Łąck

Z Semaforek

Łąck to stacja pośrednia, na której rozpoczyna się krótki, siedmiokilometrowy odcinek dwutorowy, prowadzący do stacji Płock Radziwie. Istnienie odcinka dwutorowego miało niegdyś ułatwić prowadzenie ruchu towarowego', gdyż na szlaku Płock Radziwie - Płock pochylenia dochodzą do 16 promili, co powodowało konieczność używania lokomotyw popychających. Obecnie większość prowadzonych pociągów nie wymaga użycia popychacza. Obecnie szlak ten służy jako długa mijanka dla pociągów osobowych. Stacja w Łącku posiada 3 tory główne, z których dwa znajdują się przy niskich, jednokrawędziowych peronach. Krawędzi nie posiada tor główny zasadniczy nr 1. Uzupełnieniem układu jest tor nieużywany tor służący niegdyś jako dojazd do bocznicy. Ruch pociągów prowadzony jest przez nastawnie "Łc" i "Łc1", które posiadają urządzenia mechaniczne z sygnalizacją kształtową - dysponująca scentralizowane, natomiast wykonawcza kluczowe. Jedynie tarcze ostrzegawcze są świetlne.


Rok budowy
1922
Nazwa Lata obowiązywania
Łąck 1922 - 1939
Lack 1939 - 1942
Lonsch 1943 - 1945
Łąck od 1945


Schemat stacji

Lack.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Galeria zdjęć

Dworzec.
Perony, widok w kierunku Płocka.
Semafory wyjazdowe w kierunku Płocka.
Nieużywana bocznica.
Głowica rozjazdowa, w tle nastawnia.
Widok ogólny od strony Płocka.
Wjazd od strony Płocka, nastawnia.
Semafor wjazdowy od strony Płocka.
Semafory wyjazdowe w kierunku Gostynina.
Wjazd od strony Gostynina.
Semafor wjazdowy od strony Gostynina.


Linia kolejowa nr 33 Kutno - Brodnica  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Warszawie -
Xpo1z.gif Kutno rozjazd początkowy -0,250 3
1zsc1z.gif stacja węzłowa 0,000 16, 18, 921
1zp1z.gif Kutno Azory przystanek osobowy 3,320 -
1zsc1z.gif Florek stacja techniczna 6,150 -
1zp1z.gif Raciborów Kutnowski przystanek osobowy 8,882 -
1zsc1z.gif Strzelce Kujawskie stacja 14,017 -
1zsc1z.gif Sierakówek stacja 20,652 -
1zsc1z.gif Gostynin stacja 28,481 -
1zp1z.gif Rogożew przystanek osobowy 34,244 -
1zsc2z.gif Łąck stacja 38,876 -
2zsc1z.gif Płock Radziwie stacja 45,720 -
1zm1z.png Most (rz. Wisła - 690,40m) 47,621 -
1zsc1z.gif Płock stacja 52,258 -
1zsc1n.gif Płock Trzepowo stacja 57,635 -
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku
1ngp1n.gif Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy 58,691 -
1nsn1n.gif Proboszczewice Płockie ładownia i przystanek osobowy 65,558 -
1nsn1n.gif Gozdowo ładownia i przystanek osobowy 73,432 -
1np1n.gif Susk przystanek osobowy 79,640 -
1nsc1n.gif Sierpc stacja węzłowa 87,116 27
1nsn1n.gif Szczutowo ładownia i przystanek osobowy 99,280 -
1np1n.gif Puszcza Rządowa przystanek osobowy 108,800 -
1nsn1n.gif Rypin ładownia i przystanek osobowy 116,754 -
1nsn1n.gif Kretki ładownia i przystanek osobowy 129,010 -
1nsc1n.gif Brodnica stacja węzłowa 142,484 -
1npox.gif rozjazd końcowy 142,597 208
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy