Cieszyn

Z Semaforek
Cieszyn to węzłowa i graniczna stacja, gdzie zbiegają się trzy szlaki jednotorowe: z Goleszowa, Zebrzydowic i Czeskiego Cieszyna. Wewnątrz stacji, pomiędzy rozjazdami 103 i 102 znajduje się łącznica, pozwalająca na bezpośredni przejazd bez zmiany czoła pociągu z Zebrzydowic w kierunku Czeskiego Cieszyna i odwrotnie. Do czasu modernizacji, stacja posiadała 4 tory główne, z których tylko 2 były przelotowe (łącznie trzy znajdowały się przy peronach). Istniało także kilka torów bocznych, służących do celów ładunkowych oraz bocznica elektrociepłowni, znajdująca się w "trójkącie" pomiędzy łącznicą oraz torami wyjazdowymi do Zebrzydowic i Czeskiego Cieszyna. Ruch na stacji prowadzony był z trzech nastawni, wyposażonych w urządzenia mechaniczne kluczowe z sygnalizacją świetlną. Wyjątkiem były jedynie wspomniane rozjazdy odgałęziające łącznicę, posiadające napędy elektryczne. Z nastawni obsługiwane były także rogatki na przejazdach kolejowych wewnątrz stacji, za wyjątkiem przejazdu na ul. Frysztackiej (Zamkowej), który obsługiwany był ze strażnicy.

Na początku 2012 roku oddano do użytku jeszcze jeden przejazd obsługiwany zdalnie z nastawni Cn. Jest to przejazd na nowo wybudowanej drodze łączącej ul. Frysztacką i Łączną. Przejazd posiada 4 rogatki elektryczne oraz 4 kamery TVU.

W latach 2015-2016 roku przeprowadzono remont peronów, które otrzymały nową nawierzchnię oraz zostały nieznacznie podwyższone.

W latach 2020-2022 na stacji przeprowadzono dużą, aczkolwiek częściową przebudowę. Prace skoncentrowały się na przebudowie peronów oraz torów przy nich. Wykonano jednokrawędziowy peron przy budynku dworca oraz dwukrawędziowy peron wyspowy. Zredukowano układ torów stacyjnych do 4 - za peronami zlokalizowano tor odstawczy. Przebudowa związana była bezpośrednio z remontem szlaku do Goleszowa, który podlegał też reelektryfikacji. Przebudowa torów zakończyła się przed przejazdem w ciągu ul. Zamkowej, na dalszym odcinku nie prowadzono modernizacji infrastruktury. Wykonano natomiast zabudowę nowych, komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym w nastawni "Cn", która obsługuje teraz obszar całej stacji. Zlikwidowano nastawnie wykonawcze "Cn1" i "Cn2" oraz strażnicę, a sterowanie przejazdami przeniesiono do nastawni dysponującej.

(aktualność: grudzień 2022 r.)
Rok budowy
1888
Nazwa Lata obowiązywania
Cieszyn Bobrek 1888 - 1918
Cieszyn Bobrówka 1918 - 1920
Cieszyn 1922 - 1939
Teschen Ost 1939 - 1945
Cieszyn Wschodni 1945 - 1946
Cieszyn od 1946
Skrót telegraficzny
"Cn"
Współrzędne geograficzne
49.7548842, 18.6313358
Wysokość
274 m n.p.m.
Adres dworca
ul. Feliksa Hajduka 10
43-400 Cieszyn
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 3 170 m 0,76 m
Peron 2 1 170 m 0,76 m
2
Kanały radiołączności
R4.png LK 90, LK 190, LK 695

Schemat stacji

Cieszyn2022.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Schemat archiwalny (2016)

Cieszyn.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Galeria zdjęć

Galeria zdjęć archiwalnych

Film z przelotu


Linia kolejowa nr 90 Zebrzydowice - Cieszyn  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Sosnowcu
Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu -
Xpo1z.gif Zebrzydowice rozjazd odgałęziający 12,983 93
1zsc1z.gif stacja węzłowa 13,436 -
1zp1z.gif Kończyce przystanek osobowy 16,128 -
1zsc1z.gif Kaczyce koło Cieszyna stacja 18,548 -
1zp1z.gif Pogwizdów przystanek osobowy 22,071 -
1zsc1z.gif Cieszyn Marklowice stacja 24,406 -
1zpo1z.gif Cieszyn rozjazd odgałęziający 27,672 695
1zsc1z.gif stacja węzłowa 29,328 -
1zpox.gif rozjazd końcowy 29,461 190
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
Linia kolejowa nr 190 Bielsko Biała Główna - Cieszyn  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Sosnowcu
Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu -
Xpo1z.gif Bielsko-Biała Główna rozjazd początkowy -0,477 139
1zsc1z.gif stacja węzłowa 0,000 117
1zp1z.gif Bielsko-Biała Zachód przystanek osobowy 1,516 -
1zsn1z.gif Stare Bielsko ładownia 1,965 -
1zp1z.gif Bielsko-Biała Górne przystanek osobowy 3,366 -
1zp1z.gif Bielsko-Biała Aleksandrowice przystanek osobowy 5,336 -
1zsc1z.gif Bielsko-Biała Wapienica stacja 7,242 -
1zsc1z.gif Jaworze Jasienica stacja 10,771 -
1zp1z.gif Jasienica koło Bielska przystanek osobowy 12,470 -
1zp1z.gif Grodziec Śląski przystanek osobowy 14,774 -
1zsc1z.gif Pogórze stacja 18,653 -
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 21,506 157
1zm1z.png Most (rz. Wisła - 85,85m) 21,664 -
1zsc1z.gif Skoczów stacja węzłowa 22,186 -
1zp1z.gif Skoczów Bładnice przystanek osobowy 24,766 -
1zpo1z.gif Goleszów rozjazd odgałęziający 27,905 191
1zsc1z.gif stacja węzłowa 28,448 -
1zp1z.gif Goleszów Górny przystanek osobowy 30,085 -
1zp1z.gif Bażanowice przystanek osobowy 32,711 -
1zsr1z.png Cieszyn Mnisztwo przystanek osobowy 36,288 -
1zp1z.gif Cieszyn Uniwersytet przystanek osobowy 37,765 -
1zpo1z.gif Cieszyn rozjazd odgałęziający 38,488 90
1zsc1z.gif stacja węzłowa 38,622 -
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 40,135 695
1zgp1z.gif Granica Państwa punkt graniczny 40,181 SŽDC: 886
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
Linia kolejowa nr 695 Cieszyn (rozjazd nr 103 - rozjazd nr 102)  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Sosnowcu
Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu -
Xsc1z.gif Cieszyn rozjazd początkowy 0,000 90
1zscx.gif rozjazd końcowy 0,657 190
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy