Historia i autorzy strony „Duninów”

Z Semaforek

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 23:39, 8 mar 2023WikiSysop dyskusja edycje 2309 bajtów 0
  • bież.poprz. 23:39, 8 mar 2023WikiSysop dyskusja edycje 2309 bajtów +2309 Utworzono nową stronę "{| | style="vertical-align:top" | Duninów to obecnie bocznica szlakowa, obsługująca jednostkę wojskową nr 3036 (jako wojskowa bocznica kolejowa nr 606). Odgałęzia się ona rozjazdem łukowym od toru nr 1, który prowadzi na tory: zdawczy i odbiorczy. Dalsza, rozbudowana część bocznicy znajduje się na terenie jednostki. Wszystkie rozjazdy posiadają napęd ręczny i obsługiwane są przez drużynę manewrową. Tor bocznicy przecina droga wojewódzka nr 32…"