowy 4,288 -
1npo1n.gif Łysomice mijanka i przystanek osobowy 7,530 -
1nsc1n.gif Ostaszewo Toruńskie stacja 10,467 -
1np1n.gif Grzywna przystanek osobowy 15,556 -
1nsc1n.gif Chełmża stacja węzłowa 19,172 209
1np1n.gif Wrocławki przystanek osobowy 26,955 -
1np1n.gif Firlus przystanek osobowy 30,365 -
1nsc1n.gif Kornatowo stacja 33,732 -
1np1n.gif Gorzuchowo Chełmińskie przystanek osobowy 40,480 -
1np1n.gif Wałdowo Szlacheckie przystanek osobowy 45,325 -
1nsc1n.gif Grudziądz Mniszek stacja 50,837 -
1np1n.gif Grudziądz Przedmieście przystanek osobowy 55,837 -
1nsc1n.gif Grudziądz stacja węzłowa 57,367 208
1nsc1n.gif Grudziądz Owczarki stacja 63,847 -
1nsc1n.gif Rogóźno Pomorskie stacja 70,422 -
1ngp1n.gif Zakład Linii Kolejowych w Gdyni 75,200 -
1nsc1n.gif Gardeja stacja 77,354 -
1np1n.gif Dziwno przystanek osobowy 81,279 -
1nsc1n.gif Sadlinki stacja 87,387 -
1np1n.gif Białki przystanek osobowy 90,172 -
1nsc1n.gif Kwidzyn stacja węzłowa 95,796 218
1nsn1n.gif Brachlewo ładownia i przystanek osobowy 104,289 -
1nsc1n.gif Ryjewo stacja 109,005 -
1np1n.gif Sztumska Wieś przystanek osobowy 116,092 -
1nsc1n.gif Sztum stacja 119,947 -
1np1n.gif Grzępa przystanek osobowy 123,292 -
1np1n.gif Gościszewo przystanek osobowy 125,663 -
1npox.gif Malbork rozjazd końcowy 133,465 9
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy