Sława Wielkopolska

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Sława Wielkopolska to niewielka stacja węzłowa, zmodernizowana w latach 2010 - 2012. Od linii nr 356 odgałęzia się tu jednotorowa linia do stacji Gniezno Winiary, użytkowana wyłącznie w ruchu towarowym. Stacja w Sławie, oprócz torów głównych zasadniczych, posiada zaledwie jeden tor główny dodatkowy, umożliwiający mijanie się pociągów kursujących z Gołańczy do Poznania. Na linii nr 377 brak jest możliwości mijania się pociągów co sprawia, iż stacja dla tej linii stanowi w zasadzie posterunek odgałęźny. Dla obsługi podróżnych zlokalizowano w Sławie dwa perony jednokrawędziowe, połączone przejściem w poziomie szyn. Ruch prowadzony jest przy pomocy urządzeń komputerowych z LCS w Wągrowcu. Stację wyposażono w urządzenia systemu ETCS L1 LS. W obrębie głowic rozjazdowych znajdują się dwa przejazdy kolejowe wyposażone w urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej.

Przed modernizacją stacja posiadała nieco bardziej rozbudowany układ torowy. Przejścia rozjazdowe umożliwiały wjazd pociągów z Gniezna na tor główny dodatkowy. Ponadto funkcjonowały dwa tory ładunkowe, zlokalizowane przy placu składowym i rampie czołowo - bocznej. Do obsługi podróżnych służyły trzy jednokrawędziowe perony z nawierzchnią ziemną, po jednym przy każdym z torów głównych. Ruchem pociągów sterowały dwie nastawnie: "Sł" i "Sł1", które posiadały urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją kształtową. Z nastawni wykonawczej obsługiwane były także rogatki na przejeździe kolejowym.

aktualność: styczeń 2015 r.


Rok budowy
1905
Nazwa Lata obowiązywania
Deutschfeld 1905 - 1919
Sława 1919 - 1939
Deutschfeld 1939 - 1941
Deutschfeldhof 1942 - 1945
Sława 1945 - 1946
Sława Wielkopolska od 1947


Schemat stacji

Sława Wielkopolska new.png

Schemat archiwalny (2009)

Slawa Wielkopolska.gif

Galeria zdjęć

Dworzec, widok od podjazdu.
Szlak w kierunku Murowanej Gośliny.
Semafor wjazdowy od strony Stawian.
Przejazd kolejowy od strony Murowanej Gośliny.
Wjazd od strony Murowanej Gośliny.
Perony, widok od strony Murowanej Gośliny.
Dworzec, widok od strony torów.
Semafory wyjazdowe w kierunku Wągrowca.
Tor stacyjny z kierunku Stawian.
Semafory wyjazdowe w kierunku Stawian i Murowanej Gośliny.
Kontenery z automatyką stacyjną i przejazdową.
Wjazd od strony Wągrowca.
Szlak w kierunku Wągrowca.
Przejazd kolejowy od strony Wągrowca.
Perony.
Perony.
Widok ogólny od strony Murowanej Gośliny i Stawian.

Galeria zdjęć archiwalnych (2008)

Semafor wjazdowy od strony Stawian. Foto: K. Jackiewicz
Semafor wjazdowy od strony Poznania. Foto: K. Jackiewicz
Wjazd od strony Poznania. Foto: K. Jackiewicz
Rozejście szlaków do Stawian i Czerwonaka. Foto: K. Jackiewicz
Semafory wyjazdowe w kierunku Stawian i Czerwonaka. Foto: K. Jackiewicz
Widok na perony. Foto: K. Jackiewicz
Budynek stacyjny, widok od strony torów. Foto: K. Jackiewicz
Budynek stacyjny, nastawnia "Sł". Foto: K. Jackiewicz
Budynek stacyjny, widok od strony ulicy. Foto: K. Jackiewicz
Semafory wyjazdowe w kierunku Wągrowca. Foto: K. Jackiewicz
Nastawnia wykonawcza "Sł1". Foto: K. Jackiewicz
Szlak w kierunku Wągrowca. Foto: K. Jackiewicz
Semafor wjazdowy od strony Wągrowca. Foto: K. Jackiewicz