Grodzisk Wielkopolski

Z Semaforek
Grodzisk Wielkopolski to jedna z większych stacji na linii (oprócz Wolsztyna). Dawniej była to stacja węzłowa - przechodziła przez nią lokalna linia kolejowa z Kościana do Opalenicy. Dziś na odcinku do Opalenicy linia jest rozebrana, zaś odcinek do Kościana używany jest jako kolej drezynową. Stacja posiada 3 tory główne z których 2 główne dodatkowe są jednokierunkowe - tak usytuowane są semafory wyjazdowe. Dla obsługi podróżnych służą 2 z 3 istniejących peronów - w sumie używane są 3 krawędzie. Peron nr 3 jest wyłączony z eksploatacji, a przejście podziemne - zamurowane. Ruch pociągów prowadzony jest przez dwie nastawnie: Gr od strony Wolsztyna i Gr1 od strony Lubonia. Posiadają one urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją kształtową, obsługują też rogatki na trzech przejazdach kolejowych. Na stacji zachowała się też dosyć bogata infrastruktura do obsługi pociągów; niewielka parowozownia, wieża wodna, a także tory boczne przy placu ładunkowym. Na głowicy rozjazdowej od strony Lubonia rozpoczynała się bocznica do PZZ - obecnie już nieistniejąca.

Grodzisk Mazowiecki, podobnie jak pozostałe stacje przeszedł niewielką przebudowę w ramach modernizacji linii nr 357. Prace ograniczyły się jednak do wymiany nawierzchni toru głównego zasadniczego, likwidacji części głowicy rozjazdowej związanej z wyjazdem w kierunku Opalenicy oraz przebudowie urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Pozostawiono natomiast obecny przebieg linii w obrębie stacji, co wiąże się z koniecznością ograniczenia prędkości do 40 km/h.

(aktualność: styczeń 2017 r.)
Rok budowy
1881
Nazwa Lata obowiązywania
Grätz 1881 - 1919
Grodzisk 1919 - 1922
Grodzisk Wielkopolski 1923 - 1939
Grätz 1939 - 1941
Grätz (Warthel) 1943 - 1945
Grodzisk Wielkopolski od 1945
Skrót telegraficzny
"Gr"
Współrzędne geograficzne
52.2325097, 16.3630383
Wysokość
85 m n.p.m.
Adres dworca
ul. Kolejowa 18
62-065 Grodzisk Wielkopolski
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 1 167 m 0,30 m
Peron 2 3 207 m 0,30 m
5
Kanały radiołączności
R4.png LK 357


Schemat stacji

Grodzisk Wielkopolski 2016.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Schemat archiwalny (2007)

Grodzisk Wielkopolski.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Galeria zdjęć


Galeria zdjęć archiwalnych


Linia kolejowa nr 357 Sulechów - Luboń koło Poznania  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Poznaniu
Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze -
Xsc1r.gif Sulechów stacja węzłowa 0,000 358, 379
1rsn1r.gif Okunin ładownia 6,859 -
1rp1r.gif Smolno Wielkie przystanek osobowy 13,266 -
1rp1r.gif Chwalim przystanek osobowy 16,759 -
1rsn1r.gif Kargowa ładownia 19,505 -
1rsn1r.gif Kopanica ładownia 25,177 -
1rp1r.gif Żodyń przystanek osobowy 30,232 -
1rpo1n.gif - początek linii 34,045 -
1np1n.gif Powodowo przystanek osobowy 34,606 -
1rbs1n.gif Powodowo XELLA bocznica szlakowa 35,327 -
1npo1n.gif Wolsztyn rozjazd odgałęziający 38,725 371
1nsc1n.gif stacja węzłowa 38,858 359
1np1n.gif Tłoki przystanek osobowy 45,390 -
1np1n.gif Rostarzewo przystanek osobowy 49,383 -
1nsc1n.gif Rakoniewice stacja 53,489 -
1np1n.gif Drzymałowo przystanek osobowy 56,475 -
1np1n.gif Ruchocice przystanek osobowy 60,386 -
1ngp1n.gif Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu 63,200 -
1nsc1n.gif Grodzisk Wielkopolski stacja 67,769 -
1np1n.gif Grąblewo przystanek osobowy 70,965 -
1np1n.gif Ptaszkowo przystanek osobowy 74,623 -
1np1n.gif Kotowo przystanek osobowy 77,497 -
1nsc1n.gif Granowo Nowotomyskie stacja 80,698 -
1np1nd.png Strykowo Poznańskie ładownia
przystanek osobowy
87,660 -
1nsc1n.gif Stęszew stacja 95,467 -
1np1n.gif Trzebaw Rosnówko przystanek osobowy 99,997 -
1nsc1n.gif Szreniawa stacja 103,348 -
1np1n.gif Wiry przystanek osobowy 108,208 -
1nscx.gif Luboń koło Poznania rozjazd końcowy 111,588 802
stacja węzłowa (112,182) 271
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
zatrzymanie na żądanie