Czarnca

Z Semaforek

Czarnca to posterunek odgałęźny, zlokalizowany na 54. kilometrze linii Kielce - Fosowskie. Odgałęzia się tutaj jednotorowa łącznica do Centralnej Magistrali Kolejowej, umożliwiająca przejazd pociągów z kierunku Kielc w stronę Śląska. Docelowo jej budowa planowana była jako dwutorowa z bezkolizyjnym wejściem do posterunku w Knapówce, co widać po rozpoczętych robotach ziemnych. Również posterunek w Czarncy planowano jako stację, co widoczne jest po przepustach wykonanych pod większą liczbę torów. Ostatecznie wykonano tylko trapezowe przejście rozjazdowe i odgałęzienie łącznicy (z żeberkiem ochronnym), umożliwiające jazdę w kierunku zwrotnym z prędkością do 100 km/h (ale tylko po rozjazdach 19/21). Ciekawostką jest, że wobec braku pasa świetlnego semafor Z wyświetla sygnał na jazdę w kierunku Włoszczowy jednym zielonym światłem. Ruch pociągów na posterunku prowadzony jest przez nastawnię "Cz", która posiada urządzenia przekaźnikowe z sygnalizacją świetlną. W granicach posterunku znajduje się także przystanek osobowy Czarnca oraz przejazd kolejowy, obsługiwany ze strażnicy przejazdowej.


Rok budowy
1946
Nazwa Lata obowiązywania
Czarnca od 1946


Schemat posterunku

Czarnca.gif
Legenda  
Oznaczenia na planach.png


Linia kolejowa nr 61 Kielce - Fosowskie  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Lublinie
Zakład Linii Kolejowych w Kielcach -
Xpo2z.gif Kielce rozjazd początkowy -0,525 8
2zsc2z.gif stacja węzłowa 0,000 -
2zpo2z.gif Kielce Herbskie rozjazd odgałęziający 1,577 840
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 1,806 567
2zsc2z.gif stacja węzłowa 2,254 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 3,299 842
2zp2z.gif Kielce Ślichowice przystanek osobowy 3,723 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 5,600 840
2zpo2z.gif Górki Szczukowskie posterunek odgałęźny i p.o. 8,336 -
2zpo2z.gif Szczukowice rozjazd odgałęziający 10,704 568
2zpo2z.gif posterunek odgałęźny 10,712 -
2zsn2z.gif Piekoszów ładownia i p.o. 14,017 -
2zsc2z.gif Rykoszyn stacja techniczne 18,235 -
2zp2z.gif Rykoszyn przystanek osobowy 19,024 -
2zp2z.gif Wierna Rzeka przystanek osobowy 23,735 -
2zpo2z.gif Małogoszcz rozjazd odgałęziający 26,043 934
2zsc2z.gif stacja 27,306 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 28,058 934
2zp2z.gif Bukowa przystanek osobowy 32,538 -
2zsc2z.gif Ludynia stacja 36,699 -
2zp2z.gif Ludynia Dwór przystanek osobowy 40,567 -
2zsc2z.gif Włoszczowa stacja 47,735 -
2zp2z.gif Czarnca przystanek osobowy 53,035 -
2zpo2z.gif Czarnca posterunek odgałęźny 53,261 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 53,401 582
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 53,700 571
2zpo2z.gif Żelisławice rozjazd odgałęziający 59,037 572
2zsc2z.gif stacja węzłowa 59,716 -
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie 65,248 -
2zpo2z.gif Koniecpol rozjazd odgałęziający 70,616 64
2zsc2z.gif stacja węzłowa 71,478 -
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Sosnowcu
2zp2z.gif Koniecpol Magdasz przystanek osobowy 74,854 -
2zpo2z.gif Podlesie posterunek odstępowy i p.o. 78,508 -
2zp2z.gif Staropole Częstochowskie przystanek osobowy 83,935 -
2zsc2z.gif Julianka stacja 87,888 -
2zpo2z.gif Lusławice posterunek odstępowy i p.o. 93,962 -
2zsc2z.gif Turów stacja 99,679 -
2zp2z.gif Kusięta Nowe przystanek osobowy 104,217 -
2zpo2z.gif Kusięta posterunek odstępowy 104,865 -
2zpo2z.gif Kucelinka rozjazd odgałęziający 110,119 701
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 110,250 155
2zpo2z.gif posterunek odgałęźny 110,251 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 110,258 703
2zpo2z.gif Częstochowa Stradom rozjazd odgałęziający 116,768 702
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 116,830 700
2zsc2z.gif stacja węzłowa 117,223 -
2zsc2z.gif Częstochowa Gnaszyn stacja techniczna 122,211 -
2zp2z.gif Częstochowa Gnaszyn przystanek osobowy 122,931 -
2zp2z.gif Blachownia przystanek osobowy 127,655 -
2zsc2z.gif Blachownia stacja techniczna 128,317 -
2zsc2z.gif Herby Stare stacja węzłowa 134,666 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 134,961 704
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 134,972 687
2zpo2z.gif Liswarta rozjazd odgałęziający 138,540 686
2zpo2z.gif posterunek odgałęźny 138,615 -
2zsc2z.gif Lisów stacja 141,799 -
2zsc2z.gif Kochanowice stacja 145,837 -
2zpo2z.gif Jawornica posterunek odgałęźny 149,840 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 149,860 685
2zsc1z.gif Lubliniec stacja węzłowa 152,231 143, 152
1zp1z.gif Lisowice przystanek osobowy 156,795 -
1zsc1z.gif Pawonków stacja 161,223 -
1zgp1z.gif Zakład Linii Kolejowych w Opolu 166,600 -
1zsc1z.gif Pludry stacja 168,443 -
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym we Wrocławiu
1zsc1z.gif Fosowskie stacja węzłowa 176,335 175
1zpox.gif rozjazd końcowy 176,775 144
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
Linia kolejowa nr 571 Czarnca - Knapówka  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Lublinie
Zakład Linii Kolejowych w Kielcach -
Czarnca posterunek odgałęźny (0,000) 582
Xpo1z.gif rozjazd początkowy 0,439 61
1zpox.gif Knapówka rozjazd końcowy 3,742 4
posterunek odgałęźny (3,830) -
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy