Gdynia Port Oksywie

Z Semaforek

Gdynia Port Oksywie to zamknięta dla potrzeb technicznych stacja, znajdująca się na końcu linii nr 228. W przeszłości kończyły tutaj bieg pociągi pasażerskie (zachowały się dwa perony), dziś natomiast odbywa się jedynie ruch towarowy. Ze stacji możliwa jest obsługa kilku bocznic, w tym bocznicy Portu Wojennego oraz Stoczni Marynarki Wojennej, a także bocznica Nabrzeża Oksywskiego. Na ostatnich metrach linii znajduje się również bocznica składu węgla. Mimo względnie niewielkiego ruchu, cała linia 228 aż od Rumi została zmodernizowana kilka lat temu ze środków MON, a w ostatnim czasie przebudowano również układ torowy stacji końcowej. Zakończone dotychczas kozłami oporowymi tory 1 i 2 uczyniono przelotowymi, dzięki czemu możliwa jest obsługa magazynów towarowych. Wszystkie rozjazdy pozostały jednak obsługiwane ręcznie przez drużynę manewrową. Do dziś pozostały natomiast 2 budynki, pełniące niegdyś funkcję nastawni - budynek dworca oraz niewielki budynek, położony przy przejeździe kolejowym od strony Gdyni Portu.


Rok budowy
1937
Nazwa Lata obowiązywania
Gdynia Port Oksywie od 1937


Schemat stacji

Gdynia Port Oksywie.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Galeria zdjęć

Zabudowania stacyjne.
Peron 2, widok w kierunku końca linii.
Perony, widok w kierunku Portu.
Wschodnia głowica rozjazdowa, widok od strony końca linii.
Brama Portu Wojennego.
Przejazd przy Rondzie Bitwy Pod Oliwą.
Wyjazd w kierunku Portu.
Wjazd od strony Portu, po prawej dawna nastawnia "Ok".


Linia kolejowa nr 228 Rumia – Gdynia Port Oksywie  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku
Zakład Linii Kolejowych w Gdyni -
Xpo1z.gif Rumia rozjazd początkowy -0,553 202
1zsc1z.gif stacja węzłowa 0,000 250
1zpo1z.gif Gdynia Port rozjazd odgałęziający 5,592 723
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 5,618 201
1zsc1n.gif stacja węzłowa 5,869 725
1npo1n.gif rozjazd odgałęziający 6,437 724
1nbs1n.gif Bałtycki Terminal Kontenerowy bocznica szlakowa 6,437 -
1nbs1n.gif WBK 544 bocznica szlakowa 6,857 -
1nbs1n.gif WBK 537 bocznica szlakowa 6,902 -
1nsnx.gif Gdynia Port Oksywie stacja 11,226 -
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy