Bąk

Z Semaforek

Bąk to stacja węzłowa, położona na dawnej Magistrali Węglowej. Do głównej linii, biegnącej z Lipowej Tucholskiej do Kościerzyny dochodzi tutaj jednotorowy szlak z Czerska. We wszystkich kierunkach kursują pociągi pasażerskie - w sumie 8 par pociągów Regio. Stacja ma jednak swoje czasy już dawno za sobą. Czynna jest obecnie tylko nastawnia dysponująca "Bk" w budynku dworca. Posiada ona urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją kształtową. Przez długi czas nastawnia wykonawcza od strony Kościerzyny była zamknięta a rozjazdy w jej okręgu przestawiane ręcznie przez dyżurnego ruchu, dojeżdżającego w jej rejon z nastawni "Bk", zaś wyjazdy pociągów w jej rejonie odbywały się tylko na sygnał zastępczy. W drugiej połowie roku 2010 doszło do przebudowy północnej głowicy rozjazdowej. Zabudowane zostały semafory świetlne, a rozjazdy w dawnym okręgu wykonawczym wyposażono w napędy elektryczne. Do stwierdzania końca pociągu od strony Kościerzyny służy kamera TVU.


Rok budowy
1927
Nazwa Lata obowiązywania
Bąk 1927 - 1939
Bonk 1939 - 1945
Bąk od 1945


Schemat stacji

Bak new.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Schemat archiwalny (2007)

Bak old.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png


Galeria zdjęć


Linia kolejowa nr 201 Nowa Wieś Wielka - Gdynia Port  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku
Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy -
Xpo2z.gif Nowa Wieś Wielka rozjazd początkowy -1,395 131
2zsc2z.gif stacja węzłowa 0,000 -
2zp2z.gif Prądocin przystanek osobowy 4,338 -
2zsc2z.gif Bydgoszcz Emilianowo stacja techniczna 10,077 -
2zsc2z.gif Bydgoszcz Wschód stacja węzłowa 21,346 18, 209
2zpo2zd.gif Bydgoszcz Leśna posterunek odgałęźny,
ładownia i p.o.
24,178 18
2zsc1n.gif Maksymilianowo stacja węzłowa 33,472 131
1np1n.gif Stronno przystanek osobowy 41,658 -
1np1n.gif Wudzyn przystanek osobowy 45,897 -
1nsc1n.gif Serock stacja 50,306 -
1np1n.gif Lubania-Lipiny przystanek osobowy 53,450 -
1np1n.gif Świekatowo przystanek osobowy 56,621 -
1np1n.gif Lipienica przystanek osobowy 60,050 -
1nsn1n.gif Błądzim ładownia i p.o. 63,325 -
1nsc1n.gif Wierzchucin stacja węzłowa 71,349 208
1np1n.gif Zielonka Pomorska przystanek osobowy 74,650 -
1np1n.gif Małe Gacno przystanek osobowy 78,290 -
1np1n.gif Zarośle przystanek osobowy 84,369 -
1np1n.gif Rosochatka przystanek osobowy 88,954 -
1nsc1n.gif Lipowa Tucholska stacja węzłowa 94,370 -
1npo1n.gif rozjazd odgałęziający 94,708 743
1ngp1n.gif Zakład Linii Kolejowych w Gdyni 96,500 -
1np1n.gif Łąg Południowy przystanek osobowy 102,935 -
1np1n.gif Szałamaje przystanek osobowy 105,557 -
1np1n.gif Wojtal przystanek osobowy 111,194 -
1nsc1n.gif Bąk stacja węzłowa 116,699 -
1npo1n.gif rozjazd odgałęziający 117,350 215
1np1n.gif Olpuch przystanek osobowy 124,540 -
1np1n.gif Olpuch Wdzydze przystanek osobowy 126,296 -
1np1n.gif Podleś przystanek osobowy 131,875 -
1npo1n.gif Kościerzyna rozjazd odgałęziający 136,299 211
1nsc1n.gif stacja węzłowa 137,344 -
1np1n.gif Skorzewo przystanek osobowy 142,563 -
1nsc1n.gif Gołubie Kaszubskie stacja 149,367 -
1np1n.gif Krzeszna przystanek osobowy 153,662 -
1np1n.gif Wieżyca przystanek osobowy 156,200 -
1np1n.gif Sławki przystanek osobowy 160,906 -
1npo1n.gif Somonino rozjazd odgałęziający 162,555 214
1nsc1n.gif stacja węzłowa 162,817 -
1np1n.gif Kiełpino Kartuskie przystanek osobowy 166,340 -
1np1n.gif Babi Dół przystanek osobowy 170,583 -
1npo1n.gif Glincz posterunek odgałęźny 174,511 229
1np1n.gif Borkowo przystanek osobowy 175,518 -
1np1n.gif Żukowo przystanek osobowy 177,922 -
1nsc1n.gif Żukowo Wschodnie stacja 178,823 -
1np1n.gif Pępowo Kartuskie przystanek osobowy 181,568 -
1np1n.gif Rębiechowo przystanek osobowy 184,324 -
1npo1n.gif Gdańsk Osowa rozjazd odgałęziający 184,519 253
1npo2n.gif rozjazd odgałęziający 186,530 248
2nsc2n.gif stacja węzłowa 188,600 -
2npo2n.gif rozjazd odgałęziający 189,375 235
2nsc2n.gif Gdynia Wielki Kack stacja techniczna 194,215 -
2np2n.gif Gdynia Karwiny przystanek osobowy 195,583 -
2np2n.gif Gdynia Stadion przystanek osobowy 201,745 -
2npo2z.png Gdynia Główna rozjazd odgałęziający 204,538 725
2zsc2z.gif stacja węzłowa 204,702 202, 250, 960, 963
2zsc2z.gif Gdynia Port stacja węzłowa 206,018 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 206,949 725
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 209,271 724
2zpox.gif rozjazd końcowy 210,763 228
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
Linia kolejowa nr 215 Laskowice Pomorskie - Bąk  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku
Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy -
Xpo1n.gif Laskowice Pomorskie rozjazd początkowy -0,627 208
1nsc1n.gif stacja węzłowa 0,000 131
1np1n.gif Dąbrowy przystanek osobowy 3,679 -
1nsn1n.gif Czersk Świecki przystanek osobowy 7,899 -
1np1n.gif Kwiatki przystanek osobowy 12,248 -
1nsc1n.gif Osie stacja 17,749 -
1np1n.gif Tleń przystanek osobowy 23,764 -
1np1n.gif Łążek przystanek osobowy 28,430 -
1np1n.gif Laski Tucholskie przystanek osobowy 31,388 -
1np1n.gif Śliwiczki przystanek osobowy 33,944 -
1nsn1n.gif Śliwice ładownia i p.o. 36,947 -
1np1n.gif Lipowa Wschodnia przystanek osobowy 40,607 -
1nsc1n.gif Szlachta stacja węzłowa 44,054 -
1npo1n.gif rozjazd odgałęziający 44,114 743
1npn1nd.gif Szlachta Zachód posterunek odgałęźny
(nieczynny)
45,330 -
1ngp1n.gif Zakład Linii Kolejowych w Gdyni 47,840 -
1np1n.gif Będźmierowice przystanek osobowy 49,932 -
1nsc1n.gif Czersk stacja węzłowa 55,197 203
1np1nd.png Karsin ładownia i
przystanek osobowy
69,201 -
1nsc1n.gif Bąk stacja węzłowa 77,763 -
1npox.gif rozjazd końcowy 78,594 201
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy