Sierpc

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Sierpc jest czterokierunkową stacją węzłową, na której krzyżują się dwie jednotorowe linie kolejowe: z Kutna do Brodnicy oraz z Nasielska do Torunia. Posiada rozbudowany układ torowy, składający się z części pasażerskiej oraz towarowej. Część pasażerska znajduje się od strony wschodniej i stanowią ją 3 perony, posiadające w sumie 5 krawędzi. Perony te posiadają długość od 200 do 370 metrów, jednak częściowo są wyłączone z eksploatacji poprzez zamontowane wygrodzenia. Przy peronie 2 znajduje się również krótka, nieczynna krawędź przy torze nr 9. We wschodniej głowicy rozjazdowej odgałęzia się również bocznica do garażu, wykorzystywana dla postoju drezyny oraz bocznica Cargill Polska.

Na zachód od części pasażerskiej rozciąga się część towarowa, którą stanowią 4 tory główne dodatkowe, dwa tory główne zasadnicze tranzytowe oraz tor główny dodatkowy nr 6, obchodzący perony i część towarową od południa. Znajduje się tu również rampa boczno-czołowa oraz dwa place ładunkowe. Do przeszłości odeszły natomiast zabudowania lokomotywowni, która jeszcze w latach dziewięćdziesiątych obsługiwała lokalne pociągi osobowe i towarowe przy pomocy trakcji parowej, później obsługująca trakcję spalinową. Obecnie trwają prace rozbiórkowe zabudowań.

Ruch pociągów na stacji prowadzony jest przez 3 nastawnie: "Sc", "Sc1", "Sc2", które posiadają urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją kształtową. Co istotne, na stacji funkcjonują również kształtowe tarcze zaporowe i manewrowe - świetlne są jedynie wszystkie tarcze ostrzegawcze. Nastawnie wykonawcze obsługują również rogatki na 2 przejazdach kolejowych.

(aktualność: kwiecień 2016r.)
Rok budowy
1924
Nazwa Lata obowiązywania
Sierpc 1924 - 1939
Sichelberg 1939 - 1945
Sierpc od 1945


Schemat stacji

Sierpc 2016 2.png

Galeria zdjęć

Dworzec.
Przejazd kolejowy od strony Kutna.
Nastawnia.
Wyjazd w kierunku Kutna i Nasielska.
Semafory wjazdowe od strony Kutna i Nasielska.
Wjazd od strony Kutna i Nasielska.
Perony.
Semafor wyjazdowy i nieczynna część peronów od strony wschodniej.
Wjazd na tory boczne.
Tory 1 i 6 oraz peron 3.
Perony, widok w kierunku Torunia i Brodnicy.
Perony, widok od strony torunia.
Dworzec, widok od podjazdu.
Dworzec, widok od strony torów.
Wjazd na tory ładunkowe.
Nastawnia dysponująca.
Wieża ciśnień.
Głowica rozjazdowa za peronem 2.
Perony, widok od strony Torunia i Brodnicy.
Semafory drogowskazowe w kierunku Torunia i Brodnicy.
Widok z peronu w kierunku Torunia i Brodnicy.
Tory 2, 4, 6.
Środkowa głowica rozjazdowa.
Środkowa głowica rozjazdowa, semafor drogowskazowy.
Semafory drogowskazowe przed peronami od strony Torunia i Brodnicy.
Widok w kierunku Torunia i Brodnicy.
Semafory wyjazdowe.
Semafory wyjazdowe, w tle dawny punkt kontrolny.
Przejazd kolejowy od strony Torunia.
Szlak w kierunku Torunia i Brodnicy.
Semafory wjazdowe od strony Torunia.
Tarcza ostrzegawcza od strony Torunia.
Głowica rozjazdowa.
Nastawnia "Sc2".
Rozbiórka dawnej lokomotywowni.
Zarośnięte tory boczne.
Rozbiórka zabudowań lokomotywowni.
Rampa.
Tory ładunkowe.
Tory 33 i 35.