Grajewo

Z Semaforek

Grajewo to stacja pośrednia, położona na 83. kilometrze linii, obsługująca m.in. bocznicę Pfleiderer Grajewo oraz tory ładunkowe nr 8 i 12, położone przy rampie ładunkowej. Stacja posiada 5 torów głównych, z których 3 znajdują się przy peronach - dwukrawędziowym wyspowym, zlokalizowanym pomiędzy torami nr 1 i 3 oraz jednokrawędziowym, pomiędzy torem 2 a budynkiem dworca. Rozbudowany układ torowy stacji, a także wyspowe położenie dworca ma swoją genezę w tym, iż stacja Grajewo pełniła przez szereg lat funkcje granicznej, stąd rozbudowany budynek dworcowy. Obecnie wjazd na tory ładunkowe możliwy jest jedynie od strony Osowca, gdyż rozjazdy od strony Prostek rozebrano. Ruch pociągów na stacji prowadzony jest przez nastawnię "Gr", posiadającą urządzenia komputerowe z sygnalizacją świetlną. Nastawnia obsługuje również rogatki na przejeździe kolejowym w ciągu ul. Piłsudskiego, stanowiącej element drogi krajowej nr 61. Dojazd do dworca od możliwy jest tylko od strony południowej i wymaga pokonania niestrzeżonego przejazdu przez tory nr 8 i 12. Dojście do peronów możliwe jest poprzez kładkę dla pieszych, łączącą dworzec z ulicą Popiełuszki.


Rok budowy
1873
Nazwa Lata obowiązywania
Grajewo od 1873


Schemat stacji

Grajewo.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony torów.
Perony.
Wjazd od strony Osowca.
Wyjazd w kierunku Osowca.
Perony.
Semafory wyjazdowe w kierunku Osowca.
Przejazd kolejowy od strony Osowca.
Magazyn towarowy.
Widok z kładki w kierunku Osowca.
Semafor wjazdowy od strony Osowca.
Tarcza ostrzegawcza od strony Osowca.
Dworzec.
Dworzec, widok od podjazdu.
Wyjazd z toru nr 8.
Rampa ładunkowa pomiędzy torami 8 i 12.
Rampa.
Nastawnia "Gr".
Zlikwidowany wjazd na tory 8 i 12 od strony północnej.
Semafory wyjazdowe w kierunku Ełku.
Wyjazd w kierunku Ełku, po prawej wjazd na tor wyciągowy.
Łuk w kierunku Ełku.
Wjazd od strony Ełku.
Wjazd z toru wyciągowego od strony Ełku.
Tor wyciągowy i wyjazd w kierunku Ełku.
Tor wyciągowy nr 21.
Semafor wjazdowy od strony Ełku.
Tarcza ostrzegawcza od strony Ełku.


Linia kolejowa nr 38 Białystok - Głomno  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku -
Xpo1z.gif Białystok rozjazd odgałęziający -0,164 6
1zsc1z.gif stacja węzłowa 0,000 32, 37, 515
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 2,364 836
1zpo1z.gif Białystok Starosielce rozjazd odgałęziający 4,292 515
1zsc1z.gif stacja węzłowa 4,555 516
1zsc1z.gif Białystok Bacieczki mijanka i p.o. 8,013 -
1zp1z.gif Fasty przystanek osobowy 12,636 -
1zp1z.gif Dobrzyniewo Duże przystanek osobowy 15,147 -
1zp1z.gif Borsukówka przystanek osobowy 21,286 -
1zsc1z.gif Knyszyn stacja 28,437 -
1zp1z.gif Zastocze przystanek osobowy 32,483 -
1zp1z.gif Czechowizna przystanek osobowy 37,340 -
1zsc1z.gif Mońki stacja 43,872 -
1zp1z.gif Goniądz przystanek osobowy 52,317 -
1zsc1z.gif Osowiec stacja 57,232 -
1zsc1z.gif Podlasek mijanka i p.o. 70,379 -
1zp1z.gif Ruda przystanek osobowy 74,054 -
1zsc1z.gif Grajewo stacja 82,477 -
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku
1zgp1z.gif Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie 84,900 -
1zsc1z.gif Prostki stacja 88,008 -
1zp1z.gif Lipińskie Małe przystanek osobowy 93,002 -
1zp1z.gif Ełk Szyba Wschód przystanek osobowy 100,433 -
1zsc1z.gif Ełk Towarowy stacja techniczna 101,141 219
1zpo1z.gif Ełk rozjazd odgałęziający 102,750 41
1zsc1n.gif stacja węzłowa 103,236 219, 223
1np1n.gif Woszczele przystanek osobowy 112,202 -
1nsc1n.gif Stare Juchy stacja 121,862 -
1nsc1n.gif Wydminy stacja 132,818 -
1np1n.gif Siedliska przystanek osobowy 141,178 -
1nsc1n.gif Giżycko stacja 150,976 -
1nbs1n.gif Niegocin bocznica szlakowa 154,378 -
1np1n.gif Niegocin przystanek osobowy 154,490 -
1np1n.gif Sterławki Małe przystanek osobowy 160,612 -
1nsc1n.gif Sterławki Wielkie stacja 165,394 -
1np1n.gif Martiany przystanek osobowy 169,515 -
1npo1n.gif Kętrzyn rozjazd odgałęziający 179,666 259
1nsc1n.gif stacja węzłowa 180,375 -
1np1n.gif Nowy Młyn przystanek osobowy 184,325 -
1np1n.gif Linkowo przystanek osobowy 189,243 -
1nsc1n.gif Tołkiny stacja 192,288 -
1nsc1n.gif Korsze stacja węzłowa 202,044 353
1npodw2z.gif wiadukt linii nr 353 203,1 -
1np1n.gif Studzieniec przystanek osobowy 208,826 -
1np1n.gif Różyna Warmińska przystanek osobowy 212,465 -
1nbs1n.gif Wiatrowiec Warmiński bocznica szlakowa 216,190 -
1nbs1n.gif Bartoszyce bocznica szlakowa 225,649 -
1ngp1n.gif Granica Państwa punkt graniczny 241,289 -
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy