Kluczbork

Z Semaforek
Kluczbork jest stacją węzłową i bardzo istotnym miejscem na mapie sieci kolejowej. Wynika to z położenia na ciągu towarowym z Górnego Śląska, który rozdziela się tutaj na dwa: w kierunku Poznania oraz Wrocławia. W trakcie rozbudowy połączeń powstały jeszcze dwie linie o charakterze lokalnym: z kierunku Opola oraz Kędzierzyna i Strzelec Opolskich.

W dwudziestoleciu międzywojennym strategiczne położenie węzła w Kluczborku, który znalazł się w granicach Niemiec, znacząco utrudniło prowadzenie pociągów tranzytowych z węglem, które kursowały na odcinku ze Śląska do Portu w Gdyni. Spowodowało to m.in. powstanie linii kolejowej Kalety - Podzamcze (Wieruszów).

Po wojnie sytuacja została ustabilizowana i przez Kluczbork prowadzony był (i jest do dziś) ruch towarowy na relacjach Śląsk - Poznań/Wrocław. W miarę jego wzrostu poczyniono inwestycje zwiększające przepustowość okolicznych linii, m.in. na początku lat 70. zelektryfikowano linie nr 143 i 272. W późniejszym czasie przystosowano do funkcji "ciągu wywozowego" linię z Fosowskich do Kluczborka poprzez rozbudowę o dodatkowy tor i elektryfikację. Drugą z dużych inwestycji była budowa kolejowej "obwodnicy" Kluczborka, tj. dwóch łącznic: Kuniów - Smardy (nr 767) i odnogi Gotartów - Ligota Dolna (nr 768). Umożliwiły one przejazd z kierunku Fosowskich na linie w kierunku Wrocławia i Poznania, z pominięciem głównej stacji. Inwestycje w zakresie linii kolejowej nr 175 i łącznic ukończono zasadniczo w latach 80. Bez większych działań pozostała natomiast linia z Opola, dalej użytkowana w celu obsługi połączeń lokalnych.

W latach 90. i dwutysięcznych nastąpił znaczący spadek wykorzystania linii kolejowych w ruchu towarowym, co przełożyło się na deelektryfikację linii nr 175, a w konsekwencji wyłączenie jej z obsługi tranzytowego ruchu towarowego. Zlikwidowano linię obwodową, w śladzie której zbudowano obwodnicę drogową.

Mimo spadku ruchu towarowego, stacja Kluczbork pełni do dziś ważną rolę w ruchu towarowym. Obsługiwany jest także dalekobieżny i lokalny ruch pasażerski. W tym celu stacja posiada trzy grupy torów głównych, z których jedna znajduje się na wyjeździe w kierunku Lublińca, natomiast dwie (wschodnia i zachodnia) - na wysokości peronów. Grupa torów w kierunku Lublińca posiada 5 torów głównych dodatkowych, grupa zachodnia - 6 torów głównych dodatkowych, natomiast wschodnia - 6 torów głównych dodatkowych, wraz z torem na wysokości peronów. Układ peronowy to 5 krawędzi przy 4 peronach, zlokalizowanych po obu stronach wyspowego dworca.

Ponadto na stacji znajduje się zakład naprawczy taboru kolejowego, wykorzystujący teren dawnej lokomotywowni i wagonowni. Druga z lokomotywowni została już wyłączona z eksploatacji. Ponadto na stacji znajduje się szereg punktów ładunkowych, wyposażonych w place ładunkowe, rampy i magazyny. Na wyjeździe w kierunku Kępna zlokalizowana jest użytkowana sporadycznie myjnia wagonów. Pomiędzy wschodnią i zachodnią grupą torów istnieje wiązka torów porządkowych, na którą prowadzony był rozrząd z toru nr 238płn. Druga górka rozrządowa funkcjonowała na wjeździe z kierunku Fosowskich, na tory boczne położone za grupą zachodnią.

Przez szereg lat węzeł kluczborski nie doczekał się większej modernizacji, poza wspomnianą elektryfikacją. Dlatego też, do dziś funkcjonują tu niskie perony, połączone kładką z budynkiem dworca oraz wschodnią częścią miasta. Ruch pociągów prowadzony jest aż z 5 nastawni, gdzie 4 posiadają urządzenia mechaniczne scentralizowane, a jedna - przekaźnikowe. W obrębie stacji funkcjonują też dwie strażnice, a także dwa posterunki zwrotniczowskie (w tym jeden, gdzie funkcjonuje dyżurny peronowy). Prowadzone w ostatnich latach działania inwestycyjne ograniczyły się do wymiany nawierzchni torowej w torach głównych zasadniczych oraz rozjazdów, a także do modernizacji mostu nad Stobrawą.

(aktualność: grudzień 2019 r.)
Rok budowy
1868
Nazwa Lata obowiązywania
Creutzburg 1868 - 1900
Kreutzburg (Oberschlesien) 1901 - 1945
Kluczborek 1945 - 1946
Kluczbork od 1947
Skrót telegraficzny
"Kb"
Współrzędne geograficzne
50.9715455, 18.2040145
Wysokość
179 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 1płd 381 m 0,30 m
Peron 2 2płd 288 m 0,30 m
4płd
Peron 3 2wsch 395 m 0,30 m
Peron 4 1wsch 391 m 0,30 m


Schemat stacji

LCSy w Polsce


Galeria zdjęć

Część pasażerska, wyjazd w kierunku Namysłowa i Ostrowa Wielkopolskiego.


Wyjazd w kierunku Lublińca i Fosowskich, część południowa


Linia kolejowa nr 143 Kalety - Wrocław Mikołajów (rejon WP2)  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Sosnowcu
Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach
Kalety stacja węzłowa (0,000) 130, 131
Xsc2z.gif rozjazd początkowy 0,841 129
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie 2,600 -
2zsc2z.gif Koszęcin stacja 7,405 -
2zpo2z.gif Rusinowice posterunek odstępowy i p.o. 13,320 -
2zpo2z.gif Lubliniec rozjazd odgałęziający 18,457 152
2zsc2z.gif stacja węzłowa 19,258 61
2zpo2z.gif Kochcice-Glinica posterunek odstępowy i p.o. 24,365 -
2zsc2z.gif Ciasna stacja 29,604 -
2zsc2z.gif Sieraków Śląski stacja 34,996 -
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym we Wrocławiu
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Opolu 37,400 -
2zsc2z.gif Sowczyce stacja 43,460 -
2zsc2z.gif Olesno Śląskie stacja 50,137 -
2zpo2z.gif Stare Olesno posterunek odgałęźny i p.o. 55,201 -
2zsc2z.gif Bąków stacja 61,756 -
2zpo2z.gif Chocianowice posterunek odstępowy 65,531 -
2zpo2z.gif Kluczbork rozjazd odgałęziający 69,781 272
2zsc2z.gif stacja węzłowa 70,122 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 70,303 175
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 70,396 293
2zp2z.gif Smardy przystanek osobowy 74,708 -
2zsc2z.gif Wołczyn stacja 82,168 -
2zp2z.gif Wierzbica Górna przystanek osobowy 87,208 -
2zsc2z.gif Domaszowice stacja 94,271 -
2zp2z.gif Gręboszów przystanek osobowy 100,469 -
2zsc2z.gif Namysłów stacja węzłowa 106,465 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 107,233 301
2zp2z.gif Wilków Namysłowski przystanek osobowy 111,089 -
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu 117,780 -
2zsc2z.gif Bierutów stacja 119,873 -
2zp2z.gif Solniki Wielkie przystanek osobowy 124,588 -
2zsc2z.gif Oleśnica stacja węzłowa 133,690 181
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 134,290 281
2zpo2z.gif Łukanów rozjazd odgałęziający 136,971 766
2zpo2z.gif posterunek odgałęźny 137,017 -
2zsc2z.gif Borowa Oleśnicka stacja 141,717 -
2zsc2z.gif Długołęka stacja 147,628 -
2zsc2z.gif Wrocław Psie Pole stacja węzłowa 153,742 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 154,370 326
2zsc2z.gif Wrocław Sołtysowice stacja węzłowa 156,609 292
2zsc2z.gif Wrocław Nadodrze stacja 160,536 -
2zp2z.gif Wrocław Szczepin przystanek osobowy 161,921 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 162,495 752
2zbs2z.gif Wrocław JW nr 2451 bocznica szlakowa 162,500 -
2zpo2z.gif Wrocław Mikołajów przystanek osobowy 163,530 -
2zpox.gif Wrocław Popowice rozjazd końcowy 164,210 271
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
zatrzymanie na żądanie
Linia kolejowa nr 175 Strzelce Opolskie - Kluczbork  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym we Wrocławiu
Zakład Linii Kolejowych w Opolu -
Xsc1n.gif Strzelce Opolskie stacja węzłowa 30,078 132
1nbs1n.gif Rozmierka Polspa bocznica szlakowa 35,350 -
1np1n.gif Rozmierka przystanek osobowy 35,802 -
1np1n.gif Kadłub przystanek osobowy 40,728 -
1np1n.gif Sporok przystanek osobowy 43,903 -
1np1n.gif Staniszcze Wielkie przystanek osobowy 48,458 -
1nsc2n.gif Fosowskie stacja węzłowa 51,726 61, 144
2np2n.gif Myślina Lubliniecka przystanek osobowy 58,105 -
2nsn2n.gif Zębowice przystanek osobowy 65,074 -
2np2n.gif Szumirad przystanek osobowy 75,477 -
2np2n.gif Lasowice Małe Oleskie przystanek osobowy 81,635 -
2npn2n.gif Kuniów posterunek odgałęźny
(nieczynny)
85,780 767
2nsc2n.gif Kluczbork stacja węzłowa 89,006 272, 293
2npox.gif rozjazd końcowy 89,185 143
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
zatrzymanie na żądanie
Linia kolejowa nr 272 Kluczbork - Poznań Główny  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym we Wrocławiu
Zakład Linii Kolejowych w Opolu -
Xpo2z.gif Kluczbork rozjazd początkowy -0,343 143
2zsc2z.gif stacja węzłowa 0,000 175, 293
2zsr2z.png Gotartów posterunek odgałęźny 2,811 768
2zsc2z.gif Krzywizna stacja 6,339 -
2zp2z.gif Biskupice koło Kluczborka przystanek osobowy 11,423 -
2zsc2z.gif Byczyna Kluczborska stacja 16,123 -
2zsc2z.gif Kostów stacja 23,258 -
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Poznaniu
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim 25,680 -
2zsc2z.gif Łęka Opatowska stacja 30,292 -
2zp2zd.gif Słupia stacja
przystanek osobowy
35,606 -
2zp2zd.gif Kępno przystanek osobowy 40,917 181, 307,
812, 813, 814
2zpo2z.gif Hanulin rozjazd odgałęziający 41,714 814
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 41,777 813
2zsc2z.gif stacja techniczna 42,420 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 42,907 812
2zsc2z.gif Domanin stacja 47,122 -
2zsc2z.gif Ostrzeszów stacja 58,109 -
2zp2zd.gif Niedźwiedź Wielkopolski posterunek odstępowy i
przystanek osobowy
67,051 -
2zsc2z.gif Antonin stacja 70,562 -
2zsc2z.gif Przygodzice stacja 77,301 -
2zp2zd.gif Janków Przygodzki posterunek odstępowy i
przystanek osobowy
81,736 -
2zsc2z.gif Ostrów Wielkopolski stacja węzłowa 86,254 14
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 87,434 355
2zpo2z.gif Franklinów rozjazd odgałęziający 90,309 811
2zpo2z.gif posterunek odgałęźny 90,345 -
2zsc2z.gif Biniew stacja 96,392 -
2zsc2z.gif Bronów stacja 102,772 -
2zpo2z.gif Taczanów posterunek odgałęźny i p.o. 107,817 -
2zsc2z.gif Pleszew stacja 114,042 -
2zsc2z.gif Kotlin stacja 120,389 -
2zsc2z.gif Witaszyce stacja 126,991 -
2zpo2z.gif Jarocin rozjazd odgałęziający 132,415 826
2zsc2z.gif stacja węzłowa 133,574 281
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 133,870 360
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 133,876 983
2zpo2z.gif Mieszków rozjazd odgałęziający 140,412 369
2zsc2z.gif stacja węzłowa 140,972 -
2zsc2z.gif Chocicza stacja 149,318 -
2zp2z.gif Solec Wielkopolski przystanek osobowy 154,216 -
2zsc2z.gif Sulęcinek stacja 157,564 -
2zsc2z.gif Środa Wielkopolska stacja 167,035 -
2zpo2z.gif Pierzchno posterunek odgałęźny i p.o. 176,471 -
2zp2zd.gif Kórnik posterunek odgałęźny
przystanek osobowy
180,802 -
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu 183,000 -
2zsc2z.gif Gądki stacja 185,341 -
2zsc2z.gif Poznań Krzesiny rozjazd odgałęziający 191,617 394
2zpo2z.gif stacja węzłowa 191,622 -
2zsc2z.gif Poznań Starołęka stacja węzłowa 196,001 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 196,137 352
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 197,135 801, 802
2zp2z.gif Poznań Dębina przystanek osobowy 197,643 -
2zsc2z.gif Poznań Główny stacja węzłowa 200,903 271, 351
2zpox.gif rozjazd końcowy 201,507 3
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
zatrzymanie na żądanie
Linia kolejowa nr 293 Jełowa - Kluczbork  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym we Wrocławiu
Zakład Linii Kolejowych w Opolu -
Jełowa ładownia i p.o. (0,000) -
Xpn1n.gif rozjazd początkowy 0,128 301
1np1n.gif Kały przystanek osobowy 4,688 -
1np1n.gif Laskowice Oleskie przystanek osobowy 8,361 -
1np1n.gif Tuły przystanek osobowy 10,347 -
1np1n.gif Bukowo przystanek osobowy 12,873 -
1np1n.gif Borkowice przystanek osobowy 18,461 -
1nsc1n.gif Kluczbork stacja węzłowa 25,092 175, 272
1npox.gif rozjazd końcowy 25,366 143
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
zatrzymanie na żądanie