Warszawa Główna

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Warszawa Główna Osobowa to nieczynna obecnie stacja czołowa, położona w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Zachodniego. Powstała tuż po wojnie na bazie dawnego dworca towarowego kolei warszawsko-wiedeńskiej i miała pełnić swą funkcję do czasu odbudowy linii kolejowych w węźle warszawskim. Dopiero rozbudowa linii średnicowej o drugą parę torów pozwoliła nieco odciążyć tymczasowy dworzec, natomiast po otwarciu w 1976 roku Dworca Centralnego zaprzestano obsługi pociągów dalekobieżnych. Pozostała jedynie obsługa pociągów osobowych, kursujących w kierunku Radomia i Kielc oraz pociągów pocztowych, obsługujących terminal pocztowy. Czas ruchu pasażerskiego na stacji Warszawa Główna dobiegł końca w roku 1996, nieco później stacja została zamknięta dla potrzeb technicznych.

Układ torowy stacji stanowiło aż 7 peronów, posiadających w sumie 13 krawędzi peronowych. Dość skomplikowana głowica rozjazdowa umożliwiała równoległe wjazdy i wyjazdy na różne krawędzie peronowe, jednak dwutorowe połączenie z Dworcem Zachodnim, jak również konieczność prowadzenia pracy manewrowej na dworcu sprawiały, iż stanowił on zawsze wąskie gardło, zwłaszcza w czasie szczytów przewozowych. Przy wyjeździe w kierunku Warszawy Zachodniej zlokalizowano tory odstawcze, a także (w późniejszym czasie) bocznicę Centrum Diagnostyki PKP PLK. Dworzec posiadał również połączenie z terminalem pocztowym, obsługującym placówkę przy ulicy Towarowej oraz z zespołem bocznic m.in. dawnych zakładów Waryńskiego.

Pisząc o stacji Warszawa Główna nie sposób nie wspomnieć o Muzeum Kolejnictwa, które zostało przeniesione na tą stację w latach siedemdziesiątych. Finalnie, muzeum zajęło 4 tory wystawowe przy peronach nr 3 i 4 oraz tor przy peronie 1, a także sale wystawowe w budynku dworca.

Wraz z likwidacją ruchu pasażerskiego i towarowego na stacji rozpoczęła się również rozbiórka układu torowego - w pierwszej kolejności rozebrano perony nr 5, 6, 7, sieć trakcyjną, nastawnię z urządzeniami SRK oraz znaczną część układu torowego. Pozostawiono perony nr 3 i 4 z torami, które zostały jednak odcięte od układu torowego. Tor przy peronie 1 pozostał przejezdny i wykorzystywany przez pociągi specjalne, dojeżdżające okazjonalnie do tej stacji. Przejezdny pozostaje również tor do Centrum Diagnostyki.

W marcu 2016 roku, po latach działań zmierzających do likwidacji Muzeum Kolejnictwa, dokonano zamknięcia tej placówki. Majątek przekazany został na rzecz nowej placówki - Stacji Muzeum, która ma zostać ostatecznie przeniesiona w rejon dzisiejszej stacji Warszawa Szczęśliwice. Tereny obecnej stacji mają zostać przeznaczone do zabudowy mieszkaniowej. Miejsce to nie zostanie jednak pozbawione kolei - planowana jest bowiem odbudowa stacji Warszawa Główna, która stanie się dworcem podziemnym, obsługującym część pociągów podczas modernizacji linii średnicowej, a w późniejszym czasie - również pociągów aglomeracyjnych.

(aktualność: maj 2016r.)
Rok budowy
1945
Nazwa Lata obowiązywania
Warszawa Główna 1945 - 1964
Warszawa Główna Osobowa 1965 - 2019
Warszawa Główna od 2019


Schemat stacji

Warszawa Glowna Osobowa 2016 2.png


Galeria zdjęć - marzec 2016 (przed zamknięciem Muzeum Kolejnictwa)

Południowa ściana budynku.
Dworzec, widok ogólny.
Dworzec, wejście od północy.
Peron 1, tor wystawowy nr 11.
Tory wystawowe 9 i 11, dojście do wystwy w miejscu dawnego peronu 2.
Wystawa parowozów, widok w kierunku dawnych peronów 3 i 4.
Peron 3, dojście od strony budynku.
Peron 4, widok od strony dworca.
Peron 4, widok w kierunku końca linii.
Końcówka peronów 3 i 4, końcówka ekspozycji.
Peron 4, widok od strony zachodniej.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku zachodnim.
Peron 1, widok w kierunku zachodnim.
Peron 1, wiok w kierunku dworca.
Terminal pocztowy, rampa przy torze nr 15.
Zapomniane hale terminala pocztowego, toru nr 25 i 27.
Hale terminala pocztowego.
Widok od strony zachodniej.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku zachodnim.
Pozostałości układu torowego - tor nr 11.
Widok ogólny.
Głowica rozjazdowa, w tle wyjazd w kierunku Dworca Zachodniego.
Zarośnięty tor nr 2, widok z wiaduktu skrzynkowego nad linią nr 1.
Wjazd po torze nr 1 od strony Warszawy Zachodniej.
Bocznica Centrum Diagnostyki PKP PLK.
Zarośnięte tory postojowe.
Tory postojowe, widok od strony zachodniej.
Tor linii nr 42.