Gostynin

Z Semaforek

Gostynin to kolejna stacja pośrednia, położona na 29. kilometrze linii, posiadająca dość rozbudowany układ torowy. Oprócz 4 torów głównych znajduje się tu bowiem bocznica fabryki elementów stalowych HW Pietrzak, posiadająca kilka torów ładunkowych oraz punkt zdawczo-odbiorczy, zlokalizowane po wschodniej stronie stacji. Po drugiej stronie torów znajduje się natomiast plac ładunkowy oraz tory do innych bocznic - obecnie w większości wyłączone z eksploatacji. Ruch pociągów na stacji prowadzony jest z nastawni "Gs" oraz "Gs1", które posiadają urządzenia kluczowe z sygnalizacją kształtowa - jedynie tarcze ostrzegawcze są świetlne. Obydwie nastawnie obsługują również rogatki na przejazdach kolejowych. Obsługa podróżnych odbywać się może z dwóch peronów (jednokrawędziowego przy budynku dworca oraz dwukrawędziowego wyspowego), z których zasadniczo używany jest peron 2.


Rok budowy
1923
Nazwa Lata obowiązywania
Gostynin 1923 - 1945
Gasten 1941 - 1942
Waldrode 1943 - 1945
Gostynin od 1945


Schemat stacji

Gostynin.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony torów.
Semafory wyjazdowe w kierunku Kutna.
Perony.
Tory bocznicy.
Widok ogólny na tory stacyjne.
Nastawnia wykonawcza.
Wjazd od strony Kutna.
Szlak w kierunku Kutna.
Widok ogólny.
Tory bocznicy.
Bocznica, widok od strony Płocka.
Semafory wyjazdowe w kierunku Płocka.
Nastawnia dysponująca.
Plac ładunkowy.
Wyjazd w kierunku Płocka.
Plac ładunkowy.
Dworzec, widok od strony podjazdu.


Linia kolejowa nr 33 Kutno - Brodnica  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Warszawie -
Xpo1z.gif Kutno rozjazd początkowy -0,250 3
1zsc1z.gif stacja węzłowa 0,000 16, 18, 921
1zp1z.gif Kutno Azory przystanek osobowy 3,320 -
1zsc1z.gif Florek stacja techniczna 6,150 -
1zp1z.gif Raciborów Kutnowski przystanek osobowy 8,882 -
1zsc1z.gif Strzelce Kujawskie stacja 14,017 -
1zsc1z.gif Sierakówek stacja 20,652 -
1zsc1z.gif Gostynin stacja 28,481 -
1zp1z.gif Rogożew przystanek osobowy 34,244 -
1zsc2z.gif Łąck stacja 38,876 -
2zsc1z.gif Płock Radziwie stacja 45,720 -
1zm1z.png Most (rz. Wisła - 690,40m) 47,621 -
1zsc1z.gif Płock stacja 52,258 -
1zsc1n.gif Płock Trzepowo stacja 57,635 -
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku
1ngp1n.gif Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy 58,691 -
1nsn1n.gif Proboszczewice Płockie ładownia i przystanek osobowy 65,558 -
1nsn1n.gif Gozdowo ładownia i przystanek osobowy 73,432 -
1np1n.gif Susk przystanek osobowy 79,640 -
1nsc1n.gif Sierpc stacja węzłowa 87,116 27
1nsn1n.gif Szczutowo ładownia i przystanek osobowy 99,280 -
1np1n.gif Puszcza Rządowa przystanek osobowy 108,800 -
1nsn1n.gif Rypin ładownia i przystanek osobowy 116,754 -
1nsn1n.gif Kretki ładownia i przystanek osobowy 129,010 -
1nsc1n.gif Brodnica stacja węzłowa 142,484 -
1npox.gif rozjazd końcowy 142,597 208
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy