Wyszków

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Stacja w Wyszkowie jest najwiekszą stacją pośrednią, położoną na linii nr 29. Posiada 5 torów głównych, z których dwa znajdują się przy niskich, jednokrawędziowych peronach. Tor przy budynku dworca posiada dwie krawędzie peronowe - jedną od strony peronu wyspowego, natomiast drugą od strony jednokrawędziowego peronu. Pozostałe tory posiadają funkcje towarowe, przy czym tylko jeden posiada długość użyteczną minimum 600 metrów, co znacznie ogranicza możliwości stacji. Uzupełnieniem układu torowego są liczne tory boczne, w tym odstawcze, wyciągowe oraz tor ładunkowy przy rampie. Na stacji istnieją również dwie bocznice - do huty szkła oraz elektrociepłowni. W przeszłości było ich nieco więcej, jednakże zostały rozebrane. Ruch pociągów prowadzony jest przez nastawnie "Wz" i "Wz1", które posiadają urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją świetlną. Nastawnia dysponująca obsługuje również rogatki na przejeździe, natomiast na głowicy rozjazdowej od strony Tłuszcza znajduje się strażnica przejazdowa.


Rok budowy
1897
Nazwa Lata obowiązywania
Wyszków 1897 - 1915
Wyszkow 1915 - 1918
Wyszków 1918 - 1939
Wyszkow 1939 - 1944
Wyszków od 1944


Schemat stacji

Wyszkow 2015.png

Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony torów.
Tory stacyjne, widok w kierunku Ostrołęki.
Magazyn towarowy.
Przejazd kolejowy, obsługiwany z nastawni dysponującej.
Nastawnia dysponująca.
Tory stacyjne, widok ogólny.
Wyjazd w kierunku Ostrołęki oraz zespołu bocznic.
Widok ogólny od strony Ostrołęki.
Wyjazd w kierunku Ostrołęki.
Semafory wyjazdowe w kierunku Ostrołęki.
Plac ładunkowy.
Dworzec, widok od podjazdu.
Semafory wyjazdowe w kierunku Tłuszcza.
Wyjazd w kierunku Tłuszcza, w oddali strażnica przejazdowa.
Nastawnia wykonawcza.
Wjazd od strony Tłuszcza.
Perony.
Tor odstawczy za peronem 2.
Perony, widok z kładki.