Choczewo

Z Semaforek

Stacja Choczewo powstała w 1905 roku, po przedłużeniu linii z Prusewa. Była najbardziej rozbudowaną stacją przelotową na linii: od toru zasadniczego odgałęział się tor główny dodatkowy oraz kilka torów bocznych: m.in. do placu ładunkowego, rampy, niewielkiej 2-stanowiskowej parowozowni oraz warsztatów. Obsługę podróżnych zapewniały dwa jednokrawędziowe perony wyspowe oraz niewielki budynek dworca. Ruchem pociągów sterowano za pomocą urządzeń SRK ręcznych kluczowych. Stację wyposażono w semafory wjazdowe kształtowe, lecz nie posiadała semaforów wyjazdowych. Tarcze ostrzegawcze być może były nieruchome.


Z czasem Choczewo straciło na znaczeniu. Zlikwidowano parowozownię oraz warsztaty a posterunek zapowiadawczy zdegradowano do roli przystanku osobowego z ładownią. Od czasu zawieszenia na linii ruchu pasażerskiego (1992 r.) oraz towarowego (2001 r.) Choczewo stopniowo popada w ruinę. Infrastruktura jest w bardzo złym stanie technicznym. Nawierzchnia kolejowa jest miejscami niekompletna, w rozjazdach brak napędów i latarni. Wszystkie wskaźniki kolejowe oraz znaki drogowe zostały zdemontowane. Teren placu ładunkowego obecnie zajmuje punkt skupu złomu, natomiast w budynku dworca urządzono warsztat samochodowy.

aktualność: lipiec 2016 r.


Rok budowy
1905
Nazwa Lata obowiązywania
Chottschow 1905 - 1937
Gotendorf 1938 - 1945
Chociszewo 1945 - 1946
Choczewo od 1947


Schemat ładowni

Choczewo1.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Galeria zdjęć

Widok w stronę Wejherowa.
Rozjazd nr 1.
Rampa ładunkowa czołowo - boczna.
Głowica rozjazdowa od strony Wejherowa.
Widok na plac ładunkowy oraz tor nr 2.
Odgałęzienie toru nr 5.
Widok ogólny na tory stacyjne.
Peron jednokrawędziowy pomiędzy torami nr 1 i 3.
Pozostałości wagi wagonowej.
Budynek stacyjny, widok od strony torów.
Budynek stacyjny, widok od strony ulicy.
Widok na perony i wieżę wodną od strony Garczegorza.
Częściowo rozebrany rozjazd nr 12.
Zaasfaltowany przejazd przez ul. Bałtycką.
Widok w kierunku Garczegorza.


Linia kolejowa nr 230 Wejherowo - Garczegorze  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku
Zakład Linii Kolejowych w Gdyni -
Xpo1n.gif Wejherowo rozjazd początkowy -0,640 202
1nsc1n.gif stacja węzłowa 0,000 -
1nbs1n.gif Wejherowo Cementownia bocznica szlakowa 2,106 -
1np1n.gif Orle przystanek osobowy 4,779 -
1np1n.gif Góra Pomorska przystanek osobowy 7,390 -
1np1n.gif Zamostne przystanek osobowy 9,939 -
1np1n.gif Rybno Kaszubskie przystanek osobowy 12,317 -
1np1n.gif Słuszewo przystanek osobowy 14,499 -
1nsn1n.gif Kostkowo ładownia i p.o. 16,679 -
1np1n.gif Lisewo Kaszubskie przystanek osobowy 20,378 -
1nsn1n.gif Gniewino ładownia i p.o. 23,314 -
1np1n.gif Strzebielinko Lęborskie przystanek osobowy 25,050 -
1np1n.gif Toliszczek przystanek osobowy 27,015 -
1np1n.gif Prusewo przystanek osobowy 29,529 -
1np1n.gif Lublewo przystanek osobowy 32,417 -
1np1n.gif Osieki Lęborskie przystanek osobowy 34,765 -
1nsn1n.gif Choczewo ładownia i p.o. 37,606 -
1nsn1n.gif Kurowo ładownia i p.o. 42,387 -
1np1n.gif Zwartowo przystanek osobowy 46,405 -
1np1n.gif Gościęcino przystanek osobowy 49,795 -
1np1n.gif Tawęcino przystanek osobowy 52,369 -
1np1n.gif Rekowo Lęborskie przystanek osobowy 55,107 -
1np1n.gif Obliwice przystanek osobowy 59,762 -
1npnx.gif Garczegorze rozjazd końcowy 63,437 229
stacja
przystanek osobowy
(63,727) -
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy