Bydgoszcz Główna

Z Semaforek
Bydgoszcz Główna jest stacją węzłową, na której bezkolizyjnie przecinają się dwie, dwutorowe linie kolejowe - Magistrala Węglowa Śląsk Porty oraz dwutorowa linia z Kutna do Piły. Stacja składa się z dwóch okręgów nastawczych, podzielonych mostem na Brdzie - niezależnym dla linii nr 18 i 745 oraz dla linii nr 131 i 356. Po stronie wschodniej znajduje się część pasażerska, na którą składa się 5 peronów, posiadających w sumie 9 krawędzi, z których 7 to krawędzie przelotowe, natomiast 2 - krawędzie zakończone kozłami oporowymi. W rejonie tym znajduje się również duża liczba bocznic, w tym największa - prowadząca do Fabryki Pojazdów Szynowych PESA. Swoje tory posiadają także zakłady nawierzchniowe Cogifer, zgrzewalnia szyn oraz zakłady Depol. Przy wjeździe od strony Bydgoszczy Leśnej znajduje się grupa torów odstawczych, wykorzystywanych przez Przewozy Regionalne, która kiedyś stanowiła dawny wyjazd w kierunku Torunia - tory zostały później przełożone na obecny ślad. Po zachodniej stronie stacji znajdują się z kolei tory odstawcze, wykorzystywane przez PKP InterCity. Ruch pociągów prowadzony jest przez nastawnie "BGA" i "BGB", które posiadają urządzenia elektryczne suwakowe z sygnalizacją świetlną. Ponadto w latach 2014-2015 zmodernizowano budynki dworcowe - stary, wyspowy dworzec został odrestaurowany, natomiast dworzec od strony południowej wyburzono i zbudowano nową konstrukcję, zintegrowaną z przejściem podziemnym, łączącym wszystkie perony. Modernizacji poddano również wszystkie perony, choć wykonano ją w oderwaniu od standardu - perony mają wysokość od 380 do 760 mm.

Na zachód od Brdy znajduje się natomiast część towarowa stacji, na którą składają się dwie grupy torowe, służące odpowiednio dla wyjazdów w kierunku Inowrocławia oraz Piły. Wyjazd w kierunku Piły odbywa się poprzez łącznicę nr 745, która przechodzi pod liniami nr 131 i 356 do posterunku odgałęźnego Czyżkówko. Pomiędzy grupami zlokalizowane są tory ładunkowe wraz z niezbędną infrastrukturą. W tej części stacji odgałęzia się również bocznica do PPUH Factum. Ruch pociągów prowadzony jest tu przez nastawnie "BGB" oraz "BGB11", które posiadają urządzenia suwakowe z sygnalizacją świetlną.

(aktualność: kwiecień 2017 r.)
Rok budowy
1851
Nazwa Lata obowiązywania
Bromberg 1851 - 1909
Bromberg Staatsbahnhof 1910 - 1920
Bydgoszcz 1920 - 1939
Bromberg 1939 - 1941
Bromberg Hauptbahnhof 1942 - 1945
Bydgoszcz 1945 - 1946
Bydgoszcz Główna od 1947
Rok budowy
1872
Bromberg Güterbahnhof 1872 - 1920
Bydgoszcz Główna Towarowa 1920 - 1939
Bromberg Güterbahnhof 1939 - 1945
Bydgoszcz Główna Towarowa od 1945
Skrót telegraficzny
"BGA", "BGB"
Współrzędne geograficzne
53.1356086, 17.9843941
Wysokość
53 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 6 200 m 0,55 m
Peron 2 4 375 m 0,55 m
2 400 m
Peron 3 1 462 m 0,38 m
Peron 3a 5 170 m 0,55 m
Peron 4 11 392 m 0,38 m
Peron 4a 9 210 m 0,55 m
Peron 5 12 263 m 0,76 m
21

Schemat stacji

Alt text

Galeria zdjęć

Część pasażerska (rejon BGA)
Czoło starego dworca, widok od strony wschodniej.
Tory 5-9 i perony 3a oraz 4a.
Perony 3a i 4a.
Semafory wyjazdowe torów 5 i 9 w kierunku Maksymilianowa i Bydgoszczy Leśnej.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku Maksymilianowa i Bydgoszczy Leśnej.
Widok w kierunku Maksymilianowa, tory boczne.
Dawny dźwig kolejowy.
Nastawnia "BGA-1".
Tory boczne, widok w kierunku peronów.
Tory odstawcze.
Wyjazd z torów odstawczych w kierunku stacji.
Widok z wiaduktu nad torami.
Wyjazd w kierunku Bydgoszczy Leśnej i Maksymilianowa.
Wjazd od strony Maksymilianowa i Bydgoszczy Leśnej.
Końcówka torów nr 107 i 109.
Głowica rozjazdowa.
Semafory wyjazdowe grupowe w kierunku Maksymilianowa.
Semafory wjazdowe od strony Maksymilianowa i Bydgoszczy Leśnej.
Wyjazd z peronu 4 w kierunku Maksymilianowa.
Dawna nastawnia, obecnie na terenie Pesy Bydgoszcz.
Perony nr 1 i 2, widok w kierunku Piły.
Perony nr 4 i 5, widok w kierunku Inowrocławia.
Perony nr 4 i 5.
Perony nr 4 i 5.
Perony nr 2 i 3, widok od strony Piły.
Semafory wyjazdowe w kierunku Inowrocławia.
Teren dawnej lokomotywowni, obecnie należący do Pesy Bydgoszcz.
Tory odstawcze, widok od strony Piły.
Nowy dworzec, widok od podjazdu.
Nowy dworzec, widok od strony torów.
Semafor wyjazdowy, w tle nastawnia BGA.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku Piły.
Nastawnia BGA.
Północny most na Brdzie.
Południowy most na Brdzie.
Dworzec, widok od strony południowej.
Semafory wjazdowe od strony Czyżkówka (linia nr 18).
Tarcze ostrzegawcze od strony Czyżkówka (linia nr 18).


Część towarowa (rejon BGB)
Nastawnia dysponująca BGB.
Grupa torów w kierunku Inowrocławia.
Grupa torów w kierunku Piły.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku rejonu BGA.
Rejon BGB, tory ładunkowe.
Tory odstawcze.
Widok w kierunku Inowrocławia.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku peronów.
Tory stacyjne.
Semafory wyjazdowe w kierunku Inowrocławia.
Tory stacyjne.
Grupa torów w kierunku Piły.
Semafory wyjazdowe w kierunku Piły.
Tory stacyjne.
Tory ładunkowe.
Wyjazd w kierunku Inowrocławia.
Tory stacyjne, widok od strony Inowrocławia.
Nastawnia "BGB11".
Widok od strony Inowrocławia.
Głowica rozjazdowa.
Wjazd na grupę torów od strony Piły.
Semafor wjazdowy od strony Czyżkówka (Piły).
Łącznica w kierunku Czyżkówka (Piły).
Tarcza ostrzegawcza od strony Czyżkówka (Piły).
Semafory wjazdowe od strony Trzcińca i Kcyni.


Linia kolejowa nr 18 Kutno - Piła Główna  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Warszawie -
Kutno stacja węzłowa (0,000) 16, 33, 921
Xsc2z.gif rozjazd początkowy 0,313 3
2zsc2z.gif Ostrowy stacja 13,658 -
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy 20,600 -
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku
2zp2z.gif Rutkowice przystanek osobowy 21,134 -
2zsc2z.gif Kaliska Kujawskie stacja 27,282 -
2zp2z.gif Wiktorowo przystanek osobowy 33,310 -
2zsc2z.gif Czerniewice stacja 38,555 -
2zp2z.gif Gołaszewo Kujawskie przystanek osobowy 42,662 -
2zp2z.gif Warząchewka przystanek osobowy 47,056 -
2zsc2z.gif Włocławek stacja 54,808 -
2zp2z.gif Włocławek Zazamcze przystanek osobowy 57,048 -
2zsc2z.gif Włocławek Brzezie stacja techniczna 59,956 -
2zp2z.gif Brzezie przystanek osobowy 62,943 -
2zpo2zd.gif Lubanie posterunek odstępowy,
ładownia i p.o.
69,223 -
2zsc2z.gif Nieszawa Waganiec stacja 77,189 -
2zpo2z.gif Sierzchowo posterunek odstępowy 80,482 -
2zp2z.gif Turzno Kujawskie przystanek osobowy 84,160 -
2zpo2z.gif Turzno posterunek odstępowy 84,697 -
2zsc2z.gif Aleksandrów Kujawski stacja węzłowa 91,702 245
2zsc2z.gif Otłoczyn stacja 95,946 -
2zpo2z.gif Brzoza Toruńska posterunek bocznicowy i p.o. 101,493 -
2zp2z.gif Toruń Czerniewice przystanek osobowy 103,249 -
2zsc2z.gif Toruń Główny stacja węzłowa 109,058 353
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 111,335 734
2zp2z.gif Toruń Kluczyki przystanek osobowy 111,741 -
2zpodw2z.png wiadukt linii nr 353 113,1 -
2zsc2z.gif Cierpice stacja 119,304 -
2zp2z.gif Cierpice Kąkol przystanek osobowy 120,890 -
2zpo2z.gif Wodek posterunek odstępowy 126,123 -
2zpo2z.gif Przyłubie posterunek odstępowy i p.o. 131,325 -
2zsc2z.gif Solec Kujawski stacja 138,699 -
2zpo2z.gif Otorowo posterunek odstępowy 143,147 -
2zpo2zd.gif Bydgoszcz Łęgnowo posterunek odgałęźny,
ładownia i p.o.
148,699 -
2zpodw2z.png wiadukt linii nr 201 150,9 -
2zpo2z.gif Bydgoszcz Wschód rozjazd odgałęziający 152,128 209
2zsc2z.gif stacja węzłowa 152,300 201
2zp2z.gif Bydgoszcz Bielawy przystanek osobowy 154,395 -
2zpo2zd.gif Bydgoszcz Leśna posterunek odgałęźny,
ładownia i p.o.
156,343 201
2zsc2z.gif Bydgoszcz Główna stacja węzłowa 160,058 131, 356
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 160,608 745
2zpodw2z1n.png wiadukt linii nr 131 i 356 162,4 -
2zpo2z.gif Czyżkówko posterunek odgałęźny 162,578 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 162,612 745
2zp2z.gif Bydgoszcz Zachód przystanek osobowy 163,068 -
2zsc2z.gif Prądy stacja techniczna 164,762 -
2zp2z.gif Bydgoszcz Osowa Góra przystanek osobowy 165,979 -
2zp2z.gif Pawłówek przystanek osobowy 169,863 -
2zsc2z.gif Zielonczyn stacja 173,095 -
2zp2z.gif Ślesin przystanek osobowy 180,203 -
2zsc2z.gif Nakło nad Notecią stacja węzłowa 186,887 281
2zp2z.gif Anieliny przystanek osobowy 195,140 -
2zpo2zd.gif Samostrzel posterunek odgałęźny,
ładownia i p.o.
198,674 -
2zp2z.gif Jadwiżyn przystanek osobowy 202,833 -
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie 203,700 -
2zsc2z.gif Wyrzysk Osiek stacja 208,183 -
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Szczecinie
2zp2z.gif Krostkowo przystanek osobowy 213,983 -
2zsc2z.gif Białośliwie stacja 219,898 -
2zp2z.gif Miasteczko Krajeńskie przystanek osobowy 226,963 -
2zsc2z.gif Kaczory stacja 236,800 -
2zbs2z.gif Bocznica PolDróg bocznica szlakowa 245,503 -
2zsc2zd.gif Piła Główna stacja węzłowa 247,181 354, 374,
405, 999
2zpox.gif rozjazd końcowy 247,731 203
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
Linia kolejowa nr 131 Chorzów Batory - Tczew  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Sosnowcu
Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu -
Xpo2z.gif Chorzów Batory rozjazd początkowy 5,440 137
2zsc2z.gif stacja węzłowa 5,900 164, 713
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach 7,130 -
2zsc2z.gif Chorzów Miasto stacja 8,984 -
2zsc2z.gif Chorzów Stary stacja węzłowa 12,210 145
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 12,838 161
2zpo2z.gif Bytom rozjazd odgałęziający 16,912 132
2zsc2z.gif stacja węzłowa 17,365 -
2zsc2z.gif Bytom Karb stacja węzłowa 20,056 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 20,377 165
2zpo2z.gif Bytom Północny rozjazd odgałęziający 22,520 888
2zpo2z.gif posterunek odgałęźny 22,580 -
2zp2z.gif Bytom Północny przystanek osobowy 23,040 -
2zp2zd.gif Radzionków Rojca posterunek odstępowy i
przystanek osobowy
25,591 -
2zpo2z.gif Radzionków rozjazd odgałęziający 26,922 127
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 26,939 128
2zsc2z.gif stacja węzłowa 27,405 145
2zsc2z.gif Nakło Śląskie stacja węzłowa 30,143 127
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 30,659 128
2zpo2z.gif Tarnowskie Góry rozjazd odgałęziający 33,426 182
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 33,514 950
2zsc2z.gif stacja węzłowa 33,882 130, 979
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 34,051 144
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 36,790 954
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 37,307 127
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 39,560 950
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 39,691 951
2zp2z.gif Miasteczko Śląskie przystanek osobowy 40,220 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 41,028 129
2zpo2z.gif Zwierzyniec posterunek odstępowy 44,600 129, 130
2zsc2z.gif Kalety stacja węzłowa 47,966 129
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 48,781 143
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 48,862 130
2zp2z.gif Strzebiń przystanek osobowy 53,965 -
2zpo2zd.gif Strzebiń stacja
posterunek odgałęźny
54,655 -
2zsc2z.gif Boronów stacja 59,678 -
2zpo2z.gif Kalina rozjazd odgałęziający 67,102 687
2zpo2z.gif posterunek odgałęźny 67,113 -
2zpo2z.gif Herby Nowe rozjazd odgałęziający 69,120 181
2zsc2z.gif stacja węzłowa 69,439 704
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 69,481 686
2zsr2z.png Puszczew posterunek odstępowy 74,460 -
2zsc2z.gif Wręczyca stacja techniczna 79,585 -
2zsr2z.png Grodzisko posterunek odstępowy 84,340 -
2zsc2z.gif Kłobuck stacja techniczna 89,209 -
2zp2z.gif Mokra Częstochowska przystanek osobowy 94,950 -
2zsr2z.png Mokra Częstochowska posterunek odstępowy 95,103 -
2zsr2z.png Izbiska posterunek odstępowy 96,683 -
2zsc2z.gif Miedźno stacja techniczna 101,335 -
2zp2z.gif Annolesie przystanek osobowy 106,280 -
2zpo2zd.png Więcki posterunek odgałęźny
posterunek odstępowy
109,271 -
2zsc2z.gif Działoszyn stacja techniczna 113,248 -
2zsr2z.png Sadowiec posterunek odstępowy 119,930 -
2zsc2z.gif Chorzew Siemkowice stacja techniczna 124,172 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 124,925 146
2zp2z.gif Huta przystanek osobowy 131,210 -
2zsc2z.gif Rusiec Łódzki stacja techniczna 136,465 -
2zsc2z.gif Chociw Łaski stacja techniczna 146,409 -
2zp2z.gif Siedlce Łaskie przystanek osobowy 152,918 -
2zsc2z.gif Kozuby stacja techniczna 157,230 -
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku
2zp2z.gif Kustrzyce przystanek osobowy 162,165 -
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Łodzi 165,000 -
2zsc2zd.gif Zduńska Wola Karsznice Południowa posterunek odgałęźny
i grupa torów
167,509 -
2zpo2z.gif Zduńska Wola Karsznice rozjazd odgałęziający 168,461 542
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 168,502 739
2zsc2z.gif stacja węzłowa 168,803 -
2zpo2z.gif Dionizów rozjazd odgałęziający 173,641 810
2zpo2z.gif posterunek odgałęźny 173,653 543
2zsc2z.gif Szadek stacja 179,639 -
2zsc2z.gif Otok stacja 191,082 -
2zsc2z.gif Poddębice stacja 203,216 -
2zsc2z.gif Kłudna stacja 213,089 -
2zsc2z.gif Kraski stacja 221,501 -
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy 226,750 -
2zsc2z.gif Dąbie nad Nerem stacja 229,491 -
2zpo2z.gif Ponętów rozjazd odgałęziający 240,172 740
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 240,218 737
2zsc2z.gif stacja węzłowa 240,456 -
2zpo2z.gif Borysławice rozjazd odgałęziający 243,962 809
2zpo2z.gif posterunek odgałęźny 243,973 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 244,065 544
2zsc2z.gif Lipie Góry stacja 251,281 -
2zsc2z.gif Babiak stacja 260,679 -
2zsc2z.gif Zaryń stacja 271,912 -
2zsc2z.gif Piotrków Kujawski stacja 283,964 -
2zsc2z.gif Chełmce stacja 294,614 -
2zp2z.gif Bachorce przystanek osobowy 300,904 -
2zsc2z.gif Karczyn stacja 306,285 -
2zpo2z.gif Inowrocław Rąbinek rozjazd odgałęziający 317,047 742
2zsc2z.gif stacja węzłowa 317,048 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 317,108 231
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 318,334 206
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 318,591 845
2zpo2z.gif Mimowola rozjazd odgałęziający 321,030 741
2zpo2z.gif posterunek odgałęźny 321,040 -
2zsc2z.gif Inowrocław stacja węzłowa 324,936 353, 742
2zsc2z.gif Jaksice stacja węzłowa 331,651 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 331,907 741
2zsc2z.gif Złotniki Kujawskie stacja 337,871 -
2zpo2z.gif Nowa Wieś Wielka rozjazd odgałęziający 344,687 201
2zsc2z.gif stacja węzłowa 346,082 -
2zp2z.gif Chmielniki Bydgoskie przystanek osobowy 351,085 -
2zsc2z.gif Brzoza Bydgoska stacja 354,516 -
2zsc2z.gif Trzciniec stacja 362,520 -
2zpo2z.gif Bydgoszcz Błonie przystanek osobowy 366,220 -
2zsc2z.gif Bydgoszcz Główna stacja węzłowa 370,310 18, 745
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 370,464 356
2zp2z.gif Rynkowo Wiadukt przystanek osobowy 372,550 -
2zsr2z.png Rynkowo posterunek odstępowy i p.o. 374,770 -
2zsc2z.gif Maksymilianowo stacja węzłowa 379,848 201
2zsc2z.gif Kotomierz stacja 389,807 -
2zsc2z.gif Pruszcz Pomorski stacja 397,344 -
2zsc2z.gif Parlin stacja 403,691 -
2zsc2z.gif Terespol Pomorski stacja węzłowa 410,863 240
2zsc2z.gif Laskowice Pomorskie stacja węzłowa 422,552 208, 215
2zsc2z.gif Warlubie stacja 438,565 -
2zsc2z.gif Twarda Góra stacja 449,586 -
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Gdyni 452,885 -
2zpo2z.gif Smętowo rozjazd odgałęziający 456,773 238
2zsc2z.gif stacja węzłowa 457,250 -
2zp2z.gif Majewo przystanek osobowy 463,404 -
2zpo2z.gif Morzeszczyn rozjazd odgałęziający 466,429 244
2zsc2z.gif stacja węzłowa 467,340 -
2zp2z.gif Kulice Tczewskie przystanek osobowy 472,106 -
2zsc2z.gif Pelplin stacja 477,619 -
2zsc2z.gif Subkowy stacja 485,155 -
2zp2z.gif Subkowy Centrum przystanek osobowy 487,083 -
2zp2z.gif Czarlin przystanek osobowy 492,328 -
2zpo2z.gif Górki posterunek odgałęźny 493,904 735
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 494,000 729
2zpo2z.gif posterunek odgałęźny 494,077 -
2zpo2z.gif Tczew rozjazd odgałęziający 497,152 732
2zsc2z.gif stacja węzłowa 498,160 203, 727, 728
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 498,763 726
2zpox.gif rozjazd końcowy 498,912 9
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
Linia kolejowa nr 356 Poznań Wschód - Bydgoszcz Główna  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Poznaniu
Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu -
Xpo1n.gif Poznań Wschód rozjazd początkowy -0,802 3
1nsc1n.gif stacja węzłowa 0,000 353
1np1n.gif Poznań Karolin przystanek osobowy 2,479 -
1nsc1n.gif Czerwonak stacja 5,798 -
1np1n.gif Czerwonak Osiedle przystanek osobowy 7,120 -
1np1nd.png Owińska przystanek osobowy 10,810 -
1nsc1n.gif Bolechowo stacja 14,015 -
1np1n.gif Zielone Wzgórza przystanek osobowy 17,650 -
1nsc1n.gif Murowana Goślina stacja 18,849 -
1np1n.gif Przebędowo przystanek osobowy 19,950 -
1nbs1n.gif Hilding Polska bocznica szlakowa 20,421 -
1np1nd.png Łopuchowo przystanek osobowy 25,861 -
1np1n.gif Łopuchowo Osiedle przystanek osobowy 27,050 -
1nsc1n.gif Sława Wielkopolska stacja węzłowa 30,103 -
1npo1n.gif rozjazd odgałęziający 30,568 377
1np1nd.png Skoki przystanek osobowy 34,827 -
1np1n.gif Roszkowo Wągrowieckie przystanek osobowy 38,786 -
1np1n.gif Przysieczyn przystanek osobowy 43,838 -
1nbs1n.gif Młyn Pałucki bocznica szlakowa 49,225 -
1npo1n.gif Wągrowiec rozjazd odgałęziający 50,830 236
1nsc1n.gif stacja węzłowa 51,375 -
1nsn1n.gif Kobylec ładownia i p.o. 57,193 -
1np1n.gif Grylewo przystanek osobowy 62,067 -
1np1n.gif Laskownica przystanek osobowy 65,624 -
1nsn1n.gif Gołańcz ładownia i p.o. 70,904 -
1np1n.gif Panigródz przystanek osobowy 76,142 -
1ngp1n.gif Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy 78,394 -
1np1n.gif Grocholin przystanek osobowy 81,766 -
1nsc1n.gif Kcynia stacja techniczna 85,663 281
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku
1nsn1n.gif Szaradowo Zalesie ładownia i p.o. 93,311 -
1np1n.gif Pińsko Wielkopolskie przystanek osobowy 98,233 -
1nsn1n.gif Szubin ładownia 103,408 -
1np1n.gif Kołaczkowo przystanek osobowy 107,767 -
1nsn1n.gif Rynarzewo ładownia i p.o. 113,014 -
1nsn1n.gif Jasiniec Białebłota ładownia 118,763 -
1nbs1n.gif Białe Błota Prefabet bocznica szlakowa 120,720 -
1nsc1n.gif Bydgoszcz Główna stacja węzłowa 127,800 18, 745
1npox.gif rozjazd końcowy 127,954 131
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
Linia kolejowa nr 745 Bydgoszcz Główna - Czyżkówko  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku
Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy -
Bydgoszcz Główna stacja węzłowa (0,000) 131, 356
Xpo1z.gif rozjazd początkowy 0,550 18
1zbs1z.gif Bydgoszcz Bocznica Zachód bocznica szlakowa 0,551 -
1zpox.gif Czyżkówko rozjazd końcowy 2,604 18
posterunek odgałęźny (2,638) -
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy