Skokowa

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Skokowa to niewielka, pośrednia stacja, znajdująca się na 37. kilometrze linii. Posiada obecnie 3 tory główne oraz 4 tory bocznicowe, niegdyś służące obsłudze bocznicy Rolimpexu - obecnie kończą się one kozłami przed bramami zakładu. W obrębie stacji znajdują się 2 przejazdy w poziomie szyn kategorii A. Kilka lat temu dokonana została kompleksowa modernizacja stacji, która spowodowała zmiany w układzie torowym. Zlikwidowane zostały m.in. tory po stronie nieparzystej, a perony przesunięto w kierunku Żmigrodu. Tory dodatkowe zlokalizowano przed peronami, natomiast przejście trapezowe - w peronach. Przebudową objęty był również łuk wyjazdowy w kierunku Żmigrodu, który został znacznie skorygowany, a tor znacznie podniesiono względem pierwotnej rzędnej. Na stacji zabudowano także komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym typu Ebilock, a od strony Żmigrodu zbudowano nową strażnicę przejazdową. Oba obiekty pozostają jednak zasadniczo nieobsadzone, gdyż stacja jest sterowana zdalnie z LCS Wrocław Popowice.

Przed modernizacją stacja posiadała nieco bardziej rozbudowany układ torowy. Obsługa podróżnych odbywała się z dwóch niskich peronów, które zlokalizowano dokładnie naprzeciwko dworca. Ruch pociągów na stacji prowadzony był przez nastawnię "Sk", która posiadała urządzenia przekaźnikowe z sygnalizacją świetlną.


(aktualność: maj 2018r.)
Rok budowy
1856
Nazwa Lata obowiązywania
Gellendorf 1856 - 1909
Gellendorf-Stroppen 1910 - 1945
Stróża 1945 - 1946
Skokowa-Strupnia 1947 - 1950
Skokowa od 1951
Skrót telegraficzny
"Sk"
Współrzędne geograficzne
51.3840458, 16.848906
Wysokość
110 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 2 200 m 0,55 m
Peron 2 1 200 m 0,55 m


Schemat stacji

Skokowa 2018.png

Schemat archiwalny (2009)

Skokowa.png

Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony torów.
Peron 2, widok w kierunku Wrocławia.
Peron 1.
Peron 1, widok od strony Żmigrodu.
Przejazd od strony Żmigrodu.
Strażnica przejazdowa.
Wyjazd w kierunku Żmigrodu.
Dworzec, widok od podjazdu.
Perony.
Widok z peronu 2 w kierunku Wrocławia.
Semafory wyjazdowe w kierunku Wrocławia.
Nastawnia dysonująca.
Tory bocznicowe.
Tory bocznicowe, wieża ciśnień.
Wyjazd z torów bocznicowych.
Semafory wyjazdowe w kierunku Wrocławia.
Przejazd kolejowy od strony Wrocławia.
Widok ogólny od strony Wrocławia.
Przejazd, widok od strony Wrocławia.
Wyjazd w kierunku Wrocławia.

Galeria zdjęć archiwalnych

Dworzec, widok od strony torów.
Dworzec, widok od podjazdu.
Wyjazd w kierunku Wrocławia.
Wjazd od strony Żmigrodu.
Semafory wjazdowe od strony Żmigrodu.
Tarcze ostrzegawcze od strony Żmigrodu.
Semafory wyjazdowe w kierunku Żmigrodu.
Semafory wjazdowe od strony Wrocławia.
Wjazd od strony Wrocławia.
Żuraw wodny.
Semafory wyjazdowe w kierunku Wrocławia, nastawnia dysponująca.
Bocznica Rolimpexu.
Dawna wieża ciśnień.