Łącznica nr 538 Koluszki (rozjazd nr 145 - rozjazd nr 154)

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym.
Łącznica wzdłuż "Wiedenki".
Wiadukt łącznicy z Żakowic.
Odejście w kierunku Łodzi.
Powtarzacze przed wjazdem na "Wiedenkę".
Łuk w kierunku Gałkówka.
Widok w kierunku "Wiedenki".
Łuk przed dawnymi Pękowicami.
Początek łącznicy na dawnym posterunku Pękowice.

Przebieg łącznicy

Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Łodzi -
Xpo2z.gif Koluszki ex Pękowice rozjazd początkowy -0,131 17
2zpox.gif ex Bęzelin rozjazd końcowy 1,462 1

Informacje ogólne

Łącznica nr 538 znajduje się wewnątrz stacji w Koluszkach i umożliwia kierowanie ruchu pociągów pasażerskich oraz towarowych z Gałkówka bezpośrednio na "Wiedenkę" w stronę Piotrkowa, bez konieczności zmiany czoła pociągu. Została ona otwarta w 1915 roku, natomiast od 31 grudnia 1974 roku kursują nią pociągi, prowadzone trakcją elektryczną. Niegdyś łącznica rozpoczynała się na posterunku odgałęźnym Pękowice, natomiast kończyła w Bęzelinie - posterunki te w ramach modernizacji linii łódzkiej włączono w okręg nastawczy stacji Koluszki, a rozjazdy w nich sterowane są z nastawni dysponującej "Kl". Dzięki modernizacji umożliwiony został zjazd na łącznicę z prędkością do 60 km/h od strony Łodzi. W Bęzelinie prace ograniczyły się do wymiany sygnalizacji oraz przeniesienia sterowania, zburzono także dawny budynek nastawni. W Pękowicach nastawnia pełni obecnie funkcje strażnicy przejazdowej.

Łącznicę można podzielić na dwa zasadnicze odcinki - pierwszym jest ponad półkilometrowy łuk, którym odchodzi ona od linii łódzkiej na południe, w kierunku Rokicin. Drugi odcinek to ponad trzystumetrowa prosta wzdłuż "Wiedenki", kończąca się rozjazdami na dawnym posterunku Bęzelin. Na prostej łącznica przechodzi pod wiaduktem łącznicy z Żakowic przez dawny posterunek Zieleń do Koluszek. Na łącznicy nie ma żadnych przejazdów kolejowych.

Przez szereg lat łącznica znajdowała się w złym stanie, głównie z powodu drewnianych podkładów oraz braków tłucznia. Mimo to, eksploatowana była nadal z dozwoloną prędkością 60 km/h. W drugiej połowie 2012 roku dokonano jednak wymiany nawierzchni obu torów, co pozwoliło utrzymać dotychczasową prędkość rozkładową. Wymieniono również jeden z rozjazdów od strony Piotrkowa. Nadal jednak wjazd na łącznicę od południa odbywać się może z prędkościami do 40 km/h, co mocno ogranicza jej parametry techniczne.

Charakterystyka techniczna

  • dwutorowa
  • zelektryfikowana
  • prędkość drogowa: 60 km/h
  • szerokość toru: 1435 mm


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)