Hajnówka

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Hajnówka jest czterokierunkową stacją węzłową, pełniącą obecnie w ruchu pasażerskim rolę końcowej - dociera tutaj kilka par pociągów z kierunku Czeremchy, natomiast dalej ruch pasażerski jest zawieszony. W ruchu towarowym kursują pociągi po linii nr 31 do przejścia granicznego w Siemianówce oraz okazjonalne pociągi towarowe po linii do Nieznanego Boru, która na dalszej swojej części (do Białowieży) została wyłączona z zarządu PKP PLK. Linia kolejowa od Hajnówki w kierunku Lewek jest natomiast nieczynna i nieprzejezdna. Stacja posiada dość ciekawy (choć w znacznej części już rozebrany) układ torowy - linie kolejowe z kierunku Nieznanego Boru i Czeremchy krzyżują się bezkolizyjnie, ich przebieg jest też niezależny, po obu stronach budynku dworca i przy osobnych peronach. Obecnie po stronie wschodniej znajduje się 5 torów głównych, natomiast po stronie zachodniej dwa tory główne. Po każdej ze stron znajdują się dwa niskie, jednokrawędziowe perony. Znaczna część torów strony wschodniej została już rozebrana - pomiędzy obecnymi torami głównymi a bocznymi znajdowało się jeszcze 10 torów głównych dodatkowych i bocznych. Połączenie obu stron stacji realizowane jest poprzez tor nr 10, natomiast niegdyś istniało jeszcze połączenie poprzez analogiczny tor łącznikowy w części północnej. W części północnej znajdują się także dwie bocznice. Ruch pociągów prowadzony jest przez dwie nastawnie: "Hj" i "Hj1", które posiadają urządzenia mechaniczne (dysponująca - scentralizowane, wykonawcza - kluczowe) z sygnalizacją świetlną. Obie nastawnie obsługują również rogatki na przejazdach kolejowych.


Rok budowy
1894
Nazwa Lata obowiązywania
Hajnówka 1894 - 1910
Gajnówka 1911 - 1915
Gajnowka 1915 - 1918
Hajnówka 1918 - 1939
Hajnowka 1939 - 1944
Hajnówka od 1944


Schemat stacji

Hajnowka 2015.png


Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony wschodniej.
Zarośnięte tory boczne, rampa.
Perony 1 i 2.
Semafory wyjazdowe w kierunku Witowa.
Wyjazd w kierunku Nieznanego Boru, w lewo tor łączący ze wschodnią częścią stacji.
Perony 3 i 4.
Tory nr 29 i 33.
Magazyn towarowy, widok w kierunku Witowa.
Tory stacyjne, widok ogólny.
Semafory wyjazdowe w kierunku Narewki.
Wyjazd w kierunku Narewki.
Wjazd od strony Narewki.
Nastawnia dysponująca.
Semafor wjazdowy od strony Narewki.
Tory postojowo-naprawcze.
Przejazd kolejowy w ciągu ulicy Warszawskiej.
Nieczynny wyjazd w kierunku Lewek.
Dworzec, widok od podjazdu.
Semafory wyjazdowe w kierunku Lewek.
Dworzec, widok od strony peronów 3 i 4.
Wyjazd z torów nr 4 i 6 w kierunku Nieznanego Boru.
Wjazd od strony Nieznanego Boru.
Wyjazd w kierunku Nieznanego Boru.
Wjazd od strony Nieznanego Boru.
Semafor wjazdowy od strony Nieznanego Boru.
Przejazd kolejowy w ciągu ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Semafor wjazdowy od strony Witowa.
Wjazd od strony Witowa, tory wyciągowe.
Wjazd od strony Witowa.
Nastawnia wykonawcza.
Tory stacyjne.
Semafory wyjazdowe w kierunku Witowa.
Perony 1 i 2.
Dworzec.