Łódź Kaliska

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Łódź Kaliska jest od czasu zamknięcia Dworca Fabrycznego główną stacją pasażerską w Łodzi. Położona jest w zachodniej części miasta i obsługuje linie kolejowe z kierunku Kutna i Łowicza, zbiegające się w Zgierzu. Wychodzą z niej natomiast linie na południowy zachód, w kierunku Zduńskiej Woli oraz kolej obwodowa, w kierunku dworca Łódź Chojny.

Znaczenie stacji zmieniało się na przestrzeni lat - niegdyś w jej północnej części funkcjonowała parowozownia, której mury zachowały się do dnia dzisiejszego. Dalej na południe znajduje się obszerna grupa torów - kiedyś większość z nich stanowiła towarowe tory dodatkowe - obecnie większość z nich pełni funkcję torów postojowych dla składów wagonowych, a niektóre są zamknięte dla ruchu. Tylko tor nr 40 pozostał przelotowy - kursują nim pociągi rozpoczynające i kończące bieg na torach przy peronach 5 i 6. Tory główne obchodzą grupę torów po zachodniej stronie. Za nimi znajdują się tory postojowe dla składów, złożonych z EZT. W środkowej części stacji znajduje się obszerna głowica rozjazdowa, obsługująca wjazd w perony oraz podstawianie składów z torów postojowych.

Dzisiejszy układ peronów na stacji to niestety efekt niezakończonej modernizacji. Rozpoczęła się ona w latach dziewięćdziesiątych budową nowego dworca oraz całego układu komunikacyjnego, łączącego go z Aleją Bandurskiego. W pierwszej kolejności zbudowany został zachodni wiadukt, na którym zlokalizowano częściowo peron 1 oraz tory wyjazdowe w kierunku Sieradza. Na czas budowy nowego wiaduktu wschodniego, łączącego perony 4-6 ze stacją Łódź Kaliska Towarowa cały ruch kolejowy w kierunku Chojen przeniesiono na tor nr 81, który włączono w głowicę rejonu "ŁK4". Po zbudowaniu wiaduktu inwestycja została jednak przerwana - nigdy nie ułożono na nim torów, a pociągi od lat korzystają z jedynego toru, mającego bardzo małą przepustowość. Obecnie stacja posiada 6 peronów z 10 krawędziami peronowymi, z których tylko 4 posiadają wyjazd w kierunku Lublinka i Chojen. Tor nr 5 w rejonie "ŁK4" został zakończony kozłem oporowym, gdyż istniejąca nastawnia uniemożliwia poprowadzenie go do głowicy rozjazdowej.

Przebudowa układu komunikacyjnego dworca miała również wpływ na dzieje stacji Łódź Karolew, przemianowanej później na Łódź Kaliską Towarową. Wcześniej posiadała ona charakter przelotowy z wyspowym dworcem i dwoma krawędziami peronowymi. Po zamknięciu wschodniego wiaduktu pełni ona praktycznie funkcję posterunku odgałęźnego, umożliwiającego przejazd w kierunku posterunku Retkinia oraz torem nr 81 do stacji Łódź Kaliska. istniejące do dziś tory dodatkowe służą jeszcze obsłudze bocznicy elektrociepłowni.

Ruch pociągów na obu częściach prowadzony jest przez nastawnie dysponujące: "ŁKO" oraz "ŁKT" oraz wykonawcze "ŁK1" i "ŁK4". Wszystkie posiadają urządzenia mechaniczne scentralizowane, z wyjątkiem nastawni "ŁK1", która wyposażona jest w urządzenia przekaźnikowe. Nastawnia "ŁKT" obsługuje również rogatki na przejeździe kolejowym. Działające do czasu przebudowy wschodniego wiaduktu nastawnie "ŁK2" i "ŁK3" zostały zamnknięte i fizycznie zlikwidowane.


Rok budowy
1902
Nazwa Lata obowiązywania
Łódź Kaliska 1902 - 1914
Lodz Kalischer Bahnhof 1914 - 1918
Łódź Dworzec Kaliski 1918 - 1922
Łódź Kaliska 1923 - 1939
Litzmannstadt Hauptbahnhof 1939 - 1945
Łódź Kaliska od 1945
Rok budowy
1903
Nazwa Lata obowiązywania
Karolew 1903 - 1918
Łódź Karolew 1919 - 1938
Karolew 1939 - 1942
Litzmannstadt Karlshof 1943 - 1945
Karolew 1945 - 1947
Łódź Karolew 1948 - 1991
Łódź Kaliska Towarowa od 1992


Schemat stacji

Alt text

Galeria zdjęć

Stacja osobowa
Dworzec, widok od podjazdu.
Dworzec, widok od strony Żabieńca.
Perony 1-2.
Perony 1-3.
Perony 1-3, widok od strony Lublinka.
Nastawnia ŁK4.
Semafory wyjazdowe w kierunku ŁKT i Lublinka.
Głowica rozjazdowa, wyjazd w kierunku ŁKT i Lublinka.
Tor nr 81, widok w kierunku ŁKT.
Semafor wjazdowy od strony ŁKT.
Semafor wjazdowy od strony posterunku Retkinia.
Perony 4 i 5.
Peron 6.
Rejon ŁKO, widok z peronu 1.
Nastawnia ŁKO.
Rejon ŁKO, widok z peronu 6.
Perony 5 i 6, widok od strony ŁKT.
Widok z peronów na tor 40 - wyjazdowy w kierunku Żabieńca.
Dawne semafory wyjazdowe w kierunku ŁKT.
Zarośnięte tory boczne, dawne semafory wyjazdowe w kierunku ŁKT.
Widok z peronów na rejon ŁKO.
Tory postojowe dla EZT, widok w stronę peronów.
Tory postojowe dla EZT.
Tory postojowe dla EZT, widok w kierunku Żabieńca.
Tory boczne.
Tarcze manewrowe na torach bocznych.
Tory boczne.
Wyjazd w kierunku Łodzi Żabieńca.
Tory boczne.
Tory boczne.
Magazyn towarowy.
Tory boczne.
Wjazd do jednej z kilku hal.
Widok w kierunku bocznic.
Wiadukt nad ul. Legionów w torze bocznym.
Nastawnia wykonawcza ŁK1.
Wiadukt nad ul. Legionów.
Tory boczne, widok w kierunku Żabieńca.
Wyjazd w kierunku Łodzi Żabieńca.
Semafory wjazdowe od strony Łodzi Żabieńca.
Tarcza ostrzegawcza od strony Łodzi Żabieńca.


Stacja towarowa
Nastawnia ŁKT.
Wjazd na tory stacyjne, po lewej tor 81.
Bocznica elektrociepłowni.
Wjazd na tory stacyjne.
Odgałęzienie łącznicy w kierunku Retkinii.
Semafory grupowe w kierunku stacji Łodzi Chojny.
Semafory wjazdowe od strony stacji Łodzi Chojny.
Semafor wjazdowy od strony Retkini.
Widok ze wschodniego wiaduktu w kierunku torów stacyjnych.
Dawny wjazd z rejonu ŁKO.
Zdewastowane semafory wyjazdowe M2 i M4.
Dawne semafory wyjazdowe w kierunku ŁKO.
Widok ogólny na tory stacyjne.
Rampa przy torze bocznym.
Tory stacyjne.
Semafory wyjazdowe w kierunku stacji Łódź Chojny.
Tor nr 81, widok w kierunku ŁKO.
Dawny dworzec.
Tory stacyjne.
Podjazd do dworca.
Widok od strony stacji Łódź Chojny.
Wjazd na północną część stacji.
Semafor wyjazdowy z toru nr 81.