Kielce Herbskie

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Kielce Herbskie to duża stacja towarowa, mająca niegdyś kluczowe znaczenie dla obsługi towarowej na liniach kolejowych nr 8 i 61. Zlokalizowana w północnej części kieleckiego, miała za zadanie obsługę ruchu zarówno lokalnego (pociągi z kamieniołomów w rejonie Rykoszyna i Sitkówki), jak również zapewnienie obsługi trakcyjnej (funkcjonowała tu duża lokomotywownia wachlarzowa). Obecnie po zamknięciu lokomotywowni funkcjonuje tutaj filia Wschodniego Zakładu Spółki PKP Cargo, gdzie wykonywane są przeglądy i naprawy lokomotyw spalinowych oraz wagonów towarowych.

Układ torowy stacji składa się z grupy przyjazdowo-odjazdowej, zlokalizowanej we wschodniej cześci stacji. Grupa tych torów umożliwia obsługę składów towarowych w obu kierunkach, przy czym część torów na kierunek zachodni może pełnić funkcję jedynie przyjazdową. Na wysokości tej grupy torów znajduje się peron przystanku Kielce Herbskie oraz grupa 5 torów tranzytowych, a po jej drugiej stronie dość rozległa rampa ładunkowa.

Bezpośrednio za grupą torów przyjazdowych znajduje się górka rozrządowa, wyposażona w zautomatyzowane hamulce torowe, mogąca prowadzić rozrząd na 20 torów grupy kierunkowo odjazdowej. Grupa kierunkowa umożliwia bezpośredni odjazd pociągów tylko w kierunku zachodnim, gdyż na to pozwalają urządzenia SRK oraz elektryfikacja tylko końcówek torów od strony zachodniej. W przypadku formowania pociągów odjeżdżających w kierunku wschodnim, składy pociągów musiały być przeciągnięte z powrotem na tory grupy przyjazdowo-odjazdowej. Na wysokości grupy kierunkowej znajduje się wyremontowany przystanek osobowy Kielce Ślichowice (do 2017 roku - Kielce Czarnów) oraz zabudowania wspominanego zakładu naprawczego taboru.

W przeszłości planowano najprawdopodobniej rozbudowę stacji Kielce Herbskie o kolejną grupę torów, która miała się znajdować na zachód od grupy kierunkowej, a przynajmniej bezkolizyjny wjazd na grupę torów kierunkowych z toru nr 2 linii nr 61 (do dziś pozostał wybudowany wiadukt skrzynkowy pod realizację skrzyżowania). Na stacji ma swój początek kilka bocznic, m.in. bocznica do zaplecza ISE Kielce.

Ruch pociągów prowadzony jest przez 3 nastawnie, w tym dwie dysponujące ("KHA" i "KHB"). W budynku nastawni "KHA" mieści się także nastawnia rozrządowa "KH1". Oprócz nich funkcjonują 2 posterunki zwrotniczych - "KH11" i "KH13". Nastawnie wyposażone są w urządzenia przekaźnikowe z sygnalizacją świetlną.

(aktualność: styczeń 2019 r.)
Rok budowy
1911
Nazwa Lata obowiązywania
Kielce II 1911 - 1918
Kielce Dworzec Herbski 1918 - 1922
Kielce Herbskie 1923 - 1925
Kielce II 1926 - 1930
Kielce Herbskie od 1931
Kielce Czarnów 1972 - 2017
Kielce Ślichowice od 2017
Skrót telegraficzny
"KHA", "KHB"
Współrzędne geograficzne
50.8887143, 20.5874031
Wysokość
277 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Kielce Herbskie
Peron 1 290 m 0,30 m
2
Kielce Ślichowice
Peron 1 1S 200 m 0,76 m
Peron 2 2S 200 m 0,76 m


Schemat stacji

LCSy w Polsce


Galeria zdjęć

rejon KHA i przystanku Kielce Herbskie
Peron, widok w kierunku Włoszczowy.
Peron, widok w kierunku Kielc.
Budynek na peronie, obecnie już nie istnieje.
Peron, widok od strony Włoszczowy.
Rampa przy torze nr 114.
Wyjazd z torów nr 112 i 114 w kierunku zachodnim.
Semafory wyjazdowe w kierunku Kielc.
Tory stacyjne, widok od strony Kielc.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku Kielc.
Głowica rozjazdowa, wjazd od strony Kielc.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku Kielc.
Nastawnia "KH11".
Tory stacyjne.
Głowica rozjazdowa, wjazd od strony Kielc.
Wjazd na tory dawnej lokomotywowni od strony wschodniej.
Tory stacyjne.
Tory stacyjne, widok w kierunku Włoszczowy.
Semafory drogowskazowe na grupie przyjazdowej.
Semafory drogowskazowe na torach tranzytowych, widok w kierunku Włoszczowy.
Dawna lokomotywwownia.
Tory grupy przyjazdowej, widok od strony Włoszczowy.
Nastawnia "KH13".
Tory grupy przyjazdowej.
Górka rozrządowa, widok od strony Włoszczowy.
Nastawnie "KHA" i "KH1".
Tory grupy kierunkowej, na pierwszym planie hamulce torowe.
Wiązka torów 211-217, po lewej nastawnia.
Połączenie torów tranzytowych z grupą przyjazdową - łącznica nr 842.
Tory tranzytowe, widok w kierunku Kielc.
Głowica rozjazdowa, po prawej górka rozrządowa.
Zarośnięte tory dawnej lokomotywowni.
Nastawnie "KHA" i "KH1".
Wiązka torów 231-236.
Widok z wiązki torów 231-236 w kierunku górki rozrządowej.
Wiązka torów 221-227.
Widok z wiązki torów 221-227 w kierunku górki rozrządowej.
Wyjazd z grupy tranzytowej 201-203 w kierunku Kielc.
Tory tranzytowe 201-203.
Tory 211-217.
Nastawnie i przejazd na drodze wewnętrznej.
Wiązka torów 211-217 i tory 201-203.


rejon KHB i przystanku Kielce Ślichowice
Perony przystanku Ślichowice.
Widok z peronów na semafory drogowskazowe od strony Włoszczowy.
Perony, widok od strony Włoszczowy.
Przejazd na drodze wewnętrznej do zakładu PKP Cargo.
Tory linii nr 61, widok w kierunku Włoszczowy.
Tor wyjazdowy z zakładu PKP Cargo.
Widok na zakład PKP Cargo.
Widok na tory grupy kierunkowo-odjazdowej.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku Włoszczowy.
Droga technologiczna, tory odjazdowe.
Nastawnia "KHB".
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku Włoszczowy.
Widok na tory grupy kierunkowo-odjazdowej.
Semafory drogowskazowe w kierunku Włoszczowy.
Droga technologiczna, tory kierunkowo-odjazdowe.
Tor do odstawiania wagonów z materiałami niebezpiecznymi.