Wrocław Popowice

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wrocław Popowice to stacja węzłowa, obejmująca obecnie swym zasięgiem 3 okoliczne posterunki odgałęźne. Ich sterowanie odbywa się z jednej nastawni "WP", zlokalizowanej w "grzybku", a która to posiada urządzenia przekaźnikowe z sygnalizacją świetlną. Stacja obejmuje wyjazdy w pięciu kierunkach oraz 5 "szlaków" wewnątrz, łączących dawne posterunki.

Zasadniczą częścią jest "właściwa" stacja Wrocław Popowice. Posiada ona 8 torów głównych, z których dwa (główne zasadnicze) z krawędzią peronową - a jest to szeroki peron wyspowy. Tuż za stacją znajduje się most na Odrze. W kierunku centrum Wrocławia zaś, oprócz głównej linii, odgałęziają się dwie łącznice: dwutorowa do dawnego posterunku Widły oraz jednotorowa (z wyraźnymi śladami po drugim torze) do posterunku Łąki. Ze stacji prowadzi bocznica: do Portu Popowice oraz istnieje jeden tor boczny, zabezpieczony wykolejnicą. Na stacji zachowała się dawna nastawnia WP.

Posterunek WP1 (dawniej Wrocław Widły) łączy szlaki, biegnące z Popowic i posterunku WP3, które przechodzą w dwutorowy szlak do stacji Wrocław Gądów. Posterunek ten jest najmniejszy ze wszystkich - posiada zaledwie 3 rozjazdy, które stanowią przejście rozjazdowe i odgałęziają dwutorową łącznicę do Popowic. Dawniej ruch pociągów, podobnie jak na innych posterunkach, prowadziła nastawnia WP1. Jej budynek został już zlikwidowany.

Wrocław Mikołajów (dawny rejon WP2) stanowi obecnie posterunek odgałęźny, na którym zbiegają się dwa dwutorowe szlaki od strony posterunków Stadion oraz Grabiszyn. Pierwszym kursują wyłącznie pociągi towarowe, zaś drugim pasażerskie (stanowi on korytarz E59). Za podwójnym przejściem zwrotnicowym znajdują się dwa dwukrawędziowe perony. Jeden obsługuje pociągi w kierunku Żmigrodu, zaś drugi w kierunku Nadodrza. Za peronami istnieje jeszcze jedno przejście zwrotnicowe, zaś potem linie rozchodzą się właśnie w tych kierunkach. Posterunek posiada zarówno semafory wjazdowe, jak i wyjazdowe - możliwa jest tu zatem również mijanka pociągów.

Posterunek WP3 (dawniej Wrocław Łąki) znajduje się na połączeniu linii z Mikołajowa, Popowic i posterunku WP1, które przechodzą tutaj w dwutorowy szlak do stacji Wrocław Nadodrze. Rozpoczyna się tutaj też bocznica do Jednostki Wojskowej nr 2451. Dawniej posterunkiem sterowała nastawnia WP3, która została zlikwidowana.

Jak wspomniano, ruch pociągów pomiędzy posterunkami prowadzony jest przez nastawnię WP. Odbywa się ona jednak według zasad jazd na stacji. Ponieważ przez stację odbywa się praktycznie cały ruch na kierunki do Oleśnicy i Żmigrodu, Popowice są jednym z najbardziej obciążonych posterunków we Wrocławiu.


Rok budowy
1856
Nazwa Lata obowiązywania
Pöpelwitz 1856 - 1900
Breslau Pöpelwitz 1901 - 1943
Breslau Pöpelwitz Bahnhof 1944 - 1945
Wrocław Popowice od 1945


Rok budowy
1906
Nazwa Lata obowiązywania
Breslau Nicolaitor 1906 - 1920
Breslau Nikolaitor 1921 - 1945
Wrocław Mikołajów od 1945


Rok budowy
1871
Nazwa Lata obowiązywania
Viehweidenweiche 1871 - 1945
Łąki 1945 - 1960


Rok budowy
1870
Nazwa Lata obowiązywania
Breslau-Pöpelwitz Umschalag 1870 - 1945
Widły 1945 - 1960


Schemat stacji

Schemat nieaktualny

schemat stacji

Galeria zdjęć


Wrocław Popowice


Wrocław Popowice WP1 (d. Widły)


Wrocław Mikołajów WP2


Wrocław Popowice WP3 (d. Łąki) i bocznica Jednostki Wojskowej nr 2451