Bukowno

Z Semaforek
Bukowno to stacja węzłowa, na której od linii kolejowej z Tunelu odgałęzia się dwutorowa linia kolejowa nr 156, służąca jako połączenie z dużą stacją w Jaworznie Szczakowej. Bukowno pełni również rolę stacji wjazdowej w rejon Górnego Śląska. Posiada aż 10 torów głównych, z których cztery znajdują się przy peronach. Dla obsługi podróżnych służy obecnie jeden, dwukrawędziowy peron wyspowy - drugi pozostaje natomiast niewykorzystywany. Perony połączone są z budynkiem dworca poprzez przejście podziemne. Na wysokości stacji normalnotorowej przebiega także szerokotorowa linia LHS, na której urządzona jest mijanka - ostatnia posterunek na linii przed stacją końcową w Sławkowie. Od stacji normalnotorowej odchodzi kilka bocznic, prowadzących m.in. zakłady Boltech, których tor dojazdowy przecina w jednym poziomie tor LHS. Na stacji mieści się także bocznica dawnej sekcji eksploatacji. Ruch pociągów prowadzony jest przez nastawnię "Bo", która posiada urządzenia przekaźnikowe z sygnalizacją świetlną i obsługuje zarówno tory normalne, jak i szerokie. Z nastawnią tą współpracuje posterunek SKP od strony Olkusza oraz strażnica od strony Sławkowa, która pełni również funkcje SKP dla linii nr 65.
(aktualność: maj 2018 r.)
Rok budowy
1885
Nazwa Lata obowiązywania
Bukowno od 1885
Rok budowy
1979
Nazwa Lata obowiązywania
Bukowno LHS od 1979
Skrót telegraficzny
"Bo"
Współrzędne geograficzne
50.2646703, 19.4601836
Wysokość
308 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 1 325 m 0,30 m
2
Peron 2 4 325 m 0,30 m
6


Schemat stacji

Bukowno.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png


Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony torów.
Dworzec, widok od podjazdu.
Perony, widok w kierunku Olkusza.
Przejścia podziemne.
Perony, widok w kierunku Sławkowa.
Semafory wyjazdowe w kierunku Olkusza.
Semafory wyjazdowe w kierunku Olkusza.
Widok ogólny na tory stacyjne.
Tor LHS, w tle tory normalnotorowe.
Wjazd na tory mijankowe LHS, na pierwszym planie bocznica.
Semafory wyjazdowe z torów LHS w kierunku Jaroszowca.
Wjazd z bocznicy na tory stacyjne.
Wjazd od strony Olkusza.
Dawna waga.
Posterunek SKP od strony Olkusza.
Wjazd od strony Olkusza.
Wyjazd w kierunku Olkusza.
Semafory wjazdowe od strony Olkusza i Jaroszowca Olkuskiego.
Tory nr 117 i 119.
Wjazd na bocznicę Boltech.
Widok w kierunku bocznicy Boltech.
Semafory wyjazdowe w kierunku Sławkowa i Borowej Górki.
Tory mijanki LHS.
Tory mijanki LHS, widok w kierunku Jaroszowca.
Normalnotorowy tor wyciągowy, łuk torów mijanki LHS w kierunku Sławkowa.
Mijanka LHS, semafory wyjazdowe w kierunku Jaroszowca.
Wjazd od strony Sławkowa i Borowej Górki.
Szlak w kierunku Borowej Górki.
Wyjazd w kierunku Sławkowa.
Wjazd od strony Sławkowa.
Wjazd od strony Borowej Górki.
Semafory wjazdowe od strony Borowej Górki.
Przejazd kolejowy od strony Sławkowa.
Posterunek SKP.
Szlak w kierunku Sławkowa i Sławkowa LHS.
Wjazd na mijankę od strony Sławkowa LHS.
Semafory wjazdowe od strony Sławkowa.
Semafor wjazdowy od strony Sławkowa LHS.
Tarcza ostrzegawcza od strony Sławkowa.


Linia kolejowa nr 62 Tunel - Sosnowiec Główny  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Sosnowcu
Zakład Linii Kolejowych w Krakowie -
Tunel stacja węzłowa (0,000) -
Xpo2z.gif rozjazd początkowy 0,749 8
2zsc2z.gif Charsznica stacja 7,793 -
2zp2zd.gif Gajówka posterunek odstępowy i
przystanek osobowy
12,478 -
2zpo2z.gif Gajówka APO posterunek odstępowy 13,755 -
2zp2z.gif Jeżówka przystanek osobowy 17,315 -
2zsc2z.gif Wolbrom stacja 22,296 -
2zp2z.gif Zarzecze przystanek osobowy 28,029 -
2zpo2z.gif Zarzecze APO posterunek odstępowy 29,127 -
2zp2z.gif Chrząstowice Olkuskie przystanek osobowy 30,379 -
2zsc2z.gif Jaroszowiec Olkuski stacja 35,744 -
2zsc2z.gif Olkusz stacja 45,021 -
2zpo2z.gif Bukowno rozjazd odgałęziający 53,096 156
2zsc2z.gif stacja węzłowa 53,538 -
2zp2z.gif Bukowno Przymiarki przystanek osobowy 57,338 -
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie 59,100 -
2zsc2z.gif Sławków stacja 61,261 -
2zsc1z.gif Dąbrowa Górnicza Wschodnia stacja węzłowa 65,941 171
1zsc1z.gif Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce stacja węzłowa 69,221 -
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 69,643 162
1zgp1z.gif Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu 71,524 -
1zpo1z.gif Sosnowiec Kazimierz rozjazd odgałęziający 73,283 163
1zsc1z.gif stacja węzłowa 73,608 -
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 74,698 663
1zp1z.gif Sosnowiec Porąbka przystanek osobowy 75,685 -
1zsc1z.gif Sosnowiec Dańdówka stacja węzłowa 78,930 171
1zpo1z.gif Sosnowiec Południowy rozjazd odgałęziający 82,334 660
1zsc1z.gif stacja węzłowa 82,732 -
1zsc1z.gif Sosnowiec Główny stacja węzłowa 84,054 660
1zpox.gif rozjazd końcowy 85,096 1
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
Linia kolejowa nr 156 Bukowno - Jaworzno Szczakowa  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Sosnowcu
Zakład Linii Kolejowych w Krakowie -
Xpo2z.gif Bukowno rozjazd początkowy -0,427 62
2zsc2z.gif stacja węzłowa 0,000 -
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu 8,250 -
2zsr2z.png Knieje przystanek osobowy 8,573 -
2zpo2z.gif Borowa Górka rozjazd odgałęziający 9,640 715
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 9,649 670
2zpo2z.gif posterunek odgałęźny 9,750 -
2zpox.gif Jaworzno Szczakowa rozjazd końcowy 11,310 133
stacja węzłowa (12,283) 134, 666, 668,
669, 670, 714, 715
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
Linia kolejowa nr 65 Most na rzece Bug - Sławków Południowy  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.
1ngp1n.gif Most na rzece Bug punkt graniczny 0,000 470
1nsc1n.gif Hrubieszów Towarowy stacja węzłowa 3,123 931
1nsc1n.gif Werbkowice LHS mijanka 18,902 -
1nsc1n.gif Miączyn LHS mijanka 36,887 -
1npo1n.gif Jarosławiec posterunek osłonny 44,061 72
1nsc1n.gif Zamość Majdan LHS stacja 53,570 -
1nsc1n.gif Zamość Bortatycze LHS stacja 59,522 -
1npo1n.gif Zawada posterunek osłonny 64,797 69, 72, 83
1nsc1n.gif Szczebrzeszyn LHS stacja 77,197 -
1nsc1n.gif Zwierzyniec Towarowy mijanka 87,258 -
1nsc1n.gif Biłgoraj LHS mijanka 107,202 -
1nsc1n.gif Huta Deręgowska LHS mijanka 140,443 -
1nsc1n.gif Puszcza mijanka 158,825 -
1nsc1n.gif Drozdów mijanka 179,258 -
1nsc1n.gif Wola Baranowska LHS stacja 195,781 -
1nsc1n.gif Niekrasów mijanka 210,992 -
1nsc1n.gif Staszów LHS mijanka 230,296 -
1nsc1n.gif Grzybów LHS mijanka 238,617 -
1nsc1n.gif Raczyce LHS mijanka 255,152 -
1nsc1n.gif Gołuchów LHS mijanka 270,790 -
1nsc1n.gif Łączyn mijanka 295,995 -
1nsc1n.gif Sędziszów LHS stacja 314,610 -
1np1n.gif Sędziszów LHS przystanek osobowy 317,615 -
1nsc1n.gif Kępie stacja 335,891 -
1nsc1n.gif Zarzecze stacja 362,404 -
1npo1n.gif Jaroszowiec Olkuski posterunek osłonny 368,654 -
1np1n.gif Olkusz LHS przystanek osobowy 378,081 -
1nsc1n.gif Bukowno LHS mijanka 386,435 -
1nscx.gif Sławków LHS stacja końcowa 394,650 674
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy