Gubin

Z Semaforek
Gubin jest ostatnią stacją przed mostem granicznym na Nysie Łużyckiej. Powstała ona po II wojnie światowej, w wyniku podziału przedwojennego miasta Guben na część polską i niemiecką. Wówczas też przebudowano cały odcinek od Czerwieńska na jednotorowy. Stacja w Gubinie posiada obecnie 4 tory główne. Ruch prowadzony jest przez dwie nastawnie: "Gu" (urządzenia mechaniczne kluczowe) i "Gu1" (mechaniczne scentralizowane). Stacja posiada sygnalizację kształtową - jedynie wszystkie tarcze ostrzegawcze i semafor wjazdowy od strony Guben są świetlne. Z nastawni dysponującej obsługuje się też rogatki na przejeździe, zaś w rejonie nastawni wykonawczej przejazd został zlikwidowany. Uzupełnieniem układu torowego jest kilka torów bocznych, odgałęziających się od strony Wałowic, które pozostają jednak nieużywane. W przeszłości na stacji miała swój początek bocznica do zakładów przemysłowych, która odgałęziała się od strony Guben.

Ruch pociągów pasażerskich przez stację obecnie nie jest prowadzony. Do 2002 roku kursujące pociągi osobowe obsługiwane były z dwóch niskich, jednokrawędziowych peronów, które znajdowały się przy skrajnych torach głównych dodatkowych. W latach 2012-2013 zlikwidowano natomiast budynek dworca, położony przy ulicy Generała Sikorskiego.


(aktualność: kwiecień 2018r.)
Rok budowy
1945
Nazwa Lata obowiązywania
Gubin od 1945
Skrót telegraficzny
"Gu"
Współrzędne geograficzne
51.9792221, 14.726171
Wysokość
49 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 2 b.d. b.d.
Peron 2 5 b.d. b.d.


Schemat stacji

Gubin.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Galeria zdjęć

Galeria zdjęć archiwalnych (2007)


Linia kolejowa nr 358 Zbąszynek - Gubin  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Poznaniu
Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze -
Xpo1z.gif Zbąszynek rozjazd początkowy -0,477 367
1zsc1z.gif stacja węzłowa 0,000 3, , 819, 820
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 0,554 982
1zpo1z.gif Kosieczyn posterunek odgałęźny 1,992 -
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 2,050 819
1zp1z.gif Kręcko przystanek osobowy 3,575 -
1zsc1z.gif Babimost stacja 9,228 -
1zp1z.gif Kolesin przystanek osobowy 15,118 -
1zp1z.gif Łęgowo Sulechowskie przystanek osobowy 20,442 -
1zpo1z.gif Sulechów rozjazd odgałęziający 26,044 357
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 26,128 379
1zsc1z.gif stacja węzłowa 26,378 -
1zp1z.gif Pomorsko przystanek osobowy 34,894 -
1zpo1z.gif Czerwieńsk Wschód rozjazd odgałęziający 40,990 436
1zpo1z.gif posterunek odgałęźny 40,991 -
1zsc1n.gif Czerwieńsk stacja węzłowa 43,834 273, 980
1np1nd.png Nietków przystanek osobowy 48,700 -
1np1nd.png Laski Odrzańskie przystanek osobowy 51,540 -
1nsc1n.gif Szczawno-Ciemnice mijanka i przystanek osobowy 56,539 -
1nsc1n.gif Krosno Odrzańskie stacja 66,386 -
1nsc1n.gif Wężyska mijanka i przystanek osobowy 76,609 -
1nsc1n.gif Wałowice stacja 88,043 -
1nsc1n.gif Gubin stacja 93,127 -
1ngp1n.gif Granica Państwa punkt graniczny 94,257 494
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy