Ostrołęka

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Ostrołęka jest stacją węzłową o rozbudowanym układzie torowym. Mają tutaj swój początek cztery jednotorowe linie kolejowe oraz tor dojazdowy do elektrociepłowni Goworki, zaliczony jako linia nr 900. Niestety, obecnie znaczna część układu torowego pozostaje wyłączona z eksploatacji, bądź zdekompletowana. W szczytowym okresie przewozów na stacji funkcjonowała górka rozrządowa, zlokalizowana pomiędzy grupą odjazdową od strony Tłuszcza a przyjazdowo-odjazdową, na wysokości której znajdują się dziś perony. Obecnie górka i grupa odjazdowa są praktycznie wyłączone z eksploatacji, a ruch pociągów obsługiwany jest z grupy przyjazdowo-odjazdowe. Mimo to stacja pełni dość istotną rolę w obsłudze pociągów towarowych do obsługi elektrowni. W nieodległej przyszłości (2017-2020) przez stację będzie również prawdopodobnie prowadzony ruch pociągów objazdowych, w związku z modernizacją linii E75 do Białegostoku. Ruch pasażerski na stacji to obecnie kilka par pociągów regionalnych kursujących w kierunku Tłuszcza, jednak w planach jest rewitalizacja linii w kierunku Chorzeli oraz Łap, co może przynieść zwiększenie liczby połączeń w tym rejonie.

Na stacji w przeszłości funkcjonowała lokomotywownia wybudowana w latach 70. XX wieku, położona nieopodal peronów - była ważnym ośrodkiem trakcji spalinowej, obsługującym m.in. lokomotywy serii ST44 i SM42. Obecnie większość zabudowań jeszcze istnieje, jednak rozebrany został układ torowy. Przy wyjeździe w kierunku Tłuszcza funkcjonowała natomiast wagonownia, zamknięta w 2012 roku. Na stacji mieści się ponadto zaplecze PKP Energetyka (wraz z wagonami pociągu sieciowego).

Ruch pociągów na stacji prowadzony jest przez nastawnię "Os", która posiada urządzenia przekaźnikowe z sygnalizacją świetlną. W budynku tej nastawni zlokalizowany jest również posterunek rozrządowy "Osr", obecnie nieczynny z uwagi na zamknięcie górki. W obu głowicach rozjazdowych zlokalizowano natomiast posterunki manewrowe "Osm1" i "Osm2", z których obsadzony pozostaje obecnie tylko "Osm2", z uwagi na obsługę przejazdu kolejowego. Posterunek "Osm1" w pobliżu dawnej wagonowni jest wyłączony z eksploatacji.


(aktualność: czerwiec 2016r.)
Rok budowy
1893
Nazwa Lata obowiązywania
Ostrołęka 1893 - 1915
Ostrolenka 1915 - 1919
Ostrołęka 1919 - 1939
Ostrolenka 1939 - 1940
Scharfenwiese (Ostrolenka) 1941
Scharfenwiese 1942
Scharfenwiese Hauptbahnhof 1943 - 1944
Ostrołęka od 1944


Schemat stacji

Alt text


Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony torów.
Peron, widok w kierunku Śniadowa.
Peron, widok w kierunku Tłuszcza.
Peron, widok od strony Tłuszcza.
Dworzec, widok od podjazdu.
Wyjazd z grupy torów w kierunku Tłuszcza, semafory drogowskazowe.
Wjazd od strony Śniadowa.
Wyjazd w kierunku Śniadowa, w tle również odgałęzienie do Elektrociepłowni Goworki.
Nieczynny tor do bocznicy "Benzol".
Przejazd w ciągu ul. Juliusza Słowackiego.
Semafory wyjazdowe w kierunku Śniadowa.
Tory stacyjne.
Dawna górka rozrządowa.
Nastawnia "Osr", po drugiej stronie budynku nastawnia "Os".
Tory towarowe.
Tory towarowe.
Wjazd na teren wagonowni.
Głowica rozjazdowa, nieczynne tory towarowe.
Głowica rozjazdowa, w tle nastawnia "Osm2".
Nieczynne tory towarowe.
Semafory wyjazdowe w kierunku Tłuszcza i Ostrowi.
Głowica rozjazdowa.
Semafory wjazdowe od strony Tłuszcza i Ostrowi.
Hala wagonowni.
Łuk na wjeździe od strony Tłuszcza.
Semafor wjazdowy na linii ze Szczytna.
Wjazd od strony Szczytna.
Wyjazd w kierunku Tłuszcza, po prawej bocznica PKP Energetyka.
Głowica rozjazdowa przy nastawni dysponującej.
Widok w kierunku peronów.