Linia kolejowa nr 719 Jęzor Centralny (rejon JCA) - Sosnowiec Jęzor (grupa torów)

Z Semaforek
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Infra Silesia Sp. z o.o. -
Xsc1z.gif Jęzor Centralny stacja techniczna 0,000 -
1zgp1z.gif Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu 1,332 -
1zpox.gif Sosnowiec Jęzor rozjazd końcowy 1,607 720
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)