Kolumna (posterunek zlikwidowany)

Z Semaforek
(Przekierowano z Kolumna)

Kolumna była drugim z posterunków odstępowych, położonych na szlaku Pabianice - Łask. W przeciwieństwie do Dobronia, był on przystosowany tylko do ruchu jednokierunkowego - posiadał dwa semafory odstępowe, poprzedzone tarczami ostrzegawczymi. Ruch pociągów prowadzony był przez nastawnię "Kl", która znajdowała się w budynku dworca i obsługiwała przejazd kolejowy. Obsługa podróżnych odbywała się z dwóch, jednokrawędziowych peronów, zlokalizowanych na zewnątrz torów głównych.

W ramach przeprowadzonej w latach 2018-2020 modernizacji linii kolejowej z Łodzi Kaliskiej do Zduńskiej Woli, posterunek ten został przekwalifikowany na przystanek osobowy. Zmodernizowane zostały również oba perony. Formalnie posterunek zakończył działalność w grudniu 2020 roku. Przejazd kolejowy został przekwalifikowany na automatyczny.

Rok budowy
1927
Nazwa Lata obowiązywania
Kolumna 1927 - 1940
Kolumna (Waldhorst) 1941 - 1942
Waldhorst 1943 - 1945
Kolumna od 1945


Schemat posterunku

Kolumna.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony torów.
Dworzec, widok od podjazdu.
Perony, widok w kierunku Pabianic.
Semafor odstępowy przy torze 1.
Koniec peronów, widok w kierunku Pabianic.
Przejazd, obsługiwany z nastawni.
Szlak w kierunku Łasku.
Semafor odstępowy przy torze 2.


Linia kolejowa nr 14 Łódź Kaliska - Tuplice  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Łodzi -
Łódź Kaliska stacja węzłowa (0,000) 25
Xsc2z.gif rozjazd początkowy 0,502 15
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 0,547 15
2zpo2z.gif Retkinia rozjazd odgałęziający 2,319 539
2zpo2z.gif posterunek odgałęźny 2,350 -
2zp2z.gif Łódź Retkinia przystanek osobowy 3,031 -
2zsc2z.gif Łódź Lublinek stacja 7,002 -
2zsc2z.gif Pabianice stacja 14,490 -
2zp2z.gif Chechło przystanek osobowy 17,705 -
2zpo2z.gif Dobroń posterunek odstępowy i p.o. 21,300 -
2zsr2z.png Dobroń posterunek odgałęźny 21,900 -
2zp2zd.gif Kolumna posterunek odstępowy
przystanek osobowy
24,799 -
2zsc2z.gif Łask stacja 30,850 -
2zpo2z.gif Borszewice posterunek odstępowy i p.o. 36,181 -
2zpo2z.gif Gajewniki rozjazd odgałęziający 39,737 542
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 39,755 543
2zpo2z.gif posterunek odgałęźny 39,842 -
2zpodw2z.png wiadukt linii nr 131 41,1 -
2zsc2z.gif Zduńska Wola rozjazd odgałęziający 41,476 810
2zsc2z.gif stacja węzłowa 42,360 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 42,667 739
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim 47,000 -
2zp2z.gif Męcka Wola przystanek osobowy 49,329 -
2zbs2z.gif Sieradz Męka bocznica szlakowa 53,486 -
2zpo2z.gif Męka posterunek odstępowy 53,490 -
2zp2z.gif Sieradz Męka przystanek osobowy 54,516 -
2zp2z.gif Sieradz Warta przystanek osobowy 58,163 -
2zsc2z.gif Sieradz stacja 59,435 -
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Poznaniu
2zsc2z.gif Sędzice stacja 70,614 -
2zsc2z.gif Błaszki stacja 79,272 -
2zp2z.gif Skalmierz przystanek osobowy 83,145 -
2zp2z.gif Radliczyce przystanek osobowy 89,478 -
2zpo2z.gif Radliczyce posterunek odgałęźny 90,065 -
2zsc2z.gif Opatówek stacja 98,311 -
2zp2z.gif Kalisz Winiary przystanek osobowy 104,811 -
2zpo2zd.gif Piwonice posterunek odgałęźny
i ładownia
107,954 -
2zsc2z.gif Kalisz stacja 112,133 -
2zp2z.gif Kalisz Szczypiorno przystanek osobowy 115,720 -
2zsc2z.gif Nowe Skalmierzyce stacja 118,643 -
2zbs2z.gif CORRECT bocznica szlakowa 122,342 -
2zp2z.gif Ociąż przystanek osobowy 123,679 -
2zsc2z.gif Czekanów stacja 129,070 -
2zpo2z.gif Stary Staw posterunek odgałęźny 132,275 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 132,306 811
2zpodw2z.png wiadukt linii nr 272 133,5 -
2zsc2z.gif Ostrów Wielkopolski stacja węzłowa 136,121 272, 355
2zsc2zd.gif Ostrów Wielkopolski Zachodni stacja techniczna 138,582 -
2zp2z.gif Ostrów Wielkopolski Gorzyce przystanek osobowy 142,024 -
2zp2z.gif Łąkociny przystanek osobowy 146,623 -
2zp2z.gif Daniszyn przystanek osobowy 150,460 -
2zsc2z.gif Biadki stacja 153,880 -
2zp2z.gif Gorzupia przystanek osobowy 158,596 -
2zsc2z.gif Durzyn stacja techniczna 162,443 -
2zpo2n.gif rozjazd odgałęziający 162,602 815
2nwnad1z.png wiadukt nad linią kolejową 164,051 281
2npo2n.gif Osusz posterunek odgałęźny 167,732 -
2npo2n.gif rozjazd odgałęziający 167,736 816
2np2n.gif Dzierżanów Wielkopolski przystanek osobowy 171,120 -
2np2n.gif Kuklinów przystanek osobowy 173,671 -
2npo2n.gif Kobylin rozjazd odgałęziający 179,930 362
2nsc2n.gif stacja węzłowa 180,268 -
2np2n.gif Czeluścin przystanek osobowy 184,532 -
2nsc2n.gif Pępowo stacja 188,207 -
2np2n.gif Włostowo przystanek osobowy 194,496 -
2nsc2n.gif Krobia stacja 198,288 -
2np2n.gif Karzec przystanek osobowy 202,979 -
2np2n.gif Dzięczyn przystanek osobowy 206,405 -
2nsc2n.gif Poniec stacja 209,672 -
2np2n.gif Pawłowice przystanek osobowy 217,270 -
2npo2n.gif Kąkolewo rozjazd odgałęziający 223,794 360
2nsc2n.gif stacja węzłowa 223,994 -
2npo2n.gif Leszno Grzybowo posterunek odgałęźny i p.o. 229,118 -
2nwnad2z.png wiadukt nad linią kolejową 232,829 271
2nsc2n.gif Leszno stacja węzłowa 235,868 271
2npo2n.gif rozjazd odgałęziający 236,282 359
2nsc2n.gif Lasocice stacja 242,796 -
2nsc2n.gif Wschowa stacja 254,751 -
2nsc2n.gif Stare Drzewce stacja 263,325 -
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym we Wrocławiu
2ngp2n.gif Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu 266,750 -
2npo1r1nd.gif Głogówko posterunek odgałęźny i ładownia 271,551 -
1r1np1r1n.png Grodziec Mały przystanek osobowy 277,195 -
1r1nsc1n.gif Głogów stacja węzłowa 280,509 273
1nwnad2z.png wiadukt nad linią kolejową 286,333 273
1np1n.gif Żukowice przystanek osobowy 287,240 -
1np1n.gif Nielubia przystanek osobowy 291,157 -
1npo1n.gif Kłobuczyn posterunek odgałęźny 295,750 -
1np1n.gif Gaworzyce przystanek osobowy 299,498 -
1ngp1n.gif Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze 302,700 -
1np1n.gif Przecław Szprotawski przystanek osobowy 306,497 -
1nsc1n.gif Niegosławice stacja techniczna 312,193 -
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Poznaniu
1np1n.gif Dzikowice przystanek osobowy 318,753 -
1nsc1n.gif Szprotawa stacja techniczna 324,000 -
1np1n.gif Bukowina Bobrzańska przystanek osobowy 331,936 -
1nwnad1n.png wiadukt nad linią kolejową 337,983 275
1npodw1n.png wiadukt linii nr 371 338,8 -
1nsc2n.gif Żagań stacja węzłowa 340,532 275, 371
2npo2n.gif rozjazd odgałęziający 340,619 389
2nsc2n.gif Żary stacja węzłowa 353,370 370
2npo2n.gif rozjazd odgałęziający 354,591 282
2npodw1n.png wiadukt linii nr 370 354,8 -
2npo1n.gif Sieniawa Żarska posterunek odgałęźny 358,639 -
1np1n.gif Sieniawa Żarska przystanek osobowy 358,709 -
1np1n.gif Lipinki Łużyckie przystanek osobowy 362,638 -
1np1n.gif Tuplice Dębinka przystanek osobowy 369,773 -
1nsc1n.gif Tuplice stacja 374,850 -
1np1n.gif Zasieki przystanek osobowy 388,572 -
1ngp1n.gif Granica Państwa punkt graniczny 389,080 491
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy