Chmielnik

Z Semaforek

Chmielnik to niewielka stacja pośrednia, położona na 14. kilometrze linii. Obecnie posiada 3 tory główne, z których dwa znajdują się przy nieczynnym, dwukrawędziowym peronie wyspowym. Ponadto odgałęziają się tu 2 bocznice oraz 2 tory boczne, obecnie w większości nieużywane. Układ torowy stacji przystosowany został do poźniejszej rozbudowy linii do dwutorowej, o czym świadczą trapezowe przejścia rozjazdowe na obu głowicach rozjazdowych. Do 2005 roku na stacji funkcjonowała sygnalizacja kształtowa, obsługiwana z nastawni "Chl" i "Chl1", które posiadały urządzenia mechaniczne kluczowe. Nastawnia od strony Włoszczowic została jednak zlikwidowana, a niektóre rozjazdy wyposażone w napędy elektryczne. Wszystkie semafory zostały wówczas wymienione na świetlne.

Oprócz linii normalnotorowej, wzdłuż stacji przechodzi również szerokotorowa linia LHS, na której znajduje się przejazd strzeżony z nastawni "Chl".

Rok budowy
1969
Nazwa Lata obowiązywania
Chmielnik Buski 1969 - 1989
Chmielnik od 1990


Schemat stacji

Chmielnik.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png


Linia kolejowa nr 70 Włoszczowice - Chmielów  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Lublinie
Zakład Linii Kolejowych w Kielcach -
Xpo1z.gif Włoszczowice rozjazd początkowy -0,129 73
1zsc1z.gif stacja węzłowa 0,000 -
1zbs1z.gif Gołuchów LHS bocznica szlakowa 9,327 -
1zsc1z.gif Chmielnik stacja techniczna 13,655 -
1zsc1z.gif Raczyce mijanka 24,600 -
1zsc1z.gif Grzybów stacja techniczna 39,690 -
1zsc1z.gif Staszów stacja techniczna 49,356 -
1zpo1z.gif Rytwiany rozjazd odgałęziający 51,573 75
1zpo1z.gif posterunek odgałęźny 51,587 -
1zsc1z.gif Strzegomek stacja techniczna 63,090 -
1zp1z.gif Osiek Staszowski przystanek osobowy 70,438 -
1zsn1z.gif Stary Łążek ładownia 80,225 -
1zm1z.png Most (rz. Wisła - 425,94m) 82,678 -
1zgp1z.gif Zakład Linii Kolejowych w Lublinie 82,900 -
1zsc1z.gif Chmielów stacja węzłowa 87,116 933
1zpox.gif rozjazd końcowy 88,008 25
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
zatrzymanie na żądanie