Wyczerpy

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wyczerpy to posterunek odgałęźny, na którym następuje odejście jednotorowej linii kolejowej w kierunku Chorzewa. Dla zwiększenia przepustowości linii, jej początkowy szlak do stacji Rząsawa wykonano jako dwutorowy, z kierunkowym odgałęzieniem na omawianym posterunku - tor nr 1 do Rząsawy przechodzi poniżej torów "Wiedenki". Wjazd z kierunku Chorzewa na linię warszawską zabezpieczony jest żeberkiem ochronnym. Ruch pociągów prowadzony jest przez nastawnię "Wy", która posiada urządzenia przekaźnikowe z sygnalizacją świetlną.

W ramach rewitalizacji linii kolejowej nr 1, przeprowadzonej na tym odcinku w roku 2014, na posterunku dokonano przebudowy układu torowego. Wcześniej nie posiadał on przejścia rozjazdowego pomiędzy torami linii nr 1, wskutek czego dla pociągów jadących z Częstochowy do Rudnik funkcjonował jako odstępowy. Podczas prac dodane zostało jedno półtrapezowe przejście, a także przesunięto rozjazdy odgałęziające linię nr 146 bliżej budynku nastawni. Nowy układ torowy zapewnia możliwość realizowania jazd z prędkością do 60 km/h w kierunku zwrotnym.


Rok budowy
1939
Nazwa Lata obowiązywania
Wyczerpy od 1939


Schemat posterunku

Wyczerpy new new.png

Schemat archiwalny (2008)

Wyczerpy new.png

Galeria zdjęć

Nastawnia.
Szlak w kierunku Częstochowy.
Wiadukt w ciągu ul. Wypoczynku.
Semafory wjazdowe od strony Częstochowy.
Głowica rozjazdowa, widok od strony Częstochowy.
Nastawnia.
Semafory wjazdowe od strony Rudnik.
Tarcza ostrzegawcza do semafora wjazdowego od strony Rząsawy po torze 2.
Tarcza ostrzegawcza do semafora wjazdowego od strony Rząsawy po torze 1.
Szlak w kierunku Częstochowy.
Nowe przejście rozjazdowe w kierunku Częstochowy.
Widok ogólny na układ torowy posterunku.