Garczegorze

Z Semaforek

Garczegorze to zamknięta dla potrzeb technicznych, dawna stacja węzłowa. W latach 1910 - 1992 w ruchu pasażerskim (a w towarowym nieco dłużej) funkcjonowała tutaj lokalna linia kolejowa, prowadząca m.in przez Choczewo do Wejherowa. Obecnie pociągi (tylko pasażerskie) kursują jedynie na linii z Lęborka do Łeby - i tylko w sezonie letnim. W dodatku od 2009 roku nie zatrzymują się tutaj. Przed zamknięciem stacja posiadała dwie nastawnie, wyposażone w urządzenia mechaniczne z sygnalizacją kształtową (tarcze ostrzegawcze od strony Wrześcia i Choczewa były świetlne, zaś od strony Lęborka kształtowa nieruchoma. Obecnie cała sygnalizacja na stacji jest zachowana, chociaż nieco zdewastowana. Zachowała się również część torów.

W 2015 roku stacja została formalnie przekwalifikowana na przystanek osobowy.

Rok budowy
1899
Nazwa Lata obowiązywania
Garzigar 1899 - 1945
Garcigórz 1945 - 1946
Garczegórze 1947 - 1948
Garczegorze od 1949


Schemat stacji

Garczegorze.gif
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Galeria zdjęć


Linia kolejowa nr 229 Pruszcz Gdański - Łeba  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku
Zakład Linii Kolejowych w Gdyni -
Xpo1n.gif Pruszcz Gdański rozjazd początkowy -0,273 226
1nsc1n.gif stacja węzłowa 0,000 9, 260
1nbs1n.gif Pruszcz Gdański GPRD bocznica szlakowa 1,890 -
1nbs1n.gif Pruszcz Gdański GS bocznica szlakowa 2,000 -
1nbs1r.gif Pruszcz Gdański CARGILL bocznica szlakowa 3,000 -
1rp1r.gif Juszkowo przystanek osobowy 4,536 -
1rsn1r.gif Straszyn Prędzieszyn ładownia i p.o. 7,122 -
1rp1r.gif Goszyn przystanek osobowy 8,811 -
1rp1r.gif Bielkowo przystanek osobowy 12,151 -
1rsn1r.gif Kolbudy bocznica szlakowa 15,668 -
1rbs1r.gif Kolbudy Rolbet bocznica szlakowa 16,440 -
1rp1r.gif Łapino Kartuskie przystanek osobowy 18,970 -
1rp1r.gif Niestępowo przystanek osobowy 22,468 -
1rsn1n.gif Stara Piła ładownia 24,893 -
1npn1n.gif rozjazd odgałęziający 25,312 234
1np1n.gif Otomino przystanek osobowy 27,497 -
1nsn1n.gif Żukowo Zachodnie stacja handlowa i p.o. 29,492 -
1npo1n.gif Glincz posterunek odgałęźny 31,193 201
1np1n.gif Dzierżążno przystanek osobowy 36,529 -
1nsc1n.gif Kartuzy stacja węzłowa 40,863 -
1nsc1r.gif rozjazd odgałęziający 41,937 214
1rp1r.gif Prokowo przystanek osobowy 47,856 -
1rsn1r.gif Garcz ładownia i p.o. 51,227 -
1rp1r.gif Reskowo przystanek osobowy 54,858 -
1rsn1r.gif Miechucino ładownia i p.o. 57,100 -
1rp1r.gif Mojusz przystanek osobowy 60,600 -
1rsn1r.gif Sierakowice ładownia i p.o. 66,483 -
1rsn1r.gif Kamienica Królewska ładownia i p.o. 72,038 -
1rp1r.gif Niepoczołowice przystanek osobowy 76,560 -
1rsn1r.gif Linia Zakrzewo ładownia i p.o. 79,753 -
1rp1r.gif Kętrzyno przystanek osobowy 85,116 -
1rp1r.gif Nawcz przystanek osobowy 86,333 -
1rp1r.gif Rozłazino przystanek osobowy 88,878 -
1rsc1n.gif Lębork rozjazd odgałęziający 100,846 237
1nsc1n.gif stacja węzłowa 101,266 202
1np1n.gif Lębork Nowy Świat przystanek osobowy 103,832 -
1np1n.gif Nowa Wieś Lęborska przystanek osobowy 105,525 -
1npn1n.gif Garczegorze rozjazd odgałęziający 109,137 230
1np1nd.png stacja
przystanek osobowy
109,427 -
1np1nd.png Lędziechowo ładownia
przystanek osobowy
116,968 -
1nsc1n.gif Wrzeście stacja 120,915 -
1np1nd.png Steknica ładownia
przystanek osobowy
128,390 -
1nsnx.gif Łeba stacja 133,644 -
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
Linia kolejowa nr 230 Wejherowo - Garczegorze  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku
Zakład Linii Kolejowych w Gdyni -
Xpo1n.gif Wejherowo rozjazd początkowy -0,640 202
1nsc1n.gif stacja węzłowa 0,000 -
1nbs1n.gif Wejherowo Cementownia bocznica szlakowa 2,106 -
1np1n.gif Orle przystanek osobowy 4,779 -
1np1n.gif Góra Pomorska przystanek osobowy 7,390 -
1np1n.gif Zamostne przystanek osobowy 9,939 -
1np1n.gif Rybno Kaszubskie przystanek osobowy 12,317 -
1np1n.gif Słuszewo przystanek osobowy 14,499 -
1nsn1n.gif Kostkowo ładownia i p.o. 16,679 -
1np1n.gif Lisewo Kaszubskie przystanek osobowy 20,378 -
1nsn1n.gif Gniewino ładownia i p.o. 23,314 -
1np1n.gif Strzebielinko Lęborskie przystanek osobowy 25,050 -
1np1n.gif Toliszczek przystanek osobowy 27,015 -
1np1n.gif Prusewo przystanek osobowy 29,529 -
1np1n.gif Lublewo przystanek osobowy 32,417 -
1np1n.gif Osieki Lęborskie przystanek osobowy 34,765 -
1nsn1n.gif Choczewo ładownia i p.o. 37,606 -
1nsn1n.gif Kurowo ładownia i p.o. 42,387 -
1np1n.gif Zwartowo przystanek osobowy 46,405 -
1np1n.gif Gościęcino przystanek osobowy 49,795 -
1np1n.gif Tawęcino przystanek osobowy 52,369 -
1np1n.gif Rekowo Lęborskie przystanek osobowy 55,107 -
1np1n.gif Obliwice przystanek osobowy 59,762 -
1npnx.gif Garczegorze rozjazd końcowy 63,437 229
stacja
przystanek osobowy
(63,727) -
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy