Opole Groszowice

Z Semaforek
Wersja z dnia 22:07, 15 maj 2023 autorstwa WikiSysop (dyskusja | edycje) (Aktualizacja stacji.)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Opole Groszowice to stacja węzłowa, położona u wejścia do opolskiego węzła od strony wschodniej. Odpowiada ona za kierowanie ruchu z kierunku Kędzierzyna i Gliwic na linię do Opola Głównego (w kierunku części pasażerskiej lub towarowej) bądź do stacji Opole Wschodnie i dalej linią nr 277 w kierunku Wrocławia. W tym celu stacja posiada dość ciekawie ukształtowany układ torowy: tory tranzytowe nr 17 i 19, umożliwiające bezpośrednie skierowanie pociągów z linii nr 132 na 277 z pominięciem połączeń rozjazdowych w południowo-zachodniej części stacji. Również zjazd z torów linii nr 132 możliwy jest niezależnie od torów linii nr 136. Całość odbywa się jednak w jednym poziomie i przejazd z linii nr 136 w kierunku towarowej części Opola Głównego oraz Opola Wschodniego pozostaje w kolizyjności z większością przebiegów. Dla przejazdu w najbardziej kolizyjnej relacji z linii nr 136 na 277 służą dwa z pięciu torów głównych dodatkowych.

Ponadto na stacji funkcjonują 3 tory główne dodatkowe z wyjazdem jedynie w kierunku Opola Wschodniego, służące m.in. obsłudze bocznicy składowiska odpadów paleniskowych elektrowni Opole.

Znacznie skromniejsza jest część pasażerska stacji, na którą składa się jeden dwukrawędziowy peron wyspowy, z którego odprawiane są pociągi regionalne w kierunku Kędzierzyna, Gliwic oraz Opola. Peron posiada połączenie z budynkiem dworca poprzez kładkę nad 2 torami. Na część ładunkową stacji składają się natomiast tory nr 6 i 8, prowadzące do rampy, placu ładunkowego i niewielkiego magazynu przy budynku dworca. W tej części stacji odgałęzia się również bocznica odcinka sieciowego oraz zakładów Famet. Po przeciwnej stronie stacji, od strony Opola, mieści się sekcja eksploatacji, do której należą zabudowania wraz z trzytorowym garażem. W przeszłości funkcjonowała tu także parowozownia, której zabudowania istnieją do dziś, jednak układ torowy w niej został w większości rozebrany.

W latach 2018-2022 zrealizowana została modernizacją odcinka Opole - Kędzierzyn Koźle, obejmująca również ograniczoną przebudowę stacji. Przebudowa obejmowała wymianę nawierzchni części torów, eliminację rozjazdów krzyżowych w torach głównych zasadniczych, przebudowę peronu z modernizacją kładki (dobudowano windy). Zabudowano również dodatkowe przejście rozjazdowe od strony Opola Głównego oraz zwiększono prędkość jazd po linii nr 132 do 60 km/h.

Do czasu modernizacji ruch pociągów na stacji prowadzony jest przez trzy nastawnie ("OGA", "OGA2", "OGB"), które posiadały urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją świetlną. Nastawnia "OGA" obsługiwała również rogatki na przejeździe od strony Tarnowa Opolskiego (z wykorzystaniem TVU). W ramach prac zabudowano nowe, komputerowe urządzenia sterowania ruchem na całej stacji, sterowane z nowej nastawni "OG", położonej przy placu ładunkowym. Do tej nastawni przeniesiono również sterowanie przejazdem od strony Tarnowa Opolskiego.

(aktualność: maj 2023 r.)
Rok budowy
1845
Nazwa Lata obowiązywania
Groschowitz 1845 - 1945
Groszowice 1945 - 1967
Opole Groszowice od 1968
Skrót telegraficzny
"OG"
Współrzędne geograficzne
50.6356695, 17.9574024
Wysokość
164 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 200 m 0,76 m
2
Kanały radiołączności
R2.png LK 277
R4.png LK 132
R5.png LK 136
R7.png LK 280


Schemat stacji

Opole Groszowice2023.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Schemat archiwalny (2016)

Opole Groszowice 2016 3.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Galeria zdjęć

Galeria zdjęć archiwalnych (2016)

Film z przelotu

Linia kolejowa nr 132 Bytom - Wrocław Główny  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Sosnowcu
Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach -
Xpo2z.gif Bytom rozjazd początkowy 16,912 131
2zsc2z.gif stacja węzłowa 17,365 -
2zsc2z.gif Bytom Bobrek stacja techniczna 20,052 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 20,195 165
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 20,300 188
2zpo2z.gif Zabrze Biskupice rozjazd odgałęziający 22,457 147
2zsc2z.gif stacja techniczna 23,160 189
2zsc1n1r.png rozjazd odgałęziający 23,552 188
1n1rsr2r.png Zabrze Mikulczyce rozjazd odgałęziający 28,079 178
2rp2r.png stacja węzłowa 28,257 -
2rp2r.png Czekanów Wieś przystanek osobowy 30,328 -
2rp2r.png Czekanów Śląski przystanek osobowy 32,213 -
2rp2r.png Przezchlebie przystanek osobowy 34,752 -
2rsc2z.gif Pyskowice stacja węzłowa 40,110 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 40,580 135
2zsc2zd.gif Paczyna stacja węzłowa
posterunek odgałęźny i p.o.
44,767 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 45,108 152
2zsc2z.gif Toszek stacja 49,920 -
2zp2z.gif Ligota Toszecka przystanek osobowy 53,837 -
2zp2zd.gif Kotulin posterunek odstępowy i
przystanek osobowy
56,249 -
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Opolu 57,625 -
2zsc2z.gif Błotnica Strzelecka stacja
posterunek odgałęźny i p.o.
59,118 -
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym we Wrocławiu
2zpo2z.gif Strzelce Opolskie rozjazd odgałęziający 66,626 175
2zsc2z.gif stacja węzłowa 66,931 -
2zsc2z.gif Szymiszów stacja 73,004 -
2zsc2z.gif Otmice stacja 80,523 -
2zsc2z.gif Tarnów Opolski stacja 84,585 -
2zpo2z.gif Opole Groszowice rozjazd odgałęziający 94,510 277
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 94,989 280
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 95,210 136
2zsc2z.gif stacja węzłowa 95,769 -
2zsc2z.gif Opole Główne stacja węzłowa 99,322 144, 300, 301
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 99,620 280
2zsc2z.gif Opole Zachodnie stacja węzłowa 101,331 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 101,684 287
2zp2z.gif Chróścina Opolska przystanek osobowy 107,030 -
2zpo2z.gif Dąbrowa Niemodlińska posterunek odgałęźny i p.o. 112,385 -
2zp2z.gif Przecza przystanek osobowy 119,858 -
2zsc2z.gif Lewin Brzeski stacja 124,715 -
2zp2z.gif Łosiów przystanek osobowy 130,041 -
2zsc2z.gif Brzeg stacja węzłowa 139,447 304
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 139,674 288
2zp2z.gif Lipki przystanek osobowy 148,076 -
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu 150,650 -
2zsc2z.gif Oława stacja 154,513 -
2zp2z.gif Lizawice przystanek osobowy 161,866 -
2zp2z.gif Zębice Wrocławskie przystanek osobowy 167,205 -
2zpo2z.gif Święta Katarzyna rozjazd odgałęziający 169,800 349
2zsc2z.gif stacja węzłowa 170,974 -
2zpo2z.gif Wrocław Brochów posterunek odgałęźny 173,124 277
2zp2z.gif Wrocław Brochów przystanek osobowy 175,726 -
2zpo2z.gif Wrocław Główny rozjazd odgałęziający 180,553 271
2zsc2z.gif stacja węzłowa 181,041 285, 763
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 181,230 276
2zpox.gif rozjazd końcowy 181,336 273
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
zatrzymanie na żądanie
Linia kolejowa nr 136 Kędzierzyn Koźle - Opole Groszowice  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Sosnowiec
Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach -
Xpo2z.gif Kędzierzyn-Koźle rozjazd początkowy -0,206 137
2zsc2z.gif stacja węzłowa 0,000 174, 199, 680, 681, 682, 872
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 0,393 709
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 0,430 151
2zpo2z.gif Kłodnica posterunek odgałęźny 2,268 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 2,284 680
2zp2z.gif Raszowa przystanek osobowy 5,747 -
2zpo2z.gif Raszowa rozjazd odgałęziający 6,440 891
2zpo2z.gif posterunek odgałęźny 6,444 -
2zsc2z.gif Zdzieszowice stacja węzłowa 10,375 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 10,545 891
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym we Wrocławiu
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Opolu 12,200 -
2zpo2z.gif Jasiona posterunek odstępowy i p.o. 15,747 -
2zsc2z.gif Gogolin stacja 21,380 -
2zsc2z.gif Górażdże stacja 25,634 -
2zsc2z.gif Przywory Opolskie stacja węzłowa 31,404 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 31,426 978
2zp2z.gif Opole Grotowice przystanek osobowy 34,289 -
2zpox.gif Opole Groszowice rozjazd końcowy 37,561 132
stacja węzłowa (38,128) 277, 280
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
zatrzymanie na żądanie
Linia kolejowa nr 277 Opole Groszowice - Wrocław Brochów  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym we Wrocławiu
Zakład Linii Kolejowych w Opolu -
Xpo2z.gif Opole Groszowice rozjazd odgałęziający -1,259 132
2zsc2z.gif stacja węzłowa 0,000 136, 280
2zpo2z.gif Opole Wschodnie rozjazd odgałęziający 6,197 300
2zsc2z.gif stacja węzłowa 6,386 -
2zbs2z.gif Ciepłownia Opole Wschodnie bocznica szlakowa 7,838 -
2zsc2z.gif Opole Czarnowąsy stacja 11,688 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 12,932 977
2zp2z.gif Opole Borki przystanek osobowy 15,148 -
2zsc2z.gif Dobrzeń Wielki stacja 18,717 -
2zsn2z.gif Chróścice przystanek osobowy 22,735 -
2zsc2z.gif Popielów stacja 28,257 -
2zsc2z.gif Karłowice stacja 35,681 -
2zp2z.gif Tarnowiec Brzeski przystanek osobowy 40,715 -
2zp2z.gif Mąkoszyce przystanek osobowy 43,935 -
2zp2z.gif Rogalice przystanek osobowy 47,656 -
2zp2z.gif Borucice przystanek osobowy 51,200 -
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu 53,000 -
2zsc2z.gif Biskupice Oławskie stacja 54,257 -
2zp2z.gif Minkowice Oławskie przystanek osobowy 59,023 -
2zp2z.gif Kopalina przystanek osobowy 62,800 -
2zsc2z.gif Jelcz-Laskowice stacja 67,379 -
2zp2z.gif Jelcz Miłoszyce przystanek osobowy 70,308 -
2zpo2z.gif Jelcz Miłoszyce rozjazd odgałęziający 70,665 292
2zpo2z.gif posterunek odgałęźny 70,749 -
2zsc1z.gif Czernica Wrocławska stacja 75,126 -
1zp1z.gif Zakrzów Kotowice przystanek osobowy 77,624 -
1zpo1z.gif Siechnice rozjazd odgałęziający 82,201 764
1zsc1z.gif stacja węzłowa 82,380 -
1zpox.gif Wrocław Brochów (podg) rozjazd końcowy 85,576 132
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
zatrzymanie na żądanie
Linia kolejowa nr 280 Opole Groszowice - Opole Główne  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym we Wrocławiu
Zakład Linii Kolejowych w Opolu -
Xpo2z.gif Opole Groszowice rozjazd początkowy -0,781 132
2zsc2z.gif stacja węzłowa 0,000 136, 277
2zpo2z.gif Opole Główne rozjazd odgałęziający 3,717 300
2zsc2z.gif stacja węzłowa 4,154 144, 301
2zpox.gif rozjazd końcowy 4,482 132
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
zatrzymanie na żądanie