Warszawa Wschodnia Osobowa

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Warszawa Wschodnia jest obecnie jedną z najważniejszych pasażerskich stacji kolejowych w Polsce. Krzyżuje się tutaj kilka traktów kolejowych, posiadających status korytarzy transportowych m.in E20, E65. Oprócz tego, jest to także ważne ogniwo Warszawskiego Węzła Kolejowego, obsługujące m.in takie relacje jak Poznań, Gdańsk, Lublin, Siedlce, Białystok. Pod względem ilości podróżnych dworzec kwalifikuje się do jednego z najbardziej obciążonych w kraju. Funkcjonują tutaj dwa budynki dworca, zlokalizowane po przeciwnych stronach przejścia podziemnego. Do obsługi podróżnych służy aż 7 peronów, które posiadają w sumie 14 krawędzi peronowych. Stacja dzieli się na dwa rejony: dalekobieżny oraz podmiejski.

W części dalekobieżnej dwa tory szlakowe, prowadzące ze stacji Warszawa Centralna, rozchodzą się tutaj na kilka kierunków: Warszawa Praga (i dalej do dworca Gdańskiego, Gdańska Głównego jako linia 9 na północ), Warszawa Antoninów (gdzie odgałęzia się kierunek Lublin, a nieco dalej Białystok i Siedlce). Funkcjonuje również połączenie ze stacją Warszawa Grochów, która obrządza składy większości pociągów pasażerskich, zaczynających bieg na Wschodniej. Od strony Antoninowa na stację prowadzi szlak 3-torowy, zaś w kierunku Grochowa i Pragi szlaki są dwutorowe. Ruchem steruje tu jedna nastawnia "WSD", która posiada urządzenia przekaźnikowe. Układ torowy stanowi 9 torów przy pięciu peronach, a także grupa "wstępna" kilku torowa, umieszczona od strony Grochowa.

W części podmiejskiej dwa tory szlakowe z Warszawy Zachodniej przechodzą w szlaki: dwutorowy przez posterunek na Podskarbińskiej do Rembertowa, gdzie kończą się tory podmiejskie; oraz dwutorowy do stacji Warszawa Wawer, dalej prowadzący do Otwocka i Pilawy. Funkcjonuje też tor zjazdowy na stację postojową Warszawa Grochów, który zasadniczo jest jednak wykorzystywany do wjazdu na stację, gdyż w kierunku przeciwnym pociągi kursują przez posterunek Warszawa Podskarbińska. Ruchem steruje się z jednej nastawni "WSP", która posiada urządzenia przekaźnikowe. Układ torowy stanowią 4 tory przy dwóch peronach, oraz jeden tor (przy peronie 4), który jest jednak torem wspólnym między nastawniami. Od strony Grochowa znajduje się także 3-torowa grupa postojowa, wykorzystywana czasami m.in do zmiany czół pociągów.

Obydwie nastawnie znajdują się w pomieszczeniu jednego budynku (popularnego grzybka), zlokalizowanego od strony wschodniej. W jego bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane zostały bocznice ISE Warszawa Wschodnia oraz bazy PKP Energetyka (wyjazd z tej drugiej następuje przez posterunek Warszawa Podskarbińska). Połączenia obydwu grup torów z przejazdami pomiędzy nimi możliwe są na obydwu głowicach rozjazdowych, jednak w dosyć ograniczonym zakresie - tylko z kilku torów jednej grupy, najczęściej na jeden tor drugiej grupy).


Rok budowy
1866
Nazwa Lata obowiązywania
Praga Terespolska 1866 - 1900
Warszawa Brzeska 1901 - 1915
Warschau Brester Bahnhof 1915 - 1918
Warszawa Wschodnia 1918 - 1939
Warschau Ost 1939 - 1944
Warszawa Wschodnia od 1944


Schemat stacji

Warszawa Wschodnia.png

Galeria zdjęć