Jaroszowiec Olkuski

Z Semaforek

Jaroszowiec Olkuski to stacja pośrednia, przez którą przechodzi normalnotorowa linia z Tunelu do Sosnowca oraz Linia Hutnicza Szerokotorowa (LHS), dla której Jaroszowiec stanowi posterunek osłonny na skrzyżowaniu z torem do bocznic. W części normalnotorowej stacja posiada 4 tory główne, z których dwa znajdują się przy dwukrawędziowym peronie wyspowym, połączonym przejściem podziemnym z budynkiem dworca i drugą stroną torów. Zarówno w zachodniej, jak i południowej głowicy rozjazdowej odgałęzia się kilka torów bocznych, prowadzących m.in. na bocznice Lasów Państwowych i Huty Szkła w Jaroszowcu. Linia szerokotorowa obchodzi początkowo stację od północnego wschodu, by przeciąć poprzez typowe skrzyżowanie tor normalnotorowej bocznicy. Prędkość pociągów po LHS jest w tym miejscu ograniczona do 60 km/h, mimo iż na semaforach zainstalowano pasy świetlne (obecnie pozostają one nieczynne). Ruch pociągów na stacji prowadzony jest przez nastawnie "JO" i "JO1", które posiadają urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją świetlną. Nastawnia wykonawcza obsługuje również rogatki na przejeździe kolejowym.


Rok budowy
1885
Nazwa Lata obowiązywania
Rabsztyn 1885 - 1961
Jaroszowiec 1962 - 1967
Jaroszowiec Olkuski od 1968


Schemat stacji

Jaroszowiec Olkuski.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png


Linia kolejowa nr 62 Tunel - Sosnowiec Główny  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Sosnowcu
Zakład Linii Kolejowych w Krakowie -
Tunel stacja węzłowa (0,000) -
Xpo2z.gif rozjazd początkowy 0,749 8
2zsc2z.gif Charsznica stacja 7,793 -
2zp2zd.gif Gajówka posterunek odstępowy i
przystanek osobowy
12,478 -
2zpo2z.gif Gajówka APO posterunek odstępowy 13,755 -
2zp2z.gif Jeżówka przystanek osobowy 17,315 -
2zsc2z.gif Wolbrom stacja 22,296 -
2zp2z.gif Wolbrom Zachodni przystanek osobowy 23,675 -
2zp2z.gif Zarzecze przystanek osobowy 28,029 -
2zpo2z.gif Zarzecze APO posterunek odstępowy 29,127 -
2zp2z.gif Chrząstowice Olkuskie przystanek osobowy 30,379 -
2zsc2z.gif Jaroszowiec Olkuski stacja 35,744 -
2zsc2z.gif Olkusz stacja 45,021 -
2zpo2z.gif Bukowno rozjazd odgałęziający 53,096 156
2zsc2z.gif stacja węzłowa 53,538 -
2zp2z.gif Bukowno Przymiarki przystanek osobowy 57,338 -
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie 59,100 -
2zsc2z.gif Sławków stacja 61,261 -
2zsc1z.gif Dąbrowa Górnicza Wschodnia stacja węzłowa 65,941 171
1zsc1z.gif Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce stacja węzłowa 69,221 -
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 69,643 162
1zgp1z.gif Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu 71,524 -
1zpo1z.gif Sosnowiec Kazimierz rozjazd odgałęziający 73,283 163
1zsc1z.gif stacja węzłowa 73,608 -
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 74,698 663
1zp1z.gif Sosnowiec Porąbka przystanek osobowy 75,685 -
1zsc1z.gif Sosnowiec Dańdówka stacja węzłowa 78,930 171
1zpo1z.gif Sosnowiec Południowy rozjazd odgałęziający 82,334 660
1zsc1z.gif stacja węzłowa 82,732 -
1zsc1z.gif Sosnowiec Główny stacja węzłowa 84,054 660
1zpox.gif rozjazd końcowy 85,096 1
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
zatrzymanie na żądanie
Linia kolejowa nr 65 Most na rzece Bug - Sławków Południowy  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.
1ngp1n.gif Most na rzece Bug punkt graniczny 0,000 470
1nsc1n.gif Hrubieszów Towarowy stacja węzłowa 3,123 931
1nsc1n.gif Werbkowice LHS mijanka 18,902 -
1nsc1n.gif Miączyn LHS mijanka 36,887 -
1npo1n.gif Jarosławiec posterunek osłonny 44,061 72
1nsc1n.gif Zamość Majdan LHS stacja 53,570 -
1nsc1n.gif Zamość Bortatycze LHS stacja 59,522 -
1npo1n.gif Zawada posterunek osłonny 64,797 69, 72, 83
1nsc1n.gif Szczebrzeszyn LHS stacja 77,197 -
1nsc1n.gif Zwierzyniec Towarowy mijanka 87,258 -
1nsc1n.gif Biłgoraj LHS mijanka 107,202 -
1nsc1n.gif Huta Deręgowska LHS mijanka 140,443 -
1nsc1n.gif Puszcza mijanka 158,825 -
1nsc1n.gif Drozdów mijanka 179,258 -
1nsc1n.gif Wola Baranowska LHS stacja 195,781 -
1nsc1n.gif Niekrasów mijanka 210,992 -
1nsc1n.gif Staszów LHS mijanka 230,296 -
1nsc1n.gif Grzybów LHS mijanka 238,617 -
1nsc1n.gif Raczyce LHS mijanka 255,152 -
1nsc1n.gif Gołuchów LHS mijanka 270,790 -
1nsc1n.gif Łączyn mijanka 295,995 -
1nsc1n.gif Sędziszów LHS stacja 314,610 -
1np1n.gif Sędziszów LHS przystanek osobowy 317,615 -
1nsc1n.gif Kępie stacja 335,891 -
1nsc1n.gif Zarzecze stacja 362,404 -
1npo1n.gif Jaroszowiec Olkuski posterunek osłonny 368,654 -
1np1n.gif Olkusz LHS przystanek osobowy 378,081 -
1nsc1n.gif Bukowno LHS mijanka 386,435 -
1nscx.gif Sławków LHS stacja końcowa 394,650 674
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
zatrzymanie na żądanie