Bydgoszcz Fordon

Z Semaforek

Bydgoszcz Fordon to dawna stacja pośrednia, mająca obecnie status nieczynnej ładowni, na której rozpoczyna się zelektryfikowany odcinek linii nr 209. Sieć trakcyjna została doprowadzona tutaj w roku 1984, co zapoczątkowało kursowanie zwiększonej liczby pociągów osobowych (łącznie 21 par pociągów, z czego 11 obsługiwanych przez EZT z kierunku zachodniego). Obecnie znajdują się tutaj 2 tory, które niegdyś posiadały status głównych - oba są zelektryfikowane, posiadają również krawędzie peronowe. Po stronie nieparzystej znajduje się także tor nr 5, przy którym położone są dwie rampy ładunkowe, podzielone wiaduktem nad ul. Jana Brzechwy. Trzecia z ramp położona jest po drugiej stronie, przy torze nr 14. Na stacji swój początek miało także kilka bocznic, które obecnie są jednak nieczynne. Wszystkie rozjazdy posiadają napęd ręczny, a ich obsługa możliwa jest przez drużynę manewrową.

Dziś na przystanku Bydgoszcz Fordon zatrzymuje się 6 par pociągów osobowych, obsługiwanych przez szynobusy Arriva RP sp. z o.o. Pociągi zestawione z EZT nie kursują od 2004 roku.

(aktualność: styczeń 2016r.)
Rok budowy
1885
Nazwa Lata obowiązywania
Fordon 1885 - 1973
Bydgoszcz Fordon od 1974


Schemat ładowni

Bydgoszcz Fordon 2015.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png


Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony torów.
Perony, widok od strony Ostromecka.
Perony, widok od strony Brdyujścia.
Dworzec, widok od podjazdu.
Wjazd od strony Ostromecka.
Wyjazd w kierunku Ostromecka.
Niestrzeżony przejazd kolejowy w ciągu ul. Dworzec.
Wjazd na tor nr 2.
Tory ładowni, po prawej rampa.
Zachodnia głowica rozjazdowa, wyjazd w kierunku Brdyujścia.
Dawne odgałęzienie jednej z bocznic.
Wyjazd w kierunku Brdyujścia.
Wjazd od strony Brdyujścia.
Tory 3 i 5, rampa.


Linia kolejowa nr 209 Kowalewo Pomorskie - Bydgoszcz Wschód  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku
Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy -
Xsc1n.gif Kowalewo Pomorskie stacja węzłowa 49,764 353
1np1n.gif Mlewiec przystanek osobowy 55,001 -
1nsn1n.gif Mirakowo ładownia i p.o. 62,275 -
1nsc1n.gif Chełmża stacja węzłowa 70,075 207
1np1n.gif Głuchowo przystanek osobowy 74,298 -
1np1n.gif Nawra przystanek osobowy 78,274 -
1np1n.gif Grzybno przystanek osobowy 80,850 -
1nsc1n.gif Unisław Pomorski stacja 85,110 -
1np1n.gif Gzin przystanek osobowy 88,965 -
1nsn1n.gif Dąbrowa Chełmińska ładownia i p.o. 92,867 -
1nsn1n.gif Ostromecko ładownia i p.o. 98,570 -
1nm1n.png Most (rz. Wisła - 1005,50m) 102,646 -
1nsn1z.gif Bydgoszcz Fordon ładownia i p.o. 104,078 -
1zp1z.gif Bydgoszcz Akademia przystanek osobowy 105,586 -
1zp1z.gif Bydgoszcz Brdyujście przystanek osobowy 107,419 -
1zpox.gif Bydgoszcz Wschód rozjazd końcowy 109,121 18
stacja węzłowa (109,293) 201
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
zatrzymanie na żądanie