Linia kolejowa nr 824 Pokrzywno - Poznań Franowo (rejon PFD)

Z Semaforek
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Poznaniu
Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu
Xpo2z.gif Pokrzywno rozjazd początkowy -0,052 352
2zpo2z.gif posterunek odgałęźny 0,092 394
2zsc2z.gif Poznań Franowo stacja węzłowa 2,400 352, 394, 806, 984
2zpox.gif koniec linii (styk) 2,481 823
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)