Bartoszyce

Z Semaforek
Bartoszyce to dawna, czterokierunkowa stacja węzłowa, obecnie zdegradowana do roli jedynie bocznicy szlakowej. Niegdyś odjeżdzały stąd pociągi w kierunku Lidzbarka Warmińskiego, Korsz, a także do obecnego Obwodu Kaliningradzkiego - do stacji Bargationowsk oraz Prawdińsk. Duże zmniejszenie znaczenia stacji nastąpiło po wojnie, gdyż rozebrana została linia do Prawdińska, a przewozy pasażerskie międzynarodowe do Bargationowska (dawną magistralą Ełk - Czerniachowsk) nigdy nie były prowadzone. Funkcjonowało natomiast przejście graniczne w ruchu towarowym, prowadzące przez stację w Głomnie i punkty przeładunkowe w jej rejonie. Ostatecznie kres ruchu międzynarodowego i w kierunku Lidzbarka Warmińskiego przyszedł w latach 90. Ostatnie regularne pociągi pasażerskie odjechały ze stacji w kierunku Korsz w 2002 roku i tylko ten kierunek pozostaje czynny w ruchu towarowym.

Stacja w Bartoszycach funkcjonowała jeszcze kilka lat po zawieszeniu ruchu pasażerskiego, po czym została zamknięta dla potrzeb technicznych. O dawnej świetności tego węzła świadczy do dziś układ trzech peronów z pięcioma krawędziami, które połączone są przejściem podziemnym, przebitym także na północno-wschodnią stronę miasta. Stacja posiadała łącznie 6 torów głównych. Tory boczne zlokalizowane są po obu stronach stacji i prowadziły do placów ładunkowych, a także rampy. Stacja obsługiwała dwie bocznice, prowadzące do elewatorów zbożowych, obecnie użytkowane sporadycznie.

Przed zamknięciem ruch pociągów prowadzony był przez dwie nastawnie, z których jedna zachowała się do dziś. Wszystkie rozjazdy posiadają napęd ręczny.

(aktualność: marzec 2020 r.)
Rok budowy
1866
Nazwa Lata obowiązywania
Bartenstein 1866 - 1905
Bartenstein (Ostpreussen) 1906 - 1920
Bartenstein 1921 - 1945
Bartoszyce od 1945
Skrót telegraficzny
"Br"
Współrzędne geograficzne
54.2527033, 20.8163989
Wysokość
50 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 1 b.d. b.d.
3
Peron 2 5 b.d. b.d.
7


Schemat bocznicy

Bartoszyce.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png


Galeria zdjęć


Linia kolejowa nr 38 Białystok - Głomno  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku -
Xpo1z.gif Białystok rozjazd odgałęziający -0,164 6
1zsc1z.gif stacja węzłowa 0,000 32, 37, 515
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 2,364 836
1zpo1z.gif Białystok Starosielce rozjazd odgałęziający 4,292 515
1zsc1z.gif stacja węzłowa 4,555 516
1zsc1z.gif Białystok Bacieczki mijanka i p.o. 8,013 -
1zp1z.gif Fasty przystanek osobowy 12,636 -
1zp1z.gif Dobrzyniewo Duże przystanek osobowy 15,147 -
1zp1z.gif Borsukówka przystanek osobowy 21,286 -
1zsc1z.gif Knyszyn stacja 28,437 -
1zp1z.gif Zastocze przystanek osobowy 32,483 -
1zp1z.gif Czechowizna przystanek osobowy 37,340 -
1zsc1z.gif Mońki stacja 43,872 -
1zp1z.gif Goniądz przystanek osobowy 52,317 -
1zsc1z.gif Osowiec stacja 57,232 -
1zsc1z.gif Podlasek mijanka i p.o. 70,379 -
1zp1z.gif Ruda przystanek osobowy 74,054 -
1zsc1z.gif Grajewo stacja 82,477 -
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku
1zgp1z.gif Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie 84,900 -
1zsc1z.gif Prostki stacja 88,008 -
1zp1z.gif Lipińskie Małe przystanek osobowy 93,002 -
1zp1z.gif Ełk Szyba Wschód przystanek osobowy 100,433 -
1zsc1z.gif Ełk Towarowy stacja techniczna 101,141 219
1zpo1z.gif Ełk rozjazd odgałęziający 102,750 41
1zsc1n.gif stacja węzłowa 103,236 219, 223
1np1n.gif Woszczele przystanek osobowy 112,202 -
1nsc1n.gif Stare Juchy stacja 121,862 -
1nsc1n.gif Wydminy stacja 132,818 -
1np1n.gif Siedliska przystanek osobowy 141,178 -
1nsc1n.gif Giżycko stacja 150,976 -
1nbs1n.gif Niegocin bocznica szlakowa 154,378 -
1np1n.gif Niegocin przystanek osobowy 154,490 -
1np1n.gif Sterławki Małe przystanek osobowy 160,612 -
1nsc1n.gif Sterławki Wielkie stacja 165,394 -
1np1n.gif Martiany przystanek osobowy 169,515 -
1npo1n.gif Kętrzyn rozjazd odgałęziający 179,666 259
1nsc1n.gif stacja węzłowa 180,375 -
1np1n.gif Nowy Młyn przystanek osobowy 184,325 -
1np1n.gif Linkowo przystanek osobowy 189,243 -
1nsc1n.gif Tołkiny stacja 192,288 -
1nsc1n.gif Korsze stacja węzłowa 202,044 353
1npodw2z.gif wiadukt linii nr 353 203,1 -
1np1n.gif Studzieniec przystanek osobowy 208,826 -
1np1n.gif Różyna Warmińska przystanek osobowy 212,465 -
1nbs1n.gif Wiatrowiec Warmiński bocznica szlakowa 216,190 -
1nbs1n.gif Bartoszyce bocznica szlakowa 225,649 -
1ngp1n.gif Granica Państwa punkt graniczny 241,289 -
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
zatrzymanie na żądanie