Linia kolejowa nr 526 Czachówek Zachodni - Czachówek Południowy (rozjazd nr 3)

Z Semaforek
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym.
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach -
Xpo1z.gif Czachówek Zachodni rozjazd początkowy -0,017 12
1zpo1z.gif posterunek odgałęźny 0,000 528
1zgp1z.gif Zakład Linii Kolejowych w Warszawie 0,400 -
1zpox.gif Czachówek Południowy
(rejon CzP11)
rozjazd końcowy 1,256 8
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)