Głogów Małopolski

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Głogów Małopolski od czasu likwidacji przewozów towarowych do Kolbuszowej był jedyną czynną stacją pośrednią na linii. Jej podstawową funkcją była obsługa oddalonej o 7 kilometrów bocznicy w Widełce. Stacja ta wówczas posiadała tylko jedną czynną nastawnię - od strony Ocic. Druga została zamknięta, a przejazd przez jej okręg nastawczy odbywał się na rozkaz pisemny. Stacja ta posiadała także czynną ładownię. Tuż przed reaktywacją przewozów pasażerskich dokonano niewielkiej przebudowy urządzeń SRK, centralizując 2 zwrotnice w rejonie dawnej nastawni wykonawczej - dla umożliwienia wykonywania krzyżowań. Taki stan rzeczy zachował się do 2010 roku, kiedy to podjęto modernizację tej stacji.

Zasadniczy układ torowy stacji pozostał bez zmian. Nadal posiada ona trzy tory główne, z których dwa znajdują się przy wysokim, dwukrawędziowym peronie. Funkcjonuje również jeden tor boczny, prowadzący do placu ładunkowego, magazynu i rampy. Jedyną zmianą, poza budową trzech żeberek ochronnych, była zamiana rozjazdu krzyżowego podwójnego (w głowicy od strony Rzeszowa) na dwa rozjazdy zwyczajne. Stacja została lekko przesunięta w kierunku Rzeszowa. Prowadzenie ruchu pociągów przeniesiono natomiast do nastawni "Kb" stacji Kolbuszowa, pozostawiając w Głogowie nastawnię miejscową, wybudowaną od podstaw - zlikwidowano dawne stanowisko dyżurnego w budynku dworca. Obsługę przejazdu przeniesiono również do Kolbuszowej, przy pomocy urządzeń TVU. Kamera funkcjonuje również na wjeździe od strony Rzeszowa, jej celem jest jednak tylko awaryjne stwierdzanie końca pociągu (szlak do Rzeszowa posiada liczniki osi).


Rok budowy
1960
Nazwa Lata obowiązywania
Głogów Małopolski od 1960


Schemat stacji

Glogow Malopolski.png

Schemat archiwalny (2006)

Glogow Malopolski.GIF

Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony torów.
Dworzec, widok od strony ulicy.
Nastawnia sterowania miejscowego.
Semafory wyjazdowe w kierunku Kolbuszowej.
Mostek przed stacją od strony Kolbuszowej.
Wyjazd w kierunku Kolbuszowej.
Przejazd kolejowy.
Rampa i magazyn towarowy.
Peron.
Wjazd od strony Rzeszowa.
Semafory wyjazdowe w kierunku Rzeszowa.
Semafory powtarzające przed peronem.
Magazyn towarowy.
Wjazd od strony Kolbuszowej.
Przejazd kolejowy od strony Kolbuszowej.
Semafor wjazdowy od strony Kolbuszowej.
Tarcza ostrzegawcza od strony Kolbuszowej.

Galeria zdjęć archiwalnych (2006)

Budynek stacyjny. Foto: D. Krysztofiak
Ponownie widok na budynek. Foto: D. Krysztofiak
Łuk w kierunku Ocic. Foto: D. Krysztofiak
Widok na peron od strony Ocic. Foto: D. Krysztofiak
Magazyn. Foto: D. Krysztofiak
Nieczynna nastawnia wykonawcza. Foto: D. Krysztofiak
Semafory wyjazdowe w kierunku Kolbuszowej. Foto: D. Krysztofiak
Widok spod magazynu na peron. Foto: D. Krysztofiak
Przejazd kolejowy. Foto: D. Krysztofiak
Tarcza ostrzegawcza od strony Rzeszowa. Foto: D. Krysztofiak
Semafor wjazdowy od strony Ocic. Foto: D. Krysztofiak